Analiza kategorialnih podatkov

Opis predmeta

  • Enostavna korespondenčna analiza

  • Multipla korespondenčna analiza

  • Logistična regresija

  • Loglinearni modeli

Cilji in kompetence

Seznaniti študente z zahtevnimi metodami analize kategorialnih spremenjivk.

Metode poučevanja in učenja

Predmet je sestavljen iz predavanj in računalniških primerov. Metodološki pristopi, ki se jih študenti naučijo na predavanjih, so nato praktično prikazani na računalniških primerih.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje zahtevnih, predvsem multivariatnih, metod analize kategorialnih spremenljivk. Obravnavani bodo konkretni primeri, s poudarkom na vsebinski analizi podatkov.

Reference nosilca

Miroslav Verbič:

Sever Ivan, Verbič Miroslav, Klarić Sever Eva: Cost Attribute in Health Care DCEs: Just Adding Another Attribute or a Trigger of Change in the Stated Preferences? Journal of Choice Modelling, 32(2019), 100135, pp. 1-12.

Sever Ivan, Verbič Miroslav: Providing Information to Respondents in Complex Choice Studies: A Survey on Recreational Trail Preferences in an Urban Nature Park. Landscape and Urban Planning, 169(2018), pp. 160-177.

Filipović Sanja, Verbič Miroslav, Radovanović Mirjana: Determinants of Energy Intensity in the European Union: A Panel Data Analysis. Energy, 92(2015), pp. 547-555.

Sharifi-Tehrani Mohammad, Verbič Miroslav, Chung Jin Young: An Analysis of Adopting Dual Pricing for Museums: The Case of the National Museum of Iran. Annals of Tourism Research, 43(2013), pp. 58-80.

Verbič Miroslav, Slabe-Erker Renata: An Econometric Analysis of Willingness-to-pay for Sustainable Development: A Case Study of the Volčji Potok Landscape Area. Ecological Economics, 68(2009), 5, pp. 1316-1328.

Temeljni viri in literatura

  • Agresti, A.: Categorical Data Analysis: Third Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012.
  • Gelman, A. and J. Hill: Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  • Additional study materials will be distributed during the course as necessary.

  • Greenacre, M. J.: Correspondence Analysis in Practice: Second Edition. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 2007.

  • Hosmer, D. W., S. Lemeshow and R. X. Sturdivant: Applied Logistic Regression: Third Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013.

Additional study materials will be distributed during the course as necessary.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411