Biokompatibilni materiali

Opis predmeta

1 Sodobni trendi na področju biomaterialov (implanti . podlaga za vzgojo celičnih kultur, kompatibilnost biomaterialov, tehnike za moduliranje biokompatibilnosti)

2 Mejne površine med biokompatibilnimi materiali in biosistemi

3 Pregled najpogostejših biokompatibilnih materialov in  novih tehnologij v ortopedski kirurgiji

4 Pregled  fizikalno kemijskih pojavov na površinah brezcementnih endoprotez kolka (omočljivost, hrapavost  in odziv celic )

5 Pregled procesov osteointegracije deponiranih multifunkcijskih nanostrukturiranih plasti na površini kovinskih biokompatibilnih materialov z namenom izboljšati osteointegracijo vsadka s kostjo.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja s področja tehnik za študij biokompatibilnosti in moduliranje biokompatibilnosti.

 

Študent  pridobi osnovno znanje za    razumevanje na področju bio inženirskih materialov in tkiv za aplikacije v ortopedski kirurgiji in dentalni medicini.  

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusijske delavnice predstavljenih seminarjev

Demostracija že vpeljanih biomedicinskih metod v kirurgiji

Predstavitev dosedaj obstoječe literature

Seznanitev z potekajočimi raziskavami

Smernice za nadaljne razvijanje področja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

Znanje in razumevanje na področju inženirskih materialov in tkiv.

 

Metode sledenja kirurškh rezultatov na osnovi raziskav predčasno  odpovedanih endoprotez kolka in kolena

 

Iskanje novih kombinacij biomaterialov  za izboljšanje dobe trajanja vsadkov

 

Temeljni viri in literatura

DOLINAR, Drago. Novosti v endoprotetiki kolčnega in kolenskega sklepa. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Novosti v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center. 2008, str. 99-105. [COBISS.SI-ID 24231129]

Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Editors: William Wagner, Shelly Sakiyama-Elbert, Guigen Zhang, Michael Yaszemski. 4th Edition – May 23, 2020. eBook ISBN: 9780128161388

M.J. Grimm  Standard Handbook of Biomedical Engineering (2004)

Biomaterials in orthopaedics Biomaterials Research (2020) 24:7

https://doi.org/10.1186/s40824-020-0185-7

W.D. Yaszemski, D.J. Trantolo, K.U. Levandrowski, V. Hasirci, D.E. Altobelli

Biomaterials in Orthopedics.  Marcel Dekker, New York (2004)

Park J. B., & Bronzino J. D.(eds.) (2003) "Biomaterials Principles and Applications", CRC

Press  Beer F., Johnston E., & Dewolf J. (2001) "Mechanics of Materials" 3rd Edition McGraw- Hill

Budinski K. G., & Budinski M. K.(2001) Edition, "Engineering Materials Properties and Selection" 7th Edition, Prentice Hall.

Revijalni članki  s področja ortopedske kirurgije, tekoča periodika s področja biokompatibilnih materialov ki se uporabljajo v ortopediji in v dentalni medicini ter druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411