Cenik knjig

AVTOR NAZIV  CENA 
BATAGELJ Optične komunikacije - laboratorijske vaje 10,43 €
BERGELJ Meritve 2.del 14,61 €
BRATKOVIČ Računalniško načrtovanje vezij 6,00 €
BUDIN Elektromagnetna sevanja 16,07 €
BURMEN Uvod v programski paket SPICE OPUS 3,34 €
DOLINAR Ršene naloge iz matematike II za VSŠ 6,26 €
FEFER Elektroakustika 10,14 €
FURLAN Nelinearni elementi 5,95 €
FURLAN Osnove polprevodniških elementov 5,80 €
GYERGYEK Vaje iz fizike I 7,80 €
IGLIČ Električne lastnosti snovi 16,00 €
IGLIČ Mehanika in termodinamika 17,70 €
IGLIČ Vaje iz fizike II 6,00 €
IGLIČ-KRALJ Izbrana poglavja iz biofizike 10,00 €
JURČIČ Octave z uvodom v numerične metode 39,01 €
KERŠIČ Osnove elektrotehnike II 7,00 €
KOCIJAN Načrtovanje vodenja dinamičnih sistemov - zbirka nalog 6,50 €
KOCIJAN Praktikum identifikacij dinamičnih sistemov 5,50 €
KOKELJ Zgledi iz osnov elektrotehnike - vaje 7,50 €
KOKELJ Osnove elektrotehnike - rešeni primeri in naloge 17,94 €
KOŠIR Elektromagnetno valovanje - zbirka rešenih nalog 8,35 €
KOŠIR Linearna vezja in signali - zbirka rešenih nalog 10,80 €
LENARČIČ Robotski mehanizmi 19,00 €
LEONARDIS Ojačevalniki 9,10 €
LEVSTEK Zbirka rešenih nalog iz elektronskih komponent 4,60 €
LIKAR Osnove statistične procesne kontrole 3,00 €
LIKAR Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika 21,80 €
MATKO Računalniško inženirstvo v vodenju sistemov 7,50 €
MATKO Računalniško vodenje procesov 13,60 €
MATKO Identifikacije 5,20 €
MIHELIČ Signali - priročnik z zbirko rešenih nalog 7,60 €
MIHELJ Haptični roboti 2,00 €
MIKLAVČIČ Vpliv neioniziranih elektromagnetnih sevanj na biološke sisteme 15,82 €
MILJAVEC Vezna teorija električnih strojev 35,00 €
MLAKAR Elektromagnetno valovanje 26,96 €
MLAKAR Linearna vezja in signali 28,63 €
MRAMOR Zbirka nalog iz matematike II 8,14 €
MUNIH Mikrokrmilnik 9,00 €
MUROVEC Elektronski elementi v procesnih sistemih 18,78 €
OREL Energetski pretvorniki II 6,50 €
PAPIČ Elektroenergetska tehnika I 9,60 €
PAVEŠIČ Rapoznavanje vzorcev 29,00 €
PAVEŠIĆ Informacija in kodi 24,00 €
PERŠIČ Lastnosti, prenos in obdelava signalov 7,00 €
PLETERŠEK Načrt. analognih integrir. vezij v teh. CMOS in BiCMOS 20,45 €
PUHAN Uvod v mikrokrmilniške sisteme: zgradba in programiranje 3,34 €
SINIGOJ Elektrotehnika 1 5,00 €
SINIGOJ Elektrotehnika 2 5,00 €
SINIGOJ Elektrotehnika 3 6,30 €
SINIGOJ Osnove elektromagnetike 25,30 €
SMOLE Elementi polprevodniške elektronike 7,00 €
SMOLE Materiali in tehnologije v elektroniki in optoelektroniki 6,30 €
STANOVNIK Fizika II - zapiski predavanj 13,00 €
STOECKER Matematični priročnik 37,80 €
ŠUHEL Sistemi industrijske elektronike - gradniki in sestavi 7,00 €
ŠUHEL Računalniška integracija proizvodnje 57,80 €
TOMAŽIČ Zvezni in diskretni signali - analiza in obdelava 2,40 €
TOMAŽIČ Osnove telekomunikacij I 10,43 €
TOMAŽIČ Digitalni signali in sistemi 14,61 €
TOMŠIČ Izbrana poglavja iz matematike - integralske enačbe 2,60 €
TOMŠIČ Matematika II 15,02 €
TOMŠIČ Osnovni pojmi funkcionalne analize 6,26 €
TOPIČ Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov 4,00 €
TOPIČ Elektronska vezja 1.del - zbirka rešenih nalog 5,00 €
TOPIČ Zbirka rešenih nalog iz nelinearnih elektronskih vezij 4,00 €
TRONTELJ Meritve v elektroniki 5,40 €
TRONTELJ Mikrovalovi 6,70 €
TRONTELJ Mikroelektronske tehnologije 6,90 €
TROST Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL 5,00 €
TUMA Analiza vezij s programom SPICE 3 11,77 €
TUMA Mikrokrmilniški sistemi - programiranje za družino HC11 8,76 €
VALENČIČ Osnove elektrotehnike II 3,50 €
VIDMAR Radiokomunikacije 19,20 €
VIDMAR Sevanje in razširjanje - laboratorijske vaje 5,30 €
VIDMAR Laboratorijske vaje iz radiokomunikacij 10,85 €
VODOVNIK Izbrana dela 29,50 €
VRTOVEC Teorija linearnih sistemov - Rešeni primeri in vaje 4,60 €
ZUPANČIČ SIMCOS 4,20 €
ŽEMVA Digital integrated circuits testing 4,59 €
ŽITKO Zbirka nalog iz matematike III. 6,05 €