Bioznanost in kirurgija

Opis predmeta

 1. Pregled najpogostejših kirurških načinov zdravljenja bolezni ušes ter lateralne in sprednje lobanjske baze
 2. Pregled vloge tujih in telesu lastnih materialov in substanc v otorinolaringologiji
 3. Sestava, priprava in uporaba plazme, bogate s trombociti in zunajceličnimi vezikli v medicini.
 4. Pregled uporabe mitomicina v zdravljenju zoženosti zunanjega sluhovoda
 5. Pregled uporabe vsadkov v otorinolaringologiji
  1. polžev vsadek
  2. kostno-vsidran slušni pripomoček
 6. Merila za oceno izida zdravljenja
  1. objektivna: merjenje površin, klinični točkovniki, itd..
  2. subjektivna: merila za oceno z zdravjem povezane kakovosti življenja

      7. Pregled najpogostejših biokompatibilnih materialov in  novih tehnologij v ortopedski kirurgiji

8. Pregled  pojavov na površinah brezcementnih endoprotez kolka (omočljivost, hrapavost  in odziv celic )

9. Pregled procesov osteointegracije deponiranih multifunkcijskih nanostrukturiranih plasti na površini kovinskih biokompatibilnih materialov z namenom izboljšati osteointegracijo vsadka s kostjo. 

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznava uporabe biokemičnih, bioaktivnih pripravkov, mehanskih ter elektromagnetnih  vsadkov ter pripravkov iz telesnih tekočin ljudi pri izboljševanju rezultatov klasičnih kirurških tehnik na področju:

 • Kroničnih vnetij senčnične kosti
 • Zdravljenju kroničnih vnetij srednjegta ušesa
 • Zagotavljanju sluha gluhim osebamo
 • Zapori oparativnih pristopov na stranski in sprednji lobanjski bazi.

 Študent  pridobi osnovno znanje za    razumevanje na področju bio inženirskih materialov in tkiv za aplikacije v ortopedski kirurgiji in rehabilitaciji

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusijske delavnice predstavljenih seminarjev

Demostracija že vpeljanih biomedicinskih metod v kirurgiji

Predstavitev dosedaj obstoječe literature

Seznanitev z potekajočimi raziskavami

Smernice za nadaljne razvijanje področja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Interdisciplinarni znanstveni pristopi pri kirurškem zdravljenju
 • Pomen izboljševanja klasičnih kirurških tehnik
 • Metode sledenja kirurškim rezultatov
 • Identifikacija neuspehov klasičnih kirurških tehnik
 • Iskanje področij in načinov za izboljševanje končnih rezultatov
 • Metode sledenja kirurškh rezultatov na osnovi raziskav predčasno  odpovedanih endoprotez kolka in kolena 
 • Iskanje novih kombinacij biomaterialov  za izboljšanje dobe trajanja vsadkov

Temeljni viri in literatura

 • Battelino S. Avdiometrija, vestibulometrija in avdiološka elektroakustika v vsakdanji praksi: učbenik za tečajnike avdiometrije in vestibulometrije, avdiološke elektroakustike, logopede, študente splošne in dentalne medicine, specializante otorinolaringologije, klinične logopedije in nevrologije ter specializante medicine dela, prometa in športa [Internet]. Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete; 2017.
 • Battelino S, Hocevar-Boltezar I, Zargi M. Intraoperative use of mitomycin C in fibrous atresia of the external auditory canal. Ear Nose Throat J. 2005 Dec;84(12):776-9. PMID: 16408556.
 • Vozel D, Steiner N, Božanić Urbančič N, Mladenov D, Battelino S. Slovenian Cross-Cultural Adaptation and Validation of Health-Related Quality of Life Measures for Chronic Otitis Media (COMQ-12), Vertigo (DHI, NVI) and TINNITUS (THI). Zdr Varst. 2020 Jun 25;59(3):120-127. doi: 10.2478/sjph-2020-0016. PMID: 32952712; PMCID: PMC7478096.
 • Vozel D, Božič D, Jeran M, Jan Z, Pajnič M, Pađen L, idr. Treatment with platelet- and extracellular vesicle-rich plasma in otorhinolaryngology-a review and future perspectives. V: Advances in Biomembranes and Lipid Self-Assembly [Internet]. Academic Press; 2020. Dostopno na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451963420300224
 • Vozel D, Battelino S. Preparation of platelet- and extracellular vesicle-rich gel and its role in the management of cerebrospinal fluid leak in anterior and lateral skull-base surgery. V: Zbornik recenziranih prispevkov [Internet]. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta; 2020. str. 47–58. Dostopno na: http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Sokratska_2019.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113167&lang=slv
 • Vozel D, Božič D, Jeran M, Jan Z, Pajnič M, Pađen L, idr. The role of platelet-and extracellular vesicle-rich plasma in the treatment of temporal bone cavity inflammation : a randomized controlled trial. V: Zbornik recenziranih prispevkov [Internet]. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta; 2020. str. 41–52. Dostopno na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113109&lang=slv
 • DOLINAR, Drago. Novosti v endoprotetiki kolčnega in kolenskega sklepa. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Novosti v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center. 2008, str. 99-105. [COBISS.SI-ID 24231129]
 • LOTRIČ-FURLAN, Stanka, DOLINAR, Drago, KOŠAK, Robert, KOTAR, Tadeja. Kirurške okužbe sklepov in kosti = Surgical infections of joints and bones. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), ČIŽMAN, Milan (ur.). Zbornik predavanj : [okužbe, ki potrebujejo kirurško zdravljenje]. Ljubljana: Sekcija za kemoterapijo SZD: Klinični center, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo. 2007, str. 185-201. [COBISS.SI-ID 23114201]
 • Park J. B., & Bronzino J. D.(eds.) (2003) "Biomaterials Principles and Applications", CRC

           Press  Beer F., Johnston E., & Dewolf J. (2001) "Mechanics of Materials" 3rd Edition

           McGraw- Hill

         Budinski K. G., & Budinski M. K.(2001) Edition, "Engineering Materials Properties and Selection" 7th Edition, Prentice Hall.

 • Benham P. P., Crawford R. J., & Armstrong C. G.(1996) "Mechanics of Engineering

Materials" 2nd Edition, Addison Wesley Longman LTD

 • Bronzino J. D. (Ed) (1999), "The Biomedical Engineering Handbook", 2nd Edition

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411