Analiza podatkov kupcev

Opis predmeta

 1. Uvod v analizo podatkov kupcev.

 2. Življenjski cikel porabnika in tipologija podatkov kupcev.

 3. Viri za analizo podatkov kupcev.

 4. Baze podatkov kupcev in podatkovna skladišča.

 5. Merjenje neto sedanje vrednosti kupca.

 6. Profiliranje kupcev:

 • RFM tehnika.

 • Faktorska analiza.

 • Tehnike razvrščanja.

7. Modeliranje odzivov kupcev:

 • Regresija.

 • Odločitvena drevesa.

 • Nevronske mreže.

8. Analiza nakupne košarice.

9. Posebne teme v analizi podatkov kupcev:

 • Podatkovno rudarjenje in analiza podatkov kupcev.

 • Spletno rudarjenje in analiza podatkov kupcev.

 • Obravnava nominalnih podatkov.

 • Obravnava velikih zbirov podatkov.

 • Obravnava neuravnoteženih zbirov podatkov.

 

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj:

Seznaniti študenta z analizo podatkov kupcev na zahtevnejši ravni s poudarkom na vidikih, relevantnih za analizo podatkov kupcev v praksi.

Metode poučevanja in učenja

Predmet je kombinacija predavanj, prezentacij, projektov (kratkih v razredu in daljših v računalniškem laboratoriju) ter seminarjev, namenjeni predstavitvam in diskusijam študentskih seminarskih nalog.

Predvideni študijski rezultati

Predvideni študijski rezultati:

 • Temeljito poznavanje teoretičnih in praktičnih vidikov analize podatkov kupcev.
 • Razumevanje vpetosti analize podatkov kupcev v okvire poslovne analize in poslovnega načrtovanja.
 • Usposobljenost za znanstveno-raziskovalno delo na področju analize podatkov kupcev.

Reference nosilca

Irena Ograjenšek:

1. DMITROVIĆ, Tanja, KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, KOLAR, Tomaž, MAKOVEC BRENČIČ, Maja, OGRAJENŠEK, Irena, ŽABKAR, Vesna. Conceptualizing tourist satisfaction at the destination level. International journal of culture, tourism and hospitality research, ISSN 1750-6182, 2009, vol. 3, no. 2, str. 116-126.

2. OGRAJENŠEK, Irena, ŽABKAR, Vesna. Enhancing the value of survey data on consumer satisfaction in the frame of a consumer loyalty programme : case of a Slovenian retailer. Quality technology & quantitative management, ISSN 1684-3703, Jun. 2010, vol. 7, no. 2, str. 133-147.

3. MCCOLLIN, Chris, OGRAJENŠEK, Irena, GÖB, Rainer, AHLEMEYER-STUBBE, Andrea. SERVQUAL and the process improvement challenge. Quality and reliability engineering international, ISSN 0748-8017, Jul. 2011, vol. 27, no. 5, str. 705-718.

Temeljni viri in literatura

 • Berry, Linoff: Data Mining Techniques for Marketing, Sales, and Customer Support. Wiley, 2011.

 • Hair, Tatham, Anderson, Black: Multivariate Data Analysis. Prentice Hall, 2005.

 • Kaplan: Structural equation modelling: foundations and extensions. Sage, 2008.

 • Middleton Hughes: Strategic Database Marketing. McGraw-Hill, 2005.

 • Ratner: Statistical Modelling and Analysis for Database Marketing. CRC Press, 2003.

 • Shmueli, Patel, Bruce: Data Mining for Business Intelligence. Wiley, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411