Akustika prostora in psihoakustika

Opis predmeta

Uvod v prostorsko akustiko: pojem zvočnih virov, pojem propagacije zvoka in načini pridobivanja akustičnih parametrov.

Uvod v psihoakustiko: pojem ušesno-možganskega sistema, prostorska percepcija zvoka, pojem simulacije zvoka, načini uporabe akustičnih parametrov.

Elektroakustični mediji, naprave in sistemi: zgodovinski in tehnološki pregled, akustično maskiranje, procesiranje signalov za auralizacijo, simulacija zvoka v virtualnih in realnih prostorih, 3D zvočna reprodukcija in sistemi virtualne resničnosti.

Elektroakustične storitve, interaktivna uporaba akustičnih parametrov pri dogodkih v živo, naprave za prikaz akustičnih parametrov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Razumevanje delovanja človeškega slušnega sistema in razvoj sedanje stopnje tehnologije uporabne na področjih medijev in komunikacij.

Študent je sposoben izbrati ustrezne akustične in elektroakustične tehnologije in naprave za gradnjo interaktivnih večpredstavnih storitev ter snemanje in ojačevanje zvoka v živo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje akustičnih tehnologij, sistemov in naprav.

Poznavanje osnovnih znanj s področja prostorske in psihoakustike. Obvladovanje tehničnih pojmov slušnega sistema, s poudarkom na uporabi elektroakustičnih multimedijskih storitev.

Razumevanje delovanja akustičnih naprav za zajem, obdelavo in prikaz zvoka v multimediji.

Temeljni viri in literatura

  1. Hugo Fastl, Eberhard Zwicker, Psycho-acoustics, facts and models, Springer Verlag, 2007, ISBN-10 3-540-65063-6 2nd edition.
  2. Michael Vorländer, Auralization, Springer Verlag 2007, ISBN 978-3-540-48829-3

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411