Biodiagnostiki in biosenzorji

Opis predmeta

 • Biološke makromolekule v analitiki
 • DNA/RNA testi
 • Imunski testi
 • Biosenzorji
 • Avtomatizirani procesi v diagnostiki
 • Mikrosfere, mikromreže, mikrofluidika
 • Razvoj novih diagnostičnih sredstev v laboratorijskem in industrijskem merilu
 • Kontrola in zagotavljanje kakovosti diagnostičnih sredstev

Cilji in kompetence

Predmet seznanja  študente z uporabo bioloških makromolekul v različnih laboratorijskih diagnostičnih metodah in sredstvih. Študent spozna lastnosti bioloških makromolekul, njihovo sposobnost vezave ligandov in dejavnike, ki določajo njihovo specifičnost. Podani so načini njihovega pridobivanja in  priprava stabilnih oblik. Seznani se z vrstami diagnostičnih testov in biosenzorjev. Predstavljeno je njihovo delovanje, metodika priprave testov v laboratorijskem in industrijskem merilu in načini kontrole in zagotavljanja njihove kakovosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, vodena diskusija, problemsko osnovano učenje, skupinsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje delovanja biodiagnostikov in biosenzorjev omogoča uporabo teh testov za samozdravljenje, v kliničnih ter industrijskih  biotehnoloških laboratorijih in s tem optimizacijo zdravljenja in biotehnoloških postopkov. i. 

Reference nosilca

Janko Kos

1. PLAVEC, Tina Vida, MITROVIĆ, Ana, PERIŠIĆ, Milica, ŠTRUKELJ, Borut, KOS, Janko, BERLEC, Aleš. Targeting of fluorescent Lactococcus lactis to colorectal cancer cells through surface display of tumour-antigen binding proteins. Microbial biotechnology. [Online ed.]. 2021, str.14. ISSN 1751-7915. DOI: 10.1111/1751-7915.13907.

2. BOŽIĆ, Biljana, LONČAR, Goran, VIŽIN, Tjaša, RADOJIČIĆ, Zoran, POPOVIĆ BRKIĆ, Vera, KOS, Janko. Relationship of high circulating cystatin C to biochemical markers of bone turnover and bone mineral density in elderly males with a chronic heart failure : Journal of Medical Biochemistry. 2019, vol. 38, no. 1, str. 53-62, ilustr. ISSN 1452-8258. https://content.sciendo.com/view/journals/jomb/38/1/article-p53.xml, DOI: 10.2478/jomb-2018-0011.

3. MITROVIĆ, Ana, PEČAR FONOVIĆ, Urša, KOS, Janko. Cysteine cathepsins B and X promote epithelial-mesenchymal transition of tumor cells. European journal of cell biology. 2017, vol. 96, iss. 6, str. 622-631, ilustr. ISSN 0171-335.   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0171933516302771, DOI: 10.1016/j.ejcb.2017.04.003.

4. JAKOŠ, Tanja, PIŠLAR, Anja, PEČAR FONOVIĆ, Urša, KOS, Janko. Lysosomal peptidases in innate immune cells : implications for cancer immunity. Cancer immunology and immunotherapy. 2020, vol. 69, iss. 2, str. 275-283, ilustr. ISSN 0340-7004. https://link.springer.com/article/10.1007/s00262-019-02447-0, DOI: 10.1007/s00262-019-02447-0.

5. KOS, Janko, PERIŠIĆ, Milica, PRUNK, Mateja, SABOTIČ, Jerica, DAUTOVIĆ, Esmeralda, JEWETT, Anahid. Cystatin F as a regulator of immune cell cytotoxicity. Cancer immunology and immunotherapy. Dec. 2018, vol. 67, iss. 12, str. 1931-1938, ilustr. ISSN 0340-7004. https://link.springer.com/article/10.1007/s00262-018-2165-5, DOI: 10.1007/s00262-018-2165-5. [COBISS.SI-ID 31384359]

6. PRUNK, Mateja, KOS, Janko. Nanoparticle based delivery of protease inhibitors to cancer cells. Current medicinal chemistry. 2017, vol. 24, iss. 42, str. 4816-4837, ilustr. ISSN 0929-8673. https://benthamscience.com/journals/current-medicinal-chemistry/article/145725/, http://www.eurekaselect.com/node/145725/article, DOI: 10.2174/0929867323666160922162811.

Temeljni viri in literatura

 1. Wild D: The Immunoassay Handbook. Fourth Edition, Elsevier, Ltd., ©2013, ISBN 978-0-08-097037-0
 2.  Barth FG, Humphrey JAC: Sensors and sensing in Biology and Engeneering. Springer, 2003, ISBN 321183771X

  Najnovejši pregledni članki s področja /The latest review articles from the field.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411