Seznam literature

SEZNAM LITERATURE V ZALOŽBI FE

 

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE, ELEKTROMAGNETIKA, OSNOVE RAČUNALNIKOV

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II - VOJKO VALENČIČ
Magnetostatika, magnetno polje v snoveh ter inducirano električno polje
2. izdaja, 1994, 164 strani

 

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II - NIKOLAJ KERŠIČ
3. izdaja, 1997, 230 strani

 

OSNOVE ELEKTROMAGNETIKE - ANTON R. SINIGOJ
5. izdaja, 2004, 472 strani

 

ELEKTROTEHNIKA 1 - ANTON R. SINIGOJ
2. izdaja, 2009

 

ELEKTROTEHNIKA 2 - ANTON R. SINIGOJ
2. izdaja, 2009

 

ELEKTROTEHNIKA 3 - ANTON R. SINIGOJ
2. izdaja, 2009

 

OSNOVE ELEKTORTEHNIKE - ALEŠ BERKOPEC
S POMOČJO REŠENIH NALOG
1. izdaja, 2015

 

ELMG POLJE - ANTON R. SINIGOJ
1. izdaja, 1996, 402 strani

 

ELEKTROMAGNETNO VALOVANJE - JOŽE MLAKAR
2. izdaja,2002

 

ELEKTROMAGNETNO VALOVANJE - ANDREJ KOŠIR
Zbirka rešenih vaj

 

VAJE IZ TEORIJE ELEKTROMAGNETIKE - MATJAŽ VIDMAR
1. izdaja, 1997

 

MATEMATIKA, FIZIKA

MATEMATIKA I - GREGOR DOLINAR
2. izdaja, 2014, 225 strani 

 

MATEMATIKA II - GABRIJEL TOMŠIČ, NEŽA MRAMOR-KOSTA, BOJAN OREL
4. izdaja, 2005

 

ZBIRKA NALOG IZ MATEMATIKE II - NEŽA MRAMOR-KOSTA, BORUT JURČIČ-ZLOBEC
8. popravljena in dopolnjena izdaja, 2005

 

ZBIRKA NALOG IZ MATEMATIKE III -  TOMISLAV ŽITKO
9. Popravljena in dopolnjena izdaja, 2009

 

REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE II ZA VSŠ - GREGOR DOLINAR
1. izdaja, 2005 

 

IZBRANA POGLAVJA IZ MATEMATIKE – INTEGRALSKE ENAČBE - GABRIJEL TOMŠIČ
1. izdaja, 1998, 102 strani

 

OSNOVNI POJMI FUNKCIONALNE ANALIZE - GABRIJEL TOMŠIČ
3. popravljena izdaja, 2004

 

FIZIKA II - ALEŠ STANOVNIK
Zapiski predavanj
4. izdaja, 2010

 

MEHANIKA IN TERMODINAMIKA - ALEŠ IGLIČ, VERONIKA KRALJ-IGLIČ
2. popravljena in dopolnjena izdaja, 2010

 

ELEKTRIČNE LASTNOSTI SNOVI - ALEŠ IGLIČ
1. izdaja, 2009

 

VAJE IZ FIZIKE I - TOMAŽ GYERGYEK, VERONIKA KRALJ-IGLIČ, ALEŠ IGLIČ, MIHA FOŠNARIČ
6. izdaja, 2013

 

VAJE IZ FIZIKE II - ALEŠ IGLIČ, VERONIKA KRALJ-IGLIČ, TOMAŽ GYERGYEK
3. popravljena in dopolnjena izdaja, 2011

 

VEZJA IN SIGNALI

LINEARNA VEZJA IN SIGNALI - JOŽE MLAKAR
4. izdaja, 2007

 

LINEARNA VEZJA IN SIGNALI - ANDREJ KOŠIR
Zbirka rešenih vaj
2. popravljena in dopolnjena izdaja, 2008

 

ANALIZA VEZIJ S PROGRAMOM SPICE3 - TADEJ TUMA
1. izdaja, 1998

 

SIGNALI - FRANCE MIHELIČ, LUDVIK GYERGYEK, TOMAŽ EBENŠPANGER
Priročnik z zbirko rešenih nalog
4. popravljena in dopolnjena zdaja, 2009

 

SIGNALI - FRANCE MIHELIČ
1. izdaja, 2014

 

ZVEZNI IN DISKRETNI SIGNALI - SAŠO TOMAŽIČ, SAVO LEONARDIS
Analiza in obdelava
1. izdaja, 1998

 

DISKRETNI SIGNALI IN SISTEMI - SAŠO TOMAŽIČ, SAVO LEONARDIS (prenos)
2. izdaja, 2017

 

LASTNOSTI, PRENOS IN OBDELAVA SIGNALOV - BOŠTJAN PERŠIČ, ANDREJ LEVSTEK
1. izdaja, 1998

 

TEORIJA LINEARNIH SISTEMOV - TOMAŽ VRTOVEC
Rešeni primeri in naloge
1. izdaja, 2007, 139 strani

 

ELEKTRIČNA IN MEHANSKA VEZJA - MAJA ATANASIJEVIĆ-KUNC
1. izdaja, 2008

 

ELEKTRIČNA IN MEHANSKA VEZJA - ALEŠ BELIČ
1. izdaja, 2004

 

AVTOMATIKA

SIMCOS - BORUT ZUPANČIČ
Jezik za simulacijo zveznih in diskretnih sistemov
1. izdaja, 1992, VI+209 strani

 

SIMULACIJA DINAMIČNIH SISTEMOV - BORUT ZUPANČIČ
1. izdaja, 2010

 

ZVEZNI REGULACIJSKI SISTEMI – 1. DEL - BORUT ZUPANČIČ
2. popravljena in dopolnjena izdaja, 2010

 

ZVEZNI REGULACIJSKI SISTEMI - 2. DEL - BORUT ZUPANČIČ
2. popravljena in dopolnjena izdaja, 2010

 

RAČUNALNIŠKO VODENJE PROCESOV - DRAGO MATKO S PRISPEVKI STANKA STRMČNIKA, BORUTA ZUPANČIČA, GAŠPERJA MUŠIČA
1. izdaja, 1995

 

IDENTIFIKACIJE - DRAGO MATKO
1. popravljena izdaja, 1998

 

RAČUNALNIŠKO INŽENIRSTVO V VODENJU SISTEMOV - DRAGO MATKO, FRANC BRATKOVIČ S PRISPEVKOM M.ŠEGA
1. izdaja, 1993 

  

OSNOVE SISTEMOV IN VODENJA Praktikum - SAŠO BLAŽIČ
3. izdaja, 2007

 

ELEMENTI NA AVTOMATIKO IN ROBOTIKO - ALEŠ BELIČ
Praktikum za visokošolski strokovni študijski program
1.izdaja, 2006, 121 strani

 

SEMINAR:VODENJE SISTEMOV II -  IGOR ŠKRJANC
Praktikum
1.izdaja, 2006

 

TEORIJA REGULACIJ - MAJA ATANASIJEVIĆ-KUNC
Laboratorijske vaje
5. popravljena in dopolnjena izdaja, 2006

 

REGULACIJSKA TEHNIKA - IGOR ŠKRJANC
Zapiski predavanj
1. izdaja, 2004

 

ELEMENTI NA AVTOMATIKO IN ROBOTIKO - ALEŠ BELIČ
Praktikum za univerzitetni študijski program
1.izdaja, 2006, 89 strani

 

DISKRETNI REGULACIJSKI SISTEMI -  SAŠO BLAŽIČ
2. izdaja, 2008

 

RAČUNALNIŠKO VODENJE PROCESOV - Praktikum - GAŠPER MUŠIČ
2. popravljena in dopolnjena izdaja, 2009

 

SEMINAR: VODENJE SISTEMOV I – Laboratorijske vaje - GREGOR KLANČAR, IGOR ŠKRJANC
1. izdaja, 2009

 

NAČRTOVANJE VODENJA DINAMIČNIH SISTEMOV - JUŠ KOCIJAN
Zbirka nalog
1. izdaja, 1996

 

PRAKTIKUM IDENTIFIKACIJ DINAMIČNIH SISTEMOV - JUŠ KOCIJAN
1. izdaja, 1998

 

MULTIVARIABILNI SISTEMI - MAJA ATANASIJEVIĆ-KUNC
Zbirka kompleksnejših problemov
4. izdaja, 2004

 

HAPTIČNI ROBOTI - MATJAŽ MIHELJ
1. izdaja, 2007, 202 strani

 

ROBOTSKI MEHANIZMI - JADRAN LENARČIČ, TADEJ BAJD
2. popravljena in dopolnjena izdaja, 2009, 374 strani

 

ROBOTIKA I - MARKO MUNIH
Diferencialna kinematika, statika, generiranje traktorije, dinamika
3. popravljena in dopolnjena izdaja, 2009

 

MIKROKRMILNIK - MARKO MUNIH
1. izdaja, 1998

 

BIOMEDICINSKA SLIKOVNA INFORMATIKA IN DIAGNOSTIKA - BOŠTJAN LIKAR
1. izdaja, 2008

 

OSNOVE STATISTIČNE PROCESNE KONTORLE - BOŠTJAN LIKAR
1. izdaja, 2005

 

INFORMACIJA IN KODI - NIKOLA PAVEŠIČ
2. spremenjena in dopolnjena izdaja, 2010

 

RAZPOZNAVANJE VZORCEV - NIKOLA PAVEŠIČ
3. popravljena in dopolnjena izdaja, 2012

 

ELEKTRONIKA

ELEMENTI POLPREVODNIŠKE ELEKTRONIKE -  FRANC SMOLE, MARKO TOPIČ
4. popravljena in dopolnjena izdaja, 2014

 

ELEKTRONSKA VEZJA 1. DEL - MARKO TOPIČ
Zbirka rešenih nalog
1. izdaja, 1998

 

ZANESLJIVOST IN VZDRŽEVANJE KOMPONENT IN SISTEMOV - MARKO TOPIČ
Zapiski predavanj
6. dopolnjena, 2015

 

OJAČEVALNIKI - SAVO LEONARDIS
1. izdaja, 1994

 

ELEKTROAKUSTIKA - DUŠAN FEFER, ANTON JEGLIČ
1.izdaja, 1992

 

NAČRTOVANJE ANALOGNIH INTEGRIRANIH VEZIJ V TEHNOLOGIJAH CMOS IN BiCMOS - ANTON PLETERŠEK
1. izdaja, 2005

 

ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ ELEKTRONSKIH KOMPONENT - ANDREJ LEVSTEK, MATIJA PIRC
1. izdaja, 2006

 

UVOD V PROGRAMSKI PAKET SPICE OPUS - ARPAD BÜRMEN
1. izdaja, 2006, CD

 

UVOD V MIKROKRMILNIŠKE SISTEME - JANEZ PUHAN, TADEJ TUMA
Zgradba in programiranje
2. dopolnjena izdaja, 2011

 

MIKROKRMILNIŠKI SISTEMI - TADEJ TUMA
Programiranje za družino HC11
1. izdaja, 2004, 257 strani

 

DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS TESTING - ANDREJ ŽEMVA
1. izdaja, 2007

 

NAČRTOVANJE DIGITALNIH VEZIJ V JEZIKU VHDL - ANDREJ TROST
2. popravljena in dopolnjena izdaja, 2011

 

MERITVE V ELEKTRONIKI -  JANEZ TRONTELJ, DRAGO STRLE, VOJKO STRLE
2. popravljena izdaja, 1997

 

ENERGETIKA IN MEHATRONIKA

VPLIV NEIONIZIRANIH ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ NA BIOLOŠKE SISTEME - DAMIJAN MIKLAVČIČ, PETER GAJŠEK
1. izdaja, 1999

 

OBDELAVA BIOMEDICINSKIH SIGNALOV - TOMAŽ JARM, STANISLAV REBERŠEK
1. izdaja, 2005

 

SISTEMI INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE - PETER ŠUHEL, ALOJZ KRALJ
Gradniki in sestavi
1. izdaja, 1991

 

ENERGETSKI PRETVORNIKI II - BOGOLJUB OREL
1. izdaja, 1988

 

ELEKTROENERGETSKA TEHNIKA I -  IGOR PAPIČ
3. izdaja, 2009

 

NAČRTOVANJE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA - MILOŠ PANTOŠ, DUŠAN BOŽIČ
1. izdaja, 2014

 

VEZNA TEORIJA ELEKTRIČNIH STROJEV - DAMIJAN MILJAVEC, PETER JEREB
1. izdaja, 2009, 384 strani

 

TELEKOMUNIKACIJE

MIKROELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE -  LOJZE TRONTELJ
1. izdaja, 1998

 

MIKROVALOVI - LOJZE TRONTELJ
1. izdaja 2005

 

OSNOVE TELEKOMUNIKACIJ I - SAŠO TOMAŽIČ
2. izdaja, 2002

 

LABORATORIJSKE VAJE IZ RADIOKOMUNIKACIJ - MATJAŽ VIDMAR
1. izdaja, 2000

 

OPTIČNE KOMUNIKACIJE - BOŠTJAN BATAGELJ MATJAŽ VIDMAR
Laboratorijske vaje
1. izdaja, 2002

 

SEVANJE IN RAZŠIRJANJE - MATJAŽ VIDMAR
Laboratorijske vaje
1. izdaja, 1998

 

RADIOKOMUNIKACIJE - MATJAŽ VIDMAR
1. izdaja, 2005

 

OPERACIJSKE RAZISKAVE V TELEKOMUNIKACIJAH - ANDREJ KOŠIR
1. izdaja, 2013

 

DIGITALNE KOMUNIKACIJE - PRENOS DIGITALNIH SIGNALOV - SAŠO TOMAŽIČ (prenos)
1. izdaja, 2017