Biomehanika in biofizika v zdravstvenih znanostih

Opis predmeta

 • Medcelična komunikacija v bioinženirstvu
 • Biomehanika in biofizika endoprotez
 • Interakcije različnih kemikalij z biološkimi sistemi (zwitterionske lipidne plasti, eksplicitni model vode, večvalentni ioni in korelacije, ionsko specifični pojavi, kondenzacija DNK na lipidne plasti, sila med naelektrenimi površinami)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja s področja interakcije nanostrukturiranih površin s celično membrano in vloge biomehanike in biofizike pri funkciji endoprotez.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Individualno delo na projektih
 • Predstavitve in interpretacije rezultatov projektov ostalim študentom v skupini v seminarski obliki
 • Diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem (kritično vrednotenje znanstvene literature, predstavitev »case studies«)

 

Predvideni študijski rezultati

 • poznavanje biofizikalnih procesov in njihovih matematičnih modelov stika inžinerskih materialov in tkiv
 • uporaba matematičnih modelov pri načrtovanju zdravljenja z endoprotezamin in pri rehabilitaciji  

Reference nosilca

Veronika Kralj Iglič

 1. GONGADZE, Ekaterina, VELIKONJA, Aljaž, PERUTKOVÁ, Šárka, KRAMAR, Peter, MAČEK LEBAR, Alenka, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Ions and water molecules in an electrolyte solution in contact with charged and dipolar surfaces. V: SCHUHMANN, Wolfgang (ur.). Bioelectrochemistry 2013 : selection of papers from the 12th ISE Topical Meeting, 17-21 March 2013, Bochum, Germany : special volume, (Electrochimica acta, ISSN 0013-4686, vol. 126). [S. l.]: Elsevier, 2014, vol. 126, str. 42-60.
 2. BUDIME SANTHOSH, Poornima, VELIKONJA, Aljaž, PERUTKOVÁ, Šárka, GONGADZE, Ekaterina, KULKARNI, Mukta Vishwanath, GENOVA, Julia, ELERŠIČ, Kristina, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, POKLAR ULRIH, Nataša. Influence of nanoparticle-membrane electrostatic interactions on membrane fluidity and bending elasticity. Chemistry and physics of lipids, ISSN 0009-3084. [Print ed.], Feb. 2014, vol. 178, str. 52-62,
 3. RIJAVEC, Boris, KOŠAK, Robert, DANIEL, Matej, KRALJ-IGLIČ, Veronika, DOLINAR, Drago. Effect of cup inclination on predicted contact stress-induced volumetric wear in total hip replacement. Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, ISSN 1025-5842, 2014, str. 1-6.
 4. KOCJANČIČ, Boštjan, MOLIČNIK, Andrej, ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VENGUST, Rok. Unfavorable hip stress distribution after Legg-Calvé-Perthes syndrome : a 25-year follow-up of 135 hips. Journal of orthopaedic research, ISSN 0736-0266. [Print ed.], 2014, iss. 1, vol. 32, str. 8-16.
 5. GONGADZE, Ekaterina, VAN RIENEN, Ursula, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Spatial variation of permittivity of an electrolyte solution in contact with a charged metal surface : a mini review. Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, ISSN 1025-5842, 2013, vol. 16, no. 5, str. 463-480.
 6. GONGADZE, Ekaterina, VELIKONJA, Aljaž, SLIVNIK, Tomaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. The quadrupole moment of water molecules and the permittivity of water near a charged surface. Electrochimica Acta, ISSN 0013-4686. [Print ed.], 2013, vol. 109, str. 656-662.
 7. VELIKONJA, Aljaž, BUDIME SANTHOSH, Poornima, GONGADZE, Ekaterina, KULKARNI, Mukta Vishwanath, ELERŠIČ, Kristina, PERUTKOVÁ, Šárka, KRALJ-IGLIČ, Veronika, POKLAR ULRIH, Nataša, IGLIČ, Aleš. Interaction between dipolar lipid headgroups and charged nanoparticles mediated by water dipoles and ions. International journal of molecular sciences, ISSN 1422-0067, 2013, vol. 14, no. 8, str. 15312-15329.
 8. VUKASINOVIC, Zoran, SPASOVSKI, Dusko, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MARINKOVIC-ERIC, Jelena, SESLIJA, Igor, ZIVKOVIC, Zorica, SPASOVSKI, Vesna. Impact of triple pelvic osteotomy on contact stress pressure distribution in the hip joint. International orthopaedics, ISSN 0341-2695, 2013, vol. 37, no. 1, str. 95-98.
 9. KOŠAK, Robert, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, DANIEL, Matej. Polyethylene wear is related to patient-specific contact stress in THA. Clinical orthopaedics and related research, ISSN 0009-921X, 2011, vol. 469, no. 12, str. 3415-3422.
 10. KABASO, Doron, GONGADZE, Ekaterina, PERUTKOVÁ, Šárka, MATSCHEGEWSKI, Claudia, KRALJ-IGLIČ, Veronika, BECK, U., VAN RIENEN, Ursula, IGLIČ, Aleš. Mechanics and electrostatics of the interactions between osteoblasts and titanium surface. Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, ISSN 1025-5842, May 2011, vol. 14, no. 5, str. 469-482.

 

Peter Veranič

 

 1. IMANI, Roghayeh, KABASO, Doron, ERDANI-KREFT, Mateja, GONGADZE, Ekaterina, PENIČ, Samo, ELERŠIČ, Kristina, KOS, Andrej, VERANIČ, Peter, ZOREC, Robert, IGLIČ, Aleš. Morphological alterations of T24 cells on flat and nanotubular TiO[sub]2 surfaces. Croat. med. j., 2012, vol. 53, no. 6, str. 577-585, doi: 10.3325/cmj.2012.53.577. [COBISS.SI-ID 26403623], [JCR, WoS up to 13. 3. 2013: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, weighted no. of citations (NC): 0, Scopus up to 6. 2. 2013: no. of citations (TC): 1, pure citations (CI): 1, normalized no. of pure citations (NC): 0]

 

 1. KABASO, Doron, BOBROVSKA, Nataliya, GÓŹDŹ, Wojciech, GOV, Nir S., KRALJ-IGLIČ, Veronika, VERANIČ, Peter, IGLIČ, Aleš. On the role of membrane anisotropy and BAR proteins in the stability of tubular membrane structures. J. biomech.. [Print ed.], 2012, vol. 45, issue 2, str. 231-238, ilustr. [COBISS.SI-ID 29065945], [JCR, WoS up to 30. 10. 2013: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 1, weighted no. of citations (NC): 1, Scopus up to 25. 9. 2013: no. of citations (TC): 6, pure citations (CI): 0, normalized no. of pure citations (NC): 0]

 

 1. LOKAR, Maruša, IGLIČ, Aleš, VERANIČ, Peter. Protruding membrane nanotubes : attachment of tubular protrusions to adjacent cells by several anchoring junctions. Protoplasma, 2010, vol. 246, št. 1/4, str. 81-87, doi: 10.007/s00709-010-0143-7. [COBISS.SI-ID 26823641], [JCR, WoS up to 29. 10. 2013: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 3, weighted no. of citations (NC): 2, Scopus up to 5. 11. 2013: no. of citations (TC): 5, pure citations (CI): 3, normalized no. of pure citations (NC): 2]

 

 1.  SCHARA, Karin, JANŠA, Vid, ŠUŠTAR, Vid, DOLINAR, Drago, PAVLIČ, Janez Ivan, LOKAR, Maruša, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VERANIČ, Peter, IGLIČ, Aleš. Mechanisms for the formation of membranous nanostructures in cell-to-cell communication. Cell. Mol. Biol. Lett., 2009, vol. 14, no. 4, str. 636-656, ilustr. [COBISS.SI-ID 7232852], [JCR, WoS up to 29. 10. 2013: no. of citations (TC): 12, without self-citations (CI): 8, weighted no. of citations (NC): 2, Scopus up to 25. 9. 2013: no. of citations (TC): 12, pure citations (CI): 8, normalized no. of pure citations (NC): 2]

 

 1. VERANIČ, Peter, LOKAR, Maruša, SCHÜTZ, Gerhard J., WEGHUBER, Julian, WIESER, Stefan, HÄGERSTRAND, Henry, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Different types of cell-to-cell connections mediated by nanotubular structures. Biophys. j., 2008, letn. 95, št. 9, str. 4416-4425, doi: 10.1529/biophysj.108.131375. [COBISS.SI-ID 24674009], [JCR, WoS up to 18. 11. 2013: no. of citations (TC): 26, without self-citations (CI): 18, weighted no. of citations (NC): 6, Scopus up to 14. 10. 2013: no. of citations (TC): 29, pure citations (CI): 21, normalized no. of pure citations (NC): 7]

 

Klemen Bohinc

1. BOHINC, Klemen, BREZESINSKI, Gerald, MAY, Sylvio. Modeling the influence of adsorbed DNA on the lateral pressure and tilt transition of a zwitterionic lipid monolayer. PCCP. Phys. chem. chem. phys. (Print), 2012, vol. 14, no. 30, str. 10613-10621, doi: 10.1039/c2cp40923b. [COBISS.SI-ID 4416363] , [JCR, WoS do 30. 10. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 2. 10. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

 

2. MENGISTU, Demmelash H., BOHINC, Klemen, MAY, Sylvio. Binding of DNA to zwitterionic lipid layers mediated by divalent cations. J. phys. chem., B Condens. mater. surf. interfaces biophys., 2009, vol. 113, str. 12277-12282, doi: 10.1021/jp904986j. [COBISS.SI-ID 3756907], [JCR, WoS do 28. 10. 2013: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 15, normirano št. čistih citatov (NC): 5, Scopus do 1. 10. 2013: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 17, normirano št. čistih citatov (NC): 6]

 

3. TEIF, Vladimir B., BOHINC, Klemen. Condensed DNA : condensing the concepts. Prog. Biophys. Mol. Biol.. [Print ed.], 2011, vol. 105, no. 3, str. 208-222, ilustr. [COBISS.SI-ID 4137067], [JCR, WoS do 12. 11. 2013: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 20, normirano št. čistih citatov (NC): 6, Scopus do 6. 11. 2013: št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 21, normirano št. čistih citatov (NC): 6]

 

4. BOHINC, Klemen, SHRESTHA, Ahis, BRUMEN, Milan, MAY, Sylvio. Poisson-Helmholtz-Boltzmann model of the electric double layer : analysis of monovalent ionic mixtures. Phys. rev., E Stat. nonlinear soft matter phys. (Print), 2012, vol. 85, no. 3, str. 031130-1-031130-12, doi: 10.1103/PhysRevE.85.031130. [COBISS.SI-ID 4353131], [JCR, WoS do 30. 10. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 23. 10. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 2]

 

5. BOHINC, Klemen, GRIME, John M. A., LUE, Leo. The interactions between charged colloids with rod-like counterions. Soft matter, 2012, vol. 8, no. 20, str. 5679-5686, doi: 10.1039/c2sm07463j. [COBISS.SI-ID 4366443], [JCR, WoS do 11. 4. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 23. 10. 2013: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

Temeljni viri in literatura

1. J. N. Israelachvili: Intermolecular and Surface Forces, Elsevier, Amsterdam, 2011

2. Veronika Kralj-Iglič:  DANIEL, Matej, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Human hip joint loading – mathematical modeling : reaction forces and contact pressures. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, cop. 2011. V, 133 str., ilustr. ISBN 978-3-639-26120-2.

3. GONGADZE, Ekaterina, PERUTKOVÁ, Šárka, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VAN RIENEN, Ursula, BECK, U., IGLIČ, Aleš, KABASO, Doron. Electromechanical basis for the interaction between osteoblasts and negatively charged titanium surface. V: IGLIČ, Aleš (ur.). Advances in planar lipid bilayers and liposomes, (Advances in planar lipid bilayers and liposomes, vol. 13). Amsterdam [etc.]; Elsevier: Academic Press, cop. 2011, str. 199-221, ilustr.

Znanstveni članki na tem področju / state of the art papers.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411