Bioprocesno inženirstvo bioloških makromolekul, virusov in celic

Opis predmeta

Predstavljeni bodo sodobni inženirski trendi in izolacije bioloških makromolekul (kot so encimi, monoklonska protitelesa, plazmidna DNA), virusov (bakteriofagov in humanih virusov) in celic (matične celice), ki so in bodo pomembni na področju varnosti, prehrane in zdravja.

 

Glavni poudarek predmeta bo na različnih tehnikah izolacije obravnavanih bioproduktov na osnovi obarjanja, ekstrakcije z dvofaznimi vodnimi sistemi, kromatografij, vključno s sodobnimi trendi kontinuirnih procesov ter njihova uporaba v biokonverziji, s poudarkom na mikroreaktorjih.

 

Študentje bodo seznanjeni z osnovami načrtovanja eksperimentov s poudarkom na QbD (Quality by Design), regulatornimi aspekti pridobivanja farmacevtskih učinkovin in s tem povezano specifično analitiko npr. PAT (Process Analytical Technology). Predstavljeni bodo tudi konkretni primeri procesov.

 

Za specifična področja so lahko vključeni drugi predavatelji.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

  • Razumevanje teoretičnih principov tehnologij uporabljenih pri pridobivanju in izolacijah bioloških makromolekul, virusov in celic
  • Razumevanje načrtovanja eksperimentov pri zaključnih procesih
  • Razumevanje koncepta kontinuirnih procesov in mikroreaktorjev
  • Razumevanje načrtovanja in vodenja biokatalitskih procesov
  • Razumevanje regulatornih konceptov

Metode poučevanja in učenja

  • predavanja
  • seminarji (v obliki rednih seminarskih predstavitev z diskusijami)

 

Predvideni študijski rezultati

  • Sposobnost vključevanja pridobljenega znanja v projektu
  • Izkazano doseganje izobraževalnih ciljev

Temeljni viri in literatura

Izbrana poglavja iz Carta G., Jungbauer A. Protein Chromatography: Process Development and Scale-Up, Wiley-VCH, Weinheim, 2010

Izbrana poglavja iz Subramanian G. (Eds.). Biopharmaceutical production technology. Weinheim: Wiley-VCH, 2012

Izbrana poglavja iz Hessel, V., Renken, A., Schouten, J.C., Yoshida, J.-I. (2009) editors, Micro Process Engineering: A Comprehensive Handbook, Vol. 1-3, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany

Izbrana poglavja iz Buchholz K., Kasche V., Bornscheuer U.T. (2012) Biocatalysts and Enzyme Technology, 2nd Edition

 

Znanstveni članki  iz tekoče znanstvene perodike.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411