Biološko izobraževanje

Opis predmeta

Študenti pri predmetu spoznajo zgodovino razvoja in raziskovanja biološkega izobraževanja. Seznanijo se s sodobnimi smernicami raziskovanja na omenjenem področju, ki posega tako v formalna kot neformalna učna okolja.

S pregledom in analizo znanstvene literature področja spoznajo pomen razvijanja naravoslovnih kompetenc ter sodobne metode in oblike pedagoškega dela. Na praktičnih primerih spoznajo pomen in vlogo izkustvenega učenja in raziskovalnega pouka ter razvoj kritičnega mišljenja z vključevanjem obravnave družbeno-znanstvenih tem v biološko izobraževanje.

Na podlagi priprave, izvedbe, analize in evalvacije dveh nastopov, enega v formalni učni ustanovi in enega v obliki predstavitve širši javnosti (neformalno učno okolje), študenti spoznajo pomen promocije znanosti za razvoj naravoslovne pismenosti.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Predmet je prvotno namenjen doktorskim študentom, ki raziskujejo na področju naravoslovnega izobraževanja. Predmet vključuje vsebine, ki omogočajo študentom širše razumevanje vloge in pomena biološkega izobraževanja, smernice na področju biološkega izobraževanja ter aplikacijo oziroma prenos teh spoznanj v pedagoško prakso.

Metode poučevanja in učenja

Teoretična znanja v obliki predavanj; projektno delo: (1) seminarji kot priprava, analiza in evalvacija projektnega dela, (2) vaje v obliki  dveh nastopov, enega v formalnem in enega v neformalnem učnem okolju. Konzultacije med pripravo projektnega dela. Samostojno delo študenta z uporabo spletne učilnice.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti pridobijo znanje za izvajanje pedagoškega dela ter pedagoškega raziskovanja na področju biološkega izobraževanja v formalnih (osnovne, srednje šole in gimnazije ter fakultete) in neformalnih učnih okoljih (živalski in botanični vrtovi, krajinski parki, muzeji, centri šolskih in obšolskih dejavnosti) ter pridobijo znanje za promocijo znanosti širši javnosti.

Temeljni viri in literatura

  • Biological Sciences Curriculum Study. The Biology Teacher's Handbook: NSTA Press., (2009), 338 strani, ISBN: 087355244X
  • National Research Council. A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, DC: The National Academies Press, 2012.
  • SCIENCE, evolution, and creationism [Elektronski vir] / National Academy of Sciences, Institute of Medicine. – El. knjiga. – Washington, D.C. : National Academies Press, cop. 2008. – xv, 70 str. : ill. (chiefly col.) ; 26 cm
  • Revijalni članki s področja (revije Journal of Biological education, The American Biology Teacher, International Journal of Science Education in druge),

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411