Avdio inženiring

Opis predmeta

Osnove akustike, lastnosti zvoka, akustika sluha, govor, meritve v akustiki in elektroakustiki, gluha soba, analiza akustičnih signalov,  tvorjenje zvoka z glasbenimi instrumenti,  elektroakustični pretvorniki, digitalizacija in snemanje zvoka, analogno-digitalni pretvorniki, naprave za reprodukcijo zvoka, sistemi za redukcijo šuma in dinamika, stereofonska reprodukcija, prostorski zvok, digitalno-analogni pretvorniki, hrup in vibracije, vpliv hrupa na ljudi, merjenje hrupa, analogna in digitalna obdelava akustičnih signalov, meritve popačenja akustičnih signalov, slepo ločevanje in izločanje signalov, izgubna in brezizgubna redukcija zvočnega zapisa, protokol MIDI.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovami akustike, meritvami v akustiki, meritvami hrupa, osnovami sluha ter s celotnim procesom snemanja zvoka od nastanka zvoka  do zvočnega posnetka.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo pridobil znanja o:

– osnovah akustike

– izvajanju in interpretaciji meritev akustičnih naprav in sistemov

– tvorbi in redukciji zvočnega zapisa

– digitalni in analogni obdelavi akustičnih signalov

– meritvah in vplivu hrupa na človeka.

Temeljni viri in literatura

Thomas D. Rossing, Neville H. Fletcher: Principles of Vibration and Sound, Springer-Verlag, 2004.

D.T. Blackstock: Fundamentals of physical acoustics, Wiley Interscience publication, 2000.

William M. Hartmann: Signals, Sound and Sensation (Modern Acoustics and Signal Processing), Springer-Verlag, 2004.

Jens Blauert and Ning Xiang: Acoustics for Engineers: Troy Lectures, Springer-Verlag, 2008

David Howard and Jamie Angus: Acoustics and Psychoacoustics, Focal Press, 2001

Keshab K. Parhi, Takao Nishitani: Digital Signal Processing for Multimedia Systems, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 1999.

Atul Puri, Tsuhan Chen: Multimedia Systems, Standards and Networks, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2000.

J. D. Gibson: Multimedia in Communications: Directions and Innovations, Academic Press, San Diego 2001.

FEFER, Dušan, JEGLIČ, Anton. Elektroakustika. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1992.

A.Jeglič, D.Fefer: Osnove akustike, Akademska založba Ljubljana, 1992.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411