Biokompatibilni materiali

Opis predmeta

Sodobni trendi na področju biomaterialov (implanti kot podlaga za vzgojo celičnih kultur, kompatibilnost biomaterialov, tehnike za moduliranje biokompatibilnosti)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja s področja tehnik za študij biokompatibilnosti in moduliranje biokompatibilnosti.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja
  • Individualno delo na projektih
  • Predstavitve in interpretacije rezultatov projektov ostalim študentom v skupini v seminarski obliki
  • Diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem (kritično vrednotenje znanstvene literature, predstavitev »case studies«)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje na področju inženirskih materialov in tkiv.

Reference nosilca

Jenko Monika

1.  VODOPIVEC, Franc, STEINER PETROVIČ, Darja, ŽUŽEK, Borut, JENKO, Monika. Coarsening rate of M23C6 and MC particles in a high chromium creep resistant steel. Steel research international, 2013, vol. 84, [5] str., doi: 10.1002/srin.201200150. [COBISS.SI-ID 984490]

2. KOCIJAN, Aleksandra, KEK-MERL, Darja, JENKO, Monika. The corrosion behaviour of austenitic and duplex stainless steels in artificial saliva with the addition of fluoride. Corros. sci.. [Print ed.], 2011, vol. 53, no. 2, str. 776-783. [COBISS.SI-ID 24275239], [JCR, WoS do 8. 10. 2013: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 20, normirano št. čistih citatov (NC): 26, Scopus do 6. 11. 2013: št. citatov (TC): 29, čistih citatov (CI): 25, normirano št. čistih citatov (NC): 33]

3. ČOLIĆ, Miodrag, RUDOLF, Rebeka, STAMENKOVIĆ, Dragoslav, ANŽEL, Ivan, VUČEVIĆ, Dragana, JENKO, Monika, LAZIĆ, Vojkan, LOJEN, Gorazd. Relationship between microstructure, cytotoxicity and corrosion properties of a Cu-Al-Ni shape memory alloy. Acta biomaterialia, Jan. 2010, vol. 6, iss. 1, str. 308-317, doi: 10.1016/j.actbio.2009.06.027. [COBISS.SI-ID 13247254], [JCR, WoS do 29. 10. 2013: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 1. 10. 2013: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 8, normirano št. čistih citatov (NC): 4]

4. GODEC, Matjaž, KOCIJAN, Aleksandra, DOLINAR, Drago, MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika, ANTOLIČ, Vane. An investigation of the aseptic loosening of an AISI 316L stainless steel hip prosthesis. Biomedical materials, 2010, vol. 5, no. 4, 8 str., doi: 10.1088/1748-6041/5/4/045012. [COBISS.SI-ID 817066], [JCR, WoS do 12. 3. 2013: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 23. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

5. AKESSO, Laurent, PETTITT, Michala E., CALLOW, James A., CALLOW, Maureen E., STALLARD, Joanne, TEER, Dennis, LIU, Chen, WANG, Su, ZHAO, Qi, D'SOUZA, Fraddry, WILLEMSEN, Peter R., DONNELLY, Glen T., DONIK, Črtomir, KOCIJAN, Aleksandra, JENKO, Monika, JONES, Lathe A., GUINALDO, Patricia Calvillo. The potential of nano-structured silicon oxide type coatings deposited by PACVD for control of aquatic biofouling. Biofouling (Chur Switz.), 2009, vol. 25, iss. 1, str. 55-67, doi: 10.1080/08927010802444275. [COBISS.SI-ID 707754], [JCR, WoS do 18. 11. 2013: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 18, normirano št. čistih citatov (NC): 12, Scopus do 5. 11. 2013: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 18, normirano št. čistih citatov (NC): 12]

6. MILLAKU, Agron, LEŠER, Vladka, DROBNE, Damjana, GODEC, Matjaž, TORKAR, Matjaž, JENKO, Monika, MILANI, Marziale, TATTI, Francesco. Surface characteristics of isopod digestive gland epithelium studied by SEM. Protoplasma, 2010, vol. 241, no. 1-4, str. 83-89. http://dx.doi.org/10.1007/s00709-010-0110-3, doi: 10.1007/s00709-010-0110-3. [COBISS.SI-ID 6240377], [JCR, WoS do 12. 11. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 5. 11. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 2]

Temeljni viri in literatura

Znanstveni članki na tem področju/ state of the art papers.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411