Biometeorološko modeliranje

Opis predmeta

Interakcije rastilna-ekositem-atmosfera

Opredelitev pomembnih aspektov s področij mikrometeorologije, fizike tal, ekologije in biogeokemije uporabljanih v biometeorologiji. Viri podatkov, merjenja in inštrumenti v biometeoroloških študijah.

Izmenjava mase in energije v terestričnih ekosistemih. Modeliranje turbulentnih gibanj in difuzije v rastlinski odeji, prenosa gibalne količine in sevanja. Matematični modeli za opis fotosinteze, dihanja, stomatalne regulacije.

Modeli vodnega cikla. Kvantificiranje intercepcije in odtoka padavin. Metode za računanje evapotranspiracije (aerodinamične in statistične). Modeli za trajanje omočenosti lista.

Modeli razvoja in rasti poljščin.  Potrebne parametrizacije rastlinske odeje. Preprosti staistični modeli v agrometeorologiji. Dinamični modeli in pogonske spremeljivke v njih. Generični modeli.

Fenološko modeliranje. Statistični modeli v agrofenologiji. Verifikacija modelov in njihova občutljivost. Učinki podnebnih sprememb na fenološke cikle rastlin in živali.

Nehotene spremembe atmosferskega dela okolja – vloga človeka. Onesnaženje zraka, klimatske spremembe, ozonska luknja, odnos globalni-lokalni okoljski problemi. Slabšanje razmer v okolju skupaj z deforestacijo in dezertifikacijo.

Biometeorološki modeli in urbano okolje, Spremembe masnih in energijskih tokov v urbaniziranem prostoru. Klima zaprtih prostorov in povezava s počutjem ter zdravjem človeka. Vpliv klime na prostorsko planiranje in arhitekturo mest.

Cilji in kompetence

 • Pridobitev poglobljenega znanja o vplivu vrena in klime na žive organizme na podlagi fizikalnega pristopa.
 • Modeliranje procesov, ki vplivajo na rast in razvoj živih organizmov in kvantativne metode za oceno vpliva podnebja na agroekosisteme.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, seminar ob uporabi informacij o stanju klimatskega sistema  iz različnih virov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

Podrobnejši vpogled v interakcije med atmosferskim delom okolja in živimi organizmi (vegetacija, fauna, človek)

Uporaba: Uporaba fizikalnih zakonov in preprostih modelov za razumevanje biometeoroloških procesov

Refleksija: Povezava interakcije med atmosfero, človeškim delovanjem s fizikalnimi zakoni.

Reference nosilca

 

LUČKA KAJFEŽ-BOGATAJ

 

 • KURNIK, Blaž, LOUWAGIE, Geertrui, ERHARD, Markus, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analysing seasonal differences between a soil water balance model and in situ soil moisture measurements at nine locations across Europe. Environmental modeling & assessment, 2014, vol. 19, 1:19-34.[COBISS.SI-ID 7623801]
 • TAJNIK, Tanja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, JURAČ, Egon, RIBARIČ-LASNIK, Cvetka, LIKAR, Jakob, DEBELAK, Brane.2013. Investigation of adsorption properties of geological materials for CO2 storage. International journal of energy research, ISSN 0363-907X, 2013, vol. 37, issue 8: 952-958. [COBISS.SI-ID 7007097]
 • ČREPINŠEK, Zalika, ŠTAMPAR, Franci, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SOLAR, Anita. 2012. The response of Corylus avellana L. phenology to rising temperature in north-eastern Slovenia. International journal of biometeorology, vol. 56, no. 4: 681-694,[COBISS.SI-ID 6758265]
 • BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, TRDAN, Stanislav.2006 Uncertainties in modelling of climate change impact in future : an example of onion thrips (Thrips tabaci Lindeman) in Slovenia. Ecological modelling, vol. 194, no. 1-3: 244-255. [COBISS.SI-ID 4481913]
 • ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Modelling of weather variability effect on fitophenology. Ecological modelling, vol. 194, no. 1-3: 256-265. [COBISS.SI-ID 4467065]
 • BERGANT, K., TRDAN, S., ŽNIDARČIČ, D., ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka.2005. Impact of climate change on developmental dynamics of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae): can it be quantified?. Environmental entomology, vol. 34, no. 4:755-766. [COBISS.SI-ID 4286585]

 

 

ZALIKA ČREPIŠEK

 

ČREPINŠEK, Zalika, ŠTAMPAR, Franci, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SOLAR, Anita. The response of Corylus avellana L. phenology to rising temperature in north-eastern Slovenia. International journal of biometeorology, ISSN 0020-7128, 2012, vol. 56, no. 4, str. 681-694, doi: 10.1007/s00484-011-0469-7. [COBISS.SI-ID 6758265]

ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, SAZ, Miguel Angel, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Temporal shifts in leaf phenology of beech (Fagus sylvatica) depend on elevation. Trees, ISSN 0931-1890, 2012, vol. 26, no. 4, str. 1091-1100. http://dx.doi.org/10.1007/s00468-012-0686-7. [COBISS.SI-ID 6988665]

CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, POGAČAR, Tjaša. The simulation of phenological development in dynamic crop model : The Bayesian comparison of different methods. Agricultural and forest meteorology, ISSN 0168-1923. [Print ed.], 2011, vol. 151, issue 1, str. 101-115. [COBISS.SI-ID 6502265]

ČREPINŠEK, Zalika, SOLAR, Mitja, ŠTAMPAR, Franci, SOLAR, Anita. Shifts in walnut (Juglans regia L.) phenology due to increasing temperatures in Slovenia. The journal of horticultural science & biotechnology, ISSN 1462-0316, 2009, vol. 84, no. 1, str. 59-64. [COBISS.SI-ID 5814905]

 

V zadnjem petletnem ob dobju (2009-2013) ima za znanstvena in strokovna dela naslednje število citatov WoS/Scopus:

 

 • Število citatov 588
 • Število čistih citatov 573 (izjema citiranost)
 •  

http://izumbib.izum.si/bibliografije/W20140212144614-11062.html

Temeljni viri in literatura

 1. Monteith J.L., Unsworth M.H. 2013. Principles of Environmental Physics: Plants, Animals, and the Atmosphere. Fourth Edition, Elsevier Ltd: Oxford, Amsterdam, Waltham. ISBN: 978-0-12-386910-4, 401 str.
 2. Bonan G.B. 2008. Ecological Climatology, Concepts and Applications. Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN: 978-0-521-87221-8, 550 str.
 3. Lutgens F.K., Tarbuck E.J. 2011. Foundations of Earth Science. Sixth Edition. Pearson Education Inc., New Jersey, ISBN: 978-0-321-71441-1, 506 str.
 4. Oke T.R. Boundary layer climates. 1987. Second Edition. Methuen: London, New York, ISBN: 0-416-04432-8, 435 str.
 5. Revijalni članki s področja in tekoča periodika.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411