Animalna biotehnologija

Opis predmeta

Predmet obsega najpomembnejša področja animalne biotehnologije, njihov razvoj in aktualne raziskovalne probleme. Vsebina predmeta je razdeljena na pet poglavij: 1. Pregled razvoja animalne biotenologije s poudarkom na razvoju metod transgeneze in molekularnih markerjev za upravljanje z živalskimi genskimi viri. 2. Imunske tehnologije v animalni biotehnologiji. 3. Epigenetski mehanizmi, ki uravnavanjo izražanje genov. 4. Razvoj živalskih modelov za biomedicinske študije. 5. Upravljanje velikih podatkovnih zbirk in genomska selekcija.

Cilji in kompetence

Pridobiti pregled nad najpomembnejšimi področji raziskav v animalni biotehnologiji in seznanitev z osnovnimi metodološkimi pristopi. Študentje naj bi tako dobro poznali področje, da bi lahko kompetentno presojali različne raziskovalne pristope in bili sposobni prepoznati možnosti za tehnološki preboj.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (pet predavateljev, skupno 20 ur predavanj).

Prirava seminarskega dela pri enem od predavateljev, konzultacije za pripravo seminarja.

Samostojen študij

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Temelječ na znanju genetike, molekularne biologije, fiziologije in statistike naj bi se študent seznanil s stanjem v animalni biotehnologiji in se usposobil za sledenje razvoja tega znanstvenega področja.

Reference nosilca

Nosilec, P. DOVČ:

 

 1. BENČINA, Mateja, CIZELJ, Ivanka, BERČIČ, Rebeka Lucijana, NARAT, Mojca, BENČINA, Dušan, DOVČ, Peter. Shared epitopes of avian immunoglobulin light chains. Veterinary Immunology and Immunopathology, ISSN 0165-2427. [Print ed.], 2014, in press.
 2. JEVŠINEK SKOK, Daša, GODNIČ, Irena, ZORC, Minja, HORVAT, Simon, DOVČ, Peter, KOVAČ, Milena, KUNEJ, Tanja. Genome-wide in silico screening for microRNA genetic variability in livestock species. Animal genetics, ISSN 0268-9146, 2013, vol. 44, no. 6, str. 669-677.
 3. SIMČIČ, Mojca, LENSTRA, J.A., BAUMUNG, R., DOVČ, Peter, ČEPON, Marko, KOMPAN, Drago. On the origin of the Slovenian Cika cattle. Journal of animal breeding and genetics, ISSN 0931-2668, 2013, vol. 130, no. 6, str. 487-495.
 4.  GODNIČ, Irena, ZORC, Minja, JEVŠINEK SKOK, Daša, CALIN, George Adrian, HORVAT, Simon, DOVČ, Peter, KOVAČ, Milena, KUNEJ, Tanja. Genome-wide and species-wide in silico screening for intragenic microRNAs in human, mouse and chicken. PloS one, ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, no. 6, str. 1-14, e-65165.
 5. CIRKVENČIČ, Nina, NARAT, Mojca, DOVČ, Peter, BENČINA, Dušan. Distribution of chicken cathepsins B and L, cystatin and ovalbumin in extra-embryonic fluids during embryogenesis. British Poultry Science, ISSN 0007-1668, 2012, vol. 53, no. 5, str. 623-630.
 6. ZORC, Minja, JEVŠINEK SKOK, Daša, GODNIČ, Irena, CALIN, George Adrian, HORVAT, Simon, JIANG, Zhihua, DOVČ, Peter, KUNEJ, Tanja. Catalog of MicroRNA seed polymorphisms in vertebrates. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 1, str. 1-8, e30737.
 7. OGOREVC, Jernej, DOVČ, Peter, KUNEJ, Tanja. Comparative genomics approach to identify candidate genetic loci for male fertility. Reproduction in domestic animals, ISSN 0936-6768, 2011, vol. 46, str. 229-239.
 8. TERČIČ, Dušan, HOLCMAN, Antonija, DOVČ, Peter, MORRICE, D.R., BURT, David, HOCKING, Paul M., HORVAT, Simon. Identification of chromosomal regions associated with growth and carcass traits in an F3 full sib intercross line originating from a cross of chicken lines divergently selected on body weight. Animal genetics, ISSN 0268-9146, 2009, vol. 40, no. 5, str. 743-748.
 9. IVANKOVIĆ, Ante, RAMLJAK, Jelena, DOVČ, Peter, KELAVA, Nikolina, KONJAČIĆ, Miljenko. Genetic structure of three Croatian horse breeds : implications for their conservation strategy. Italian Journal of Animal Science, ISSN 1594-4077, 2009, vol. 8, str. 677-689.
 10. KAVAR, Tatjana, ČEH, Eva, DOVČ, Peter. A simplified PCR-based method for detection of gray coat color allele in horse. Molecular and cellular probes, ISSN 0890-8508, 2012, vol. 26, no. 6, str. 256-258.

Tanja Kunej, izvajalka:

 1. FERDIN, Jana, NISHIDA, Naohiro, WU, X., NICOLOSO, Milena S., SHAH, Muhammad Yasin, DEVLIN, C., LING, H., SHIMIZU, Masayoshi, KUMAR, K., CORTEZ, Maria Angelica, FERRACIN, M., BI, Y., YANG, Decheng, CZERNIAK, Bogdan, ZHANG, Wei, SCHMITTGEN, T. D., VOORHOEVE, M. P., REGINATO, M. J., NEGRINI, M., DAVULURI, Ramana V., KUNEJ, Tanja, IVAN, M., CALIN, George Adrian. HINCUTs in cancer : hypoxia-induced noncoding ultraconserved transcripts. Cell death and differentiation, ISSN 1350-9047, 2013, vol. 20, no. 12, str. 1675-1687.
 2. KUNEJ, Tanja, GODNIČ, Irena, FERDIN, Jana, HORVAT, Simon, DOVČ, Peter, CALIN, George A. Epigenetic regulation of microRNAs in cancer : an integrated review of literature. Mutation Research, ISSN 0027-5107.
 3. NICOLOSO, Milena S., SUN, Hao, SPIZZO, Riccardo, KIM, Hyunsoo, WICKRAMASINGHE, Priyankara, SHIMIZU, Masayoshi, WOJCIK, Sylwia E., FERDIN, Jana, KUNEJ, Tanja, XIAO, Lianchun, MANOUKIAN, Siranoush, SECRETO, Giorgio, RAVAGNANI, Fernando, WANG, Xuemei, RADICE, Paolo, CROCE, Carlo M., DAVULURI, Ramana V., CALIN, George A. Single-nucleotide polymorphisms inside microRNA target sites influence tumor susceptibility. Cancer research, ISSN 0008-5472, 2010, vol. 70, no. 7, str. 2789-2798,
 4. KUNEJ, Tanja, JEVŠINEK SKOK, Daša, HORVAT, Simon, DOVČ, Peter, JIANG, Zhihua. The glypican 3-hosted murine Mir717 gene : sequence conservation, seed region polymorphisms and putative targets. International journal of biological sciences, 2010, vol. 6, no.7, str. 769-772.
 5. KUNEJ, Tanja, WU, Xiao-Lin, MICHAL, Jennifer J., MILOŠEVIČ BERLIČ, Tamara, JIANG, Zhihua, DOVČ, Peter. The porcine mitochondrial transcription factor a gene : molecular characterization, radiation hybrid mapping and genetic diversity among 12 pig breeds. American journal of animal and veterinary sciences, ISSN 1557-4555, 2009, vol. 4, no. 4, str. 129-135.
 6. JIANG, Zhihua, MICHAL, Jennifer J., CHEN, Jie, DANIELS, Tyler F., KUNEJ, Tanja, GARCIA, Matthew D., GASKINS, Charles Thorne, BUSBOOM, Jan Roger, ALEXANDER, Leeson J., WRIGHT, Raymond W., MACNEIL, Michael D. Discovery of novel genetic networks associated with 19 economically important traits in beef cattle. International journal of biological sciences, 2009, vol. 5, no. 6, str. 528-542.

Mojca Narat, izvajalka

 1. COLJA VENTURINI, Anja, BRESJANAC, Mara, VRANAC, Tanja, KOREN, Simon, NARAT, Mojca, POPOVIĆ, Mara, ČURIN-ŠERBEC, Vladka. Anti-idiotypic antibodies : a new approach in prion research. BMC immunology, ISSN 1471-2172, 2009, vol. 10, article 16, on line. http://www.biomedcentral.com/1471-2172/10/16, doi: 10.1186/1471-2172-10-16. [COBISS.SI-ID 2440072]
 2. DUŠANIĆ, Daliborka, BENČINA, Dušan, OVEN, Irena, CIZELJ, Ivanka, BENČINA, Mojca, NARAT, Mojca. Mycoplasma synoviae induces upregulation of apoptotic genes, secretion of nitric oxide and appearance of an apoptotic phenotype in infected chicken chondrocytes. Veterinary research, ISSN 1297-9716, 2012, vol. 43, no. 7, str. 1-14. http://www.veterinaryresearch.org/content/pdf/1297-9716-43-7.pdf, doi: 10.1186/1297-9716-43-7. [COBISS.SI-ID3013768]
 3. CIZELJ, Ivanka, BERČIČ, Rebeka Lucijana, DUŠANIĆ, Daliborka, NARAT, Mojca, KOS, Janko, DOVČ, Peter, BENČINA, Dušan. Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae express a cysteine protease CysP, which can cleave chicken IgG into Fab and Fc. Microbiology, ISSN 1350-0872, 2011, vol. 157, no. 2, str. 362-372. http://mic.sgmjournals. org/cgi/content/abstract/157/2/362?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&author1=CIyelj+&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec= relevance&resourcetype=HWCIT, doi: 10.1099/mic.0.045641-0. [COBISS.SI-ID 2835848]
 4. SLAVEC, Brigita, BERČIČ, Rebeka Lucijana, CIZELJ, Ivanka, NARAT, Mojca, ZORMAN-ROJS, Olga, DOVČ, Peter, BENČINA, Dušan. Variation of vlhA gene in Mycoplasma synoviae clones isolated from chickens. Avian pathology, ISSN 0307-9457, 2011, vol. 40, no. 5, str. 481-489, doi: 10.1080/03079457.2011.604840. [COBISS.SI-ID 2941832]
 5. BENČINA, Mateja, CIZELJ, Ivanka, BERČIČ, Rebeka Lucijana, NARAT, Mojca, BENČINA, Dušan, DOVČ, Peter. Shared epitopes of avian immunoglobulin light chains. Veterinary Immunology and Immunopathology, ISSN 0165-2427. [Print ed.], 2014, in press. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016524271400004X, doi: 10.1016/j.vetimm.2014.01.003. [COBISS.SI-ID 3341192]
 6. DUŠANIĆ, Daliborka, BERČIČ, Rebeka Lucijana, CIZELJ, Ivanka, SALMIČ, Simona, NARAT, Mojca, BENČINA, Dušan. Mycoplasma synoviae invades non-phagocytic chicken cells in vitro. Veterinary Microbiology, ISSN 0378-1135. [Print ed.], 2009, issues 1-2, vol. 138, str. 114-119. http://www.sciencedirect. com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TD6-4VRX66J-2&_user=4776866&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000033658&_version=1&_urlVers ion=0&_userid=4776866&md5=1ba21383c610c8913d8f625752ab6509, doi: 10.1016/j.vetmic.2009.02.014. [COBISS.SI-ID 2439560]
   

 

Gregor Gorjanc, izvajalec

 

1. Genetic prediction of complex traits: integrating infinitesimal and marked genetic effects
C Carré, F Gamboa, D Cros, JM Hickey, G Gorjanc, E Manfredi (2013)
Genetica 141 (4-6), 239-246

 

2. Genomic evaluations using similarity between haplotypes
JM Hickey, BP Kinghorn, B Tier, SA Clark, JHJ Werf, G Gorjanc (2013)
Journal of Animal Breeding and Genetics 130 (4), 259-269

 

3. Genotype Imputation to Increase Sample Size in Pedigreed Populations
JM Hickey, MA Cleveland, C Maltecca, G Gorjanc, B Gredler, A Kranis (2013)
Methods in Molecular Biology 1019, 395-410

 

4. Simulated Data for Genomic Selection and Genome-Wide Association Studies Using a Combination of Coalescent and Gene Drop Methods
JM Hickey, G Gorjanc (2012)
G3: Genes| Genomes| Genetics 2 (4), 425-427

 

5. Inference of genotype probabilities and derived statistics for PrP locus in the Jezersko–Solcava sheep
G Gorjanc, M Kovač, D Kompan (2010)
Livestock Science 129 (1), 232-236

 

6. Congenic and bioinformatics analyses resolved a major-effect Fob3b QTL on mouse Chr 15 into two closely linked loci
Z Prevoršek, G Gorjanc, B Paigen, S Horvat (2010)
Mammalian Genome 21 (3-4), 172-185

Temeljni viri in literatura

 • Paterson, A.H.: Molecular Dissection of complex traits.CRC Press, 1998, New York
 • Liu, B.H.: Statistical Genomics. CRC Press, 1998, New York
 • Hofman M., Anne J.: Biotechnology in Animal Husbandry. Kluwer Academic Publishers, 2001, Dordrecht
 • Babiuk, L., Phillips, J.P.: Animal Biotechnology, Pergamon press, 1989, Oxford
 • revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…«

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411