Antrozoologija

Opis predmeta

Predmet vsebuje štiri vsebinske sklope:

– Specialna in splošna etologija domačih in družnih živali: poznavanje splošne etološke terminologije; ugotavljanje pomena izražanja oblik obnašanja; razumevanje procesa od sprejemanja dražljajev do obdelave v centralnem živčnem sistemu in reakcije živali; izražanje čustev; načini učenja in nabiranja izkušenj; fiziološke osnove-obnašanja, igra kot kazalec dobrega počutja živali in drugo

– Živalska etika: teorije v etiki, ki se nanašajo na dolžnosti človeka do živali bodo predstavljene; razpravljanje o razmerju med znanostjo in etiko ter o gensko spremenjenih organizmih, ekološki reji, dobrem počutju živali, mučenju živali itn.

– Odnos človeka do živali: pregled in razprava o odnosu človeka do živali s poudarkom na zgodovinskem vidiku

– Znanstveni pristopi k razumevanja počutja živali: seznanitev s pristopi k raziskovanju dobrega počutja živali; razprava o pomembnosti dojemanja živali kot čutnih individuumov

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Poznavanje splošne etološke terminologije. Razumevanje dobrega počutja živali, čustev, fizioloških osnov obnašanja (npr.  hormonov, nevrotransmiterjev in srčnega utripa), načinov učenja živali in nabiranja izkušenj ter njihov vpliv na obnašanje. Razumevanje vrsti značilnega obnašanja. Seznanitev z etiko na področju dobrega počutja živali. Poznavanje vplivov (npr. osebnost) na kvaliteto razmerja med človekom in živaljo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje etologije in dobrega počutja živali kot interdisciplinarne znanosti.

Temeljni viri in literatura

Bekoff M. 2004. Encyclopedia of Animal Behavior. Westport, Greenwood Press: 1274 str., ISBN: 0-313-32746-7 (vol. 1), 0-313-32747-5 (vol. 2) in 0-313-33294-0 (vol 3)

Bolhuis J.J., Giraldeau L. 2005. The Behaviour of Animals. Mechanisms, Function and Evolution. Malden, Blackwell Publishing: 515 str., ISBN: 0-631-23125-0

Fraser  A. F., Broom D. M. 2007. Domestic Animal Behaviour and Welfare, CABI; Fourth edition: 540 str., ISBN-10: 1845932870

Jensen P. 2009. The Ethology of Domestic Animals. CABI; Second edition: 246 str., ISBN-10: 1845935365

Scott G. 2005. Essential Animal Behaviour. Malden, Blackwell Publishing: 202 str., ISBN: 0-632-05799-8

Yates, J., Röcklinsberg, H., Gjerris, M. 2011.“Is welfare all that matters? A discussion of what should be included in policymaking regarding animals”. Animal Welfare, 20:3, 423-432.

Gjerris, M., Gamborg, C., Röcklinsberg, H., Anthony, R. 2011. ”The price of responsibility: Ethics of Animal Husbandry in a Time of Climate Change”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Vol 24:4, pp 331-350.

Duncan, I.J.H. Science-based assessment of animal welfare: farm animals. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2005, 24 (2), 483-492

Michael Mendl, Elizabeth S.Paul. 2020. Animal affect and decision-making. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 112: 144-163.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411