Biomehanika in biofizika v zdravstvenih znanostih

Opis predmeta

  • Medcelična komunikacija v bioinženirstvu
  • Biomehanika in biofizika endoprotez
  • Interakcije različnih kemikalij z biološkimi sistemi (zwitterionske lipidne plasti, eksplicitni model vode, večvalentni ioni in korelacije, ionsko specifični pojavi, kondenzacija DNK na lipidne plasti, sila med naelektrenimi površinami)

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja s področja interakcije nanostrukturiranih površin s celično membrano in vloge biomehanike in biofizike pri funkciji endoprotez.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja
  • Individualno delo na projektih
  • Predstavitve in interpretacije rezultatov projektov ostalim študentom v skupini v seminarski obliki
  • Diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem (kritično vrednotenje znanstvene literature, predstavitev »case studies«)

 

Predvideni študijski rezultati

  • poznavanje biofizikalnih procesov in njihovih matematičnih modelov stika inžinerskih materialov in tkiv
  • uporaba matematičnih modelov pri načrtovanju zdravljenja z endoprotezamin in pri rehabilitaciji  

Temeljni viri in literatura

1.   J. N. Israelachvili: Intermolecular and Surface Forces, Elsevier, Amsterdam, 2011

2.   IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, DROBNE, Damjana. Nanostructures in biological systems : theory and applications. Singapore: Pan Stanford; Boca Raton: CRC Press, 2013 [i. e. 2015]. ISBN 978-981-4303-43-9. https://doi.org/10.1201/b18607. [COBISS.SI-ID 11076436]

3.   KRALJ-IGLIČ, Veronika, DOLINAR, Drago, IVANOVSKI, Matic, LIST, Ivo, DANIEL, Matej. Role of biomechanical parameters in hip osteoarthritis and avascular necrosis of femoral head. In: NAIK, Ganesh R (ed.). Applied biological engineering : principles and practice. Rijeka: InTech, 2012. Str. 347-364, ilustr. ISBN 978-953-51-0412-4. [COBISS.SI-ID 29766617]

4.   KRALJ-IGLIČ, Veronika. Validation of mechanical hypothesis of hip arthritis development by HIPSTRESS method. In: CHEN, Qian (ed.). Osteoarthritis : progress in basic research and treatment. Rijeka: Intech, 2015. Str. 131-156, ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-953-51-2136-7. http://www.intechopen.com/books/osteoarthritis-progress-in-basic-research-and-treatment/validation-of-mechanical-hypothesis-of-hip-arthritis-development-by-hipstress-method, DOI: 10.5772/59976. [COBISS.SI-ID 4876651]

Znanstveni članki na tem področju / state of the art papers.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411