Biotehnologija reprodukcije živali

Opis predmeta

– Sinhronizacija estrusa in superovulacija, Pregled metod za sinhronizacijo spolnega cikla pri različnih živalskih vrstah in postopki za superovulacijo. Pridobivanje jajčnih celic. Pridobivanje jajčnih celic s punkcijo foliklov in vitro, morfološka presoja jajčnih celic in ocena razvojnega potenciala – In vitro maturacija in in vitro fertilizacija. Maturacija jajčnih celic in vitro, kapacitacija semena in in vitro fertilizacija. – Kultivacija predimplantacijskih zarodkov Kultivacija zarodkov od oploditve do brsteče blastociste, spremljanje morfoloških sprememb, uravnavanje celičnega cikla – Izolacija posameznih celic iz 2-8 celičnih zarodkov. Mikrokirurška osamitev posameznih celic iz predimplantacijskih zarodkov, kultuvacija in izolacija celokupne RNA – Genotipizacija posameznih celic (scPCR) Genetska diagnostika posameznih celic (spol, dedne napake), mozaicizem, maternalno dedovanje – Mikrokirurški postopki. Mehanska in ultrazvočna delitev zarodkov, transfer embrionalnih celic, mikroinjiciranje – Transkriptomika posameznih celicKv Kvantifikacija maternalne in embrionalne genske ekspresije, spremljanje transkriptomske dinamike

Cilji in kompetence

Slušatelji spoznajo osnovne postopke povezane z biotehnološkimi ukrepi v reprodukciji domačih živali. Seznanijo se z metodami za pridobivanje, gojenje in manupulacijo zarodkov. Ta znanja povežejo z bioinformacijskimi pristopi in analizami za proučevanje genske ekspresije v predimplantacijskem stanju in z metodami genomske diagnostike. komparativni pristop omogoča razvijanje adaptiranih metod za genetsko/genomsko spremljanje uravnavanja genske ekspresije med oploditvijo in implantacijo.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, konzultacije, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se seznanijo z osnovnimi principi embriogeneze in biotehnološkimi možnostmi za poseganje v razvoj zarodka. Poleg tega pridobijo tehnična in bioinformacijska znanja za spremljanje genske ekspresije v predimplantacijskih zarodkih.

Reference nosilca

Peter DOVČ

1. PRPAR MIHEVC, Sonja, OGOREVC, Jernej, DOVČ, Peter. Markers and antibodies for characterization of goat mammary tissue and the derived primary epithelial cell cultures. Revista Brasileira de Zootecnia, ISSN 1806-9290, 2020, vol. 49, e 20180164, str. 1-9, ilustr. https://www.rbz.org.br/wp-content/uploads/articles_xml/1806-9290-rbz-49-e20180164/1806-9290-rbz-49-e20180164.pdf, doi: 10.37496/rbz4920180164. [COBISS.SI-ID 19192579], [JCR, SNIP, WoS do 10. 7. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 23.62, št. avtorjev: 3

2. URH, Kristian, KOLENC, Živa, HROVAT, Maj, SVET, Luka, DOVČ, Peter, KUNEJ, Tanja. Molecular mechanisms of syndromic cryptorchidism : data synthesis of 50 studies and visualization of gene-disease network. Frontiers in endocrinology, ISSN 1664-2392, 26 Jul 2018, vol. 9, no. 425, str. 1-11, ilustr. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.00425/full, doi: 10.3389/fendo.2018.00425. [COBISS.SI-ID 4109704], [JCR, SNIP, WoS do 9. 2. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 15.32, št. avtorjev: 6

3. OGOREVC, Jernej, OREHEK, Sara, DOVČ, Peter. Cellular reprogramming in farm animals : an overview of iPSC generation in the mammalian farm animal species. Journal of animal science and biotechnology, ISSN 2049-1891, 2016, vol. 7, no. 10, str. 1-9. http://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-016-0070-3, doi: 10.1186/s40104-016-0070-3. [COBISS.SI-ID 3700616], [JCR, SNIP, WoS do 14. 1. 2021: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.67, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 43.36, št. avtorjev: 3

4. OGOREVC, Jernej, DOVČ, Peter. Relative quantification of beta-casein expression in primary goat mammary epithelial cell lines. Genetics and molecular research, ISSN 1676-5680, 2015, vol. 14, no. 2, str. 3481-3490. http://www.funpecrp.com.br/gmr/year2015/ vol14-2/pdf/gmr4796.pdf, doi: 10.4238/2015.April.15.12. [COBISS.SI-ID 3540360], [JCR, SNIP, WoS do 13. 1. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50, Scopus do 28. 12. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50] kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 24.41, št. avtorjev: 2

5. ZORC, Minja, OBŠTETER, Jana, DOVČ, Peter, KUNEJ, Tanja. Genetic variability of microRNA genes in 15 animal species. Journal of genomics, ISSN 1839-9940, 2015, vol. 3, str. 51-56, ilustr. http://www.jgenomics.com/v03p0051.pdf, doi: 10.7150/ jgen.11246. [COBISS.SI-ID 3516296] kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 7.5, št. avtorjev: 4

6. ŠTIMPFEL, Martin, SKUTELLA, Thomas, CVJETIČANIN, Branko, MEZNARIČ, Marija, DOVČ, Peter, NOVAKOVIĆ, Srdjan, ŠKERL, Petra, VRTAČNIK-BOKAL, Eda, VIRANT-KLUN, Irma. Isolation, characterization and differentiation of cells expressing pluripotent/multipotent markers from adult human ovaries. Cell and tissue research, ISSN 0302-766X, Nov. 2013, vol. 354, no. 2, str. 593-607, ilustr., doi: 10.1007/s00441-013-1677-8. [COBISS.SI-ID 30679001], [JCR, SNIP, WoS do 11. 11. 2020: št. citatov (TC): 36, čistih citatov (CI): 33, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.67, Scopus do 26. 9. 2020: št. citatov (TC): 39, čistih citatov (CI): 37, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.11] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM točke: 8.89, št. avtorjev: 9

7. PRPAR MIHEVC, Sonja, MARTIGNANI, Eugenio, DOVČ, Peter, BARATTA, Mario. Identification of goat mammary stem/ progenitor cells. Biology of reproduction, ISSN 0006-3363, vol. 86, no. 4, str. 1-7. http://www.biolreprod.org/content/ early/2012/01/09/biolreprod.111.095489.full.pdf+html, doi: 10.1095/biolreprod.111.095489. [COBISS.SI-ID 3095176], [JCR, SNIP, WoS do 11. 10. 2020: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.75, Scopus do 25. 9. 2020: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.75] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 27.25, št. avtorjev: 4

8. CIRKVENČIČ, Nina, NARAT, Mojca, DOVČ, Peter, BENČINA, Dušan. Distribution of chicken cathepsins B and L, cystatin and ovalbumin in extra-embryonic fluids during embryogenesis. British Poultry Science, ISSN 0007-1668, 2012, vol. 53, no. 5, str. 623-630, doi: 10.1080/00071668.2012.729131. [COBISS.SI-ID 3132296], [JCR, SNIP, WoS do 14. 4. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 25. 4. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

Temeljni viri in literatura

Heiner Niemann, Christine Wrenzycki (2018): Animal Biotechnology 1, Reproductive Biotechnologies ISBN 978-3-319-92327-7, DOI 10.1007/978-3-319-92327-7, Springer International Publishing AG. Juan Carlos Gardón and Katy Satué (2021) Biotechnologies Applied to Animal Reproduction. ISBN 9781771888714, Apple Academic Press. Jose L. Estrada (2019) Biotechnology of Reproduction Special issue of Animals ISSN 2076-2615

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411