Biološke teme za nebiologe

Opis predmeta

Predmet je namenjen študentom s srednješolskim znanjem biologije. Njegova vsebina je posebej prilagojena vsakemu študentu. Poučevanje je zelo neformalno in omogoča dovolj časa za razpravo ter vprašanja, s ciljem navdušiti študente, tako da jim da nekaj osnov biologije. Študentje bodo spoznali osnovne gradnike življenja od molekul do celic, razumeli mehanizme za replikacijo, transkripcijo in translacijo DNA ter kako se celice organizirajo v prostoru in času. Razumeli bodo osnovno molekularno biologijo gena in temeljne celične procese, povezane z energijo. Prikazana bo organizacija rasti rastlin in živali s poudarkom na evolucijski razvojni biologiji, ki temelji na izražanju genov in genski regulaciji.

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen študentom, ki so končali drugostopenjske magistrske programe orientirane v fiziko, kemijo, matematiko, računalništvo ipd., z izraženim interesom, da povežejo svoje znanje z biološkimi disciplinami.

Izobraževalni cilj predmeta je, da študenti razumejo koncepte biologije. Z usvojenim znanjem se bodo bolj zavedali pomena in motivov njim manj znanega biološkega področja.

Metode poučevanja in učenja

Vodeno samoučenje; razprave o specifičnih temah zbranih iz temeljnih študijskih virov ali dodatnih virov z aktualnimi tematikami in konzultacije pri pripravi in predstavitvi seminarske naloge iz izbranih preglednih vsebin v znanstveni literaturi.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti se bodo s pridobljenim znanjem lahko enakopravno vključevali v znanstvene razprave s študenti z biološkim predznanjem v času študija in skupaj z njimi  kasneje oblikovali interaktivno mrežo področnih sodelovanj.

Reference nosilca

Prof. dr. Marina Dermastia

 • DERMASTIA, Marina. Plant hormones in phytoplasma infected plants. Frontiers in plant science. 2019, vol. 10, str. 1-15. ISSN 1664-462X. DOI: 10.3389/fpls.2019.00477. [COBISS.SI-ID 5050959]
 • DERMASTIA, Marina, ŠKRLJ, Blaž, STRAH, Rebeka, ANŽIČ, Barbara, TOMAŽ, Špela, KRIŽNIK, Maja, SCHÖNHUBER, Christina, RIEDLE-BAUER, Monika, RAMŠAK, Živa, PETEK, Marko, KLADNIK, Aleš, LAVRAČ, Nada, GRUDEN, Kristina, ROITSCH, Thomas, BRADER, Günter, POMPE NOVAK, Maruša. Differential response of grapevine to Infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ in early and late growing season through complex regulation of mRNA and small RNA transcriptomes. International journal of molecular sciences. 1 Apr. 2021, vol. 22, no. 7, str. 3531-1-3531-28. ISSN 1661-6596. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3531. [COBISS.SI-ID 58895619]
 • MEHLE, Nataša, JAKOŠ, Nejc, MEŠL, Miro, MIKLAVC, Jože, MATKO, Boštjan, ROT, Mojca, FERLEŽ RUS, Alenka, BRUS, Robert, DERMASTIA, Marina. Phytoplasmas associated with declining of hazelnut (Corylus avellana) in Slovenia. European journal of plant pathology. 2019, vol. 155, iss. 4, str. 1117-1132. ISSN 0929-1873. DOI: 10.1007/s10658-019-01839-3. [COBISS.SI-ID 5156175]
 • ROTTER, Ana, NIKOLIĆ, Petra, TURNŠEK, Neža, KOGOVŠEK, Polona, BLEJEC, Andrej, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. Statistical modeling of long-term grapevine response to "Candidatus Phytoplasma solani" infection in the field. European journal of plant pathology. 2018, vol. 150, iss.3, str. 653-668. ISSN 0929-1873. http://dx.doi.org/10.1007/s10658-017-1310-x, DOI: 10.1007/s10658-017-1310-x. [COBISS.SI-ID 4396623]
 • CHERSICOLA, Marko, KLADNIK, Aleš, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, MRAK, Tanja, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase induction in tomato flower pedicel phloem and abscission related processes are differentially sensitive to ethylene. Frontiers in plant science. 2017, vol. 8, str. 1-14. ISSN 1664-462X. DOI: 10.3389/fpls.2017.00464. [COBISS.SI-ID 4268879]
 • MILJKOVIĆ, Dragana, STARE, Tjaša, MOZETIČ, Igor, PODPEČAN, Vid, PETEK, Marko, WITEK, Kamil, DERMASTIA, Marina, LAVRAČ, Nada, GRUDEN, Kristina. Signalling network construction for modelling plant defence response. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 12, str. e51822-1e51822-18. http://ponta.ijs.si/mozetic/papers/Miljetal-signet-PlosONE-12.pdf, doi: 10.1371/journal.pone.0051822. [COBISS.SI-ID 26363431]

Prof. dr. Tom Turk

 • MOODIE, Lindon W. K., SEPČIĆ, Kristina, TURK, Tom, FRANGEŽ, Robert, SVENSON, Johan. Natural cholinesterase inhibitors from marine organisms. Natural product reports. [Print ed.]. 2019, vol. , iss. , 40 str., ISSN 0265-0568. DOI: 10.1039/c9np00010k. [COBISS.SI-ID 5024335]
 • BERNE, Sabina, ČEMAŽAR, Maja, FRANGEŽ, Robert, JUNTES, Polona, KRANJC BREZAR, Simona, GRANDIČ, Marjana, SAVARIN, Monika, TURK, Tom. APS8 delays tumor growth in mice by inducing apoptosis of lung adenocarcinoma cells expressing high number of [alfa]7 nicotinic receptors. Marine drugs. 2018, vol. 16, no. 10, št. članka 367, 1-17. ISSN 1660-3397. https://www.mdpi.com/1660-3397/16/10/367. [COBISS.SI-ID 4683642]
 • BERNE, Sabina, KALAUZ, Martina, LAPAT, Marko, SAVIN, Lora, JANUSSEN, Dorte, KERSKEN, Daniel, AMBROŽIČ, Jerneja, ZEMLJIČ JOKHADAR, Špela, JAKLIČ, Domen, GUNDE-CIMERMAN, Nina, LUNDER, Mojca, ROŠKAR, Irena, ELERŠEK, Tina, TURK, Tom, SEPČIĆ, Kristina. Screening of the Antarctic marine sponges (Porifera) as a source of bioactive compounds. Polar biology. 2016, vol. 39, str. 947-959. ISSN 0722-4060. DOI: 10.1007/s00300-015-1835-4. [COBISS.SI-ID 3662671]
 • KOSS, David J., ROBINSON, Lianne, MIETELSKA-POROWSKA, Anna, GASIOROWSKA, Anna, SEPČIĆ, Kristina, TURK, Tom, JASPARS, Marcel, NIEWIADOMSKA, Grazyna, SCOTT, Roderick H., PLATT, Bettina, RIEDEL, Gernot. Polymeric alkylpyridinium salts permit intracellular delivery of human Tau in rat hippocampal neurons : requirement of Tau phosphorylation for functional deficits. Cellular and molecular life sciences. 2015, vol. 72, iss. 23, str. 4613-4632. ISSN 1420-682X. DOI: 10.1007/s00018-015-1949-4. [COBISS.SI-ID 3498831]
 • BUTALA, Matej, ŠEGA, Daniel, TOMC ZIDAR, Blaž, PODLESEK, Zdravko, KEM, William R., KÜPPER, Frithjof C., TURK, Tom. Recombinant expression and predicted structure of parborlysin, a cytolytic protein from the Antarctic heteronemertine Parborlasia corrugatus. Toxicon. [Print ed.]. 2015, vol. 108, str. 32-37. ISSN 0041-0101. DOI: 10.1016/j.toxicon.2015.09.044. [COBISS.SI-ID 3618127]

Temeljni viri in literatura

Spellman F. R.  Biology for Nonbiologists, Government Institutes; 1 edition (2007), 292 pages, ISBN-10: 0865874212

Dermastia M. Pogled v rastline, Nacionalni inštitut za biologijo (2010),  237 strani, ISBN 978-961-92543-4-9

Molecular Biology of the Cell  Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter Sixth Edition, editors. (2014) Garland Science: New York and Abingdon, UK. 1464 pages. ISBN: 9780815344643

Brown T. A. Genomes 4;  4 edition(2017) 544 pages, ISBN 9780815345084.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411