Bioznanost in kirurgija

Opis predmeta

 1. Pregled najpogostejših kirurških načinov zdravljenja bolezni ušes ter lateralne in sprednje lobanjske baze
 2. Pregled vloge tujih in telesu lastnih materialov in substanc v otorinolaringologiji
 3. Sestava, priprava in uporaba plazme, bogate s trombociti in zunajceličnimi vezikli v medicini.
 4. Pregled uporabe mitomicina v zdravljenju zoženosti zunanjega sluhovoda
 5. Pregled uporabe vsadkov v otorinolaringologiji
  1. polžev vsadek
  2. kostno-vsidran slušni pripomoček
 6. Merila za oceno izida zdravljenja
  1. objektivna: merjenje površin, klinični točkovniki, itd..
  2. subjektivna: merila za oceno z zdravjem povezane kakovosti življenja

      7. Pregled najpogostejših biokompatibilnih materialov in  novih tehnologij v ortopedski kirurgiji

8. Pregled  pojavov na površinah brezcementnih endoprotez kolka (omočljivost, hrapavost  in odziv celic )

9. Pregled procesov osteointegracije deponiranih multifunkcijskih nanostrukturiranih plasti na površini kovinskih biokompatibilnih materialov z namenom izboljšati osteointegracijo vsadka s kostjo. 

Cilji in kompetence

Spoznava uporabe biokemičnih, bioaktivnih pripravkov, mehanskih ter elektromagnetnih  vsadkov ter pripravkov iz telesnih tekočin ljudi pri izboljševanju rezultatov klasičnih kirurških tehnik na področju:

 • Kroničnih vnetij senčnične kosti
 • Zdravljenju kroničnih vnetij srednjegta ušesa
 • Zagotavljanju sluha gluhim osebamo
 • Zapori oparativnih pristopov na stranski in sprednji lobanjski bazi.

 Študent  pridobi osnovno znanje za    razumevanje na področju bio inženirskih materialov in tkiv za aplikacije v ortopedski kirurgiji in rehabilitaciji

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusijske delavnice predstavljenih seminarjev

Demostracija že vpeljanih biomedicinskih metod v kirurgiji

Predstavitev dosedaj obstoječe literature

Seznanitev z potekajočimi raziskavami

Smernice za nadaljne razvijanje področja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Interdisciplinarni znanstveni pristopi pri kirurškem zdravljenju
 • Pomen izboljševanja klasičnih kirurških tehnik
 • Metode sledenja kirurškim rezultatov
 • Identifikacija neuspehov klasičnih kirurških tehnik
 • Iskanje področij in načinov za izboljševanje končnih rezultatov
 • Metode sledenja kirurškh rezultatov na osnovi raziskav predčasno  odpovedanih endoprotez kolka in kolena 
 • Iskanje novih kombinacij biomaterialov  za izboljšanje dobe trajanja vsadkov

Reference nosilca

Saba Battelino

 • Vozel D, Steiner N, Božanić Urbančič N, Mladenov D, Battelino S. Slovenian Cross-Cultural Adaptation and Validation of Health-Related Quality of Life Measures for Chronic Otitis Media (COMQ-12), Vertigo (DHI, NVI) and TINNITUS (THI). Zdr Varst. 2020 Jun 25;59(3):120-127. doi: 10.2478/sjph-2020-0016. PMID: 32952712; PMCID: PMC7478096.
 • Orzan E, Muzzi E, Marchi R, Falzone C, Battelino S, Ciciriello E. Achieving early functional auditory access in paediatric cochlear implantation. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2016 Feb;36(1):45-50. doi: 10.14639/0392-100X-1075. Epub 2016 Feb 29. PMID: 27054390; PMCID: PMC4825059.
 • Kordiš Š, Vozel D, Hribar M, Urbančič NB, Battelino S. The Outcome of Prompt Concomitant Single-Dose High-Concentration Intratympanic and Tapered Low-Dose Oral Systemic Corticosteroid Treatment for Sudden Deafness. J Int Adv Otol. 2020;16(2):201-206. doi:10.5152/iao.2020.8341
 • Zupan A, Fakin A, Battelino S, Jarc-Vidmar M, Hawlina M, Bonnet C, Petit C, Glavač D. Clinical and Haplotypic Variability of Slovenian USH2A Patients Homozygous for the c. 11864G>A Nonsense Mutation. Genes. 2019; 10(12):1015. https://doi.org/10.3390/genes10121015
 • Klarendic M, Hribar M, Urbancic NB, Zupancic N, Kramberger MG, Trost M, idr. Central nystagmus in progressive supranuclear palsy: A neglected clinical feature? Parkinsonism & Related Disorders. 1. marec 2021;84:15–22.
 • Fakin A, Šuštar M, Brecelj J, Bonnet C, Petit C, Zupan A, Glavač D, Jarc-Vidmar M, Battelino S, Hawlina M. Double Hyperautofluorescent Rings in Patients with USH2A-Retinopathy. Genes. 2019; 10(12):956. https://doi.org/10.3390/genes10120956

Drago Dolinar

 • BOŠNJAK, Klemen, KOCJANČIČ, Boštjan, DOLINAR, Drago, POMPE, Borut. The use of an intra-oral scanner for patellar surface analysis in total knee arthroplasty = Uporaba intraoralnega skenerja za analizo površin pogačice pri totalni artroplastiki kolena. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2021, vol. 55, iss. 1, str.  , doi: 10.17222/mit.2020.115
 • AVSEC, Klemen, CONRADI, Marjetka, JENKO, Monika, KOCJANČIČ, Boštjan, DEBELJAK, Mojca, GORENŠEK, Matevž, DOLINAR, Drago. Effect of sterilization on the surface properties of Ti6Al7Nb alloy femoral stems = Vpliv sterilizacije na površinske lastnosti femoralnih kolčnih komponent endoprotez iz Ti6Al7Nb zlitine. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2021, vol. 55, no. 1, str. 59-64,  , doi: 10.17222/mit.2020.141
 • JENKO, Monika, GODEC, Matjaž, KOCIJAN, Aleksandra, RUDOLF, Rebeka, DOLINAR, Drago, OVSENIK, Maja, GORENŠEK, Matevž, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran. A new route to biocompatible Nitinol based on a rapid treatment with H2/O2H2/O2 gaseous plasma. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], April 2019, vol. 473, str. 976-984, doi:
 • AVSEC, Klemen, JENKO, Monika, CONRADI, Marjetka, KOCIJAN, Aleksandra, VESEL, Alenka, KOVAČ, Janez, GODEC, Matjaž, BELIČ, Igor, ŠETINA, Barbara, DONIK, Črtomir, GORENŠEK, Matevž, KOCJANČIČ, Boštjan, DOLINAR, Drago. Surface properties of retrieved cementless femoral hip endoprostheses produced from a Ti6Al7Nb alloy. Coatings, ISSN 2079-6412, December 2019, vol. 9, iss. 12, str. 1-15, , doi: 10.3390/coatings9120868.  
 • MOLIČNIK, Andrej, JANŠA, Jošt, KOCJANČIČ, Boštjan, KRALJ-IGLIČ, Veronika, DOLINAR, Drago. Secondary hip dysplasia increases risk for early coxarthritis after Legg-Calve-Perthes disease. A study of 255 hips. Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, ISSN 1025-5842, 2019, vol. 22, no. 14, str. 1107-1115, ilustr., doi: 10.1080/10255842.2019.1634193.  
 • KOCJANČIČ, Boštjan, LAPOŠA, Andrej, DOLINAR, Drago. The importance of sonication and pre-operative antimicrobial therapy = Pomen sonikacije pri predoperativni antibiotični terapiji. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2019, letn. 53, št. 6, str. 913-918, , doi: 10.17222/mit.2019.130
 • DOLINAR, Drago, GORENŠEK, Matevž, JENKO, Monika, GODEC, Matjaž, ŠETINA, Barbara, DONIK, Črtomir, KOCIJAN, Aleksandra, DEBELJAK, Mojca, KOCJANČIČ, Boštjan. Biomaterials in endoprosthetics = Biomateriali v endoprotetiki. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], jan.-feb. 2018, letn. 52, št. 1, str. 89-98, doi: 10.17222/mit.2017.196.
 • KOCJANČIČ, Boštjan, SUHODOLČAN, Lovro, AVSEC, Klemen, GODEC, Matjaž, ŠETINA, Barbara, DONIK, Črtomir, JENKO, Monika, DOLINAR, Drago. Impaction grafting of large acetabular defects = Rekonstrukcija velikih acetabularnih defektov z metodo impaktiranja kostnih presadkov. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], nov.-dec. 2018, letn. 52, no. 6, str. 695-702, ilus, doi: 10.17222/mit.2018.036.
 • JENKO, Monika, GORENŠEK, Matevž, GODEC, Matjaž, HODNIK, Maxinne, ŠETINA, Barbara, DONIK, Črtomir, GRANT, John T., DOLINAR, Drago. Surface chemistry and microstructure of metallic biomaterials for hip and knee endoprostheses. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Avg. 2017, vol. 427, str. 584-doi: 10.1016/j.apsusc.2017.08.007.,

Temeljni viri in literatura

 • Battelino S. Avdiometrija, vestibulometrija in avdiološka elektroakustika v vsakdanji praksi: učbenik za tečajnike avdiometrije in vestibulometrije, avdiološke elektroakustike, logopede, študente splošne in dentalne medicine, specializante otorinolaringologije, klinične logopedije in nevrologije ter specializante medicine dela, prometa in športa [Internet]. Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete; 2017.
 • Battelino S, Hocevar-Boltezar I, Zargi M. Intraoperative use of mitomycin C in fibrous atresia of the external auditory canal. Ear Nose Throat J. 2005 Dec;84(12):776-9. PMID: 16408556.
 • Vozel D, Steiner N, Božanić Urbančič N, Mladenov D, Battelino S. Slovenian Cross-Cultural Adaptation and Validation of Health-Related Quality of Life Measures for Chronic Otitis Media (COMQ-12), Vertigo (DHI, NVI) and TINNITUS (THI). Zdr Varst. 2020 Jun 25;59(3):120-127. doi: 10.2478/sjph-2020-0016. PMID: 32952712; PMCID: PMC7478096.
 • Vozel D, Božič D, Jeran M, Jan Z, Pajnič M, Pađen L, idr. Treatment with platelet- and extracellular vesicle-rich plasma in otorhinolaryngology-a review and future perspectives. V: Advances in Biomembranes and Lipid Self-Assembly [Internet]. Academic Press; 2020. Dostopno na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451963420300224
 • Vozel D, Battelino S. Preparation of platelet- and extracellular vesicle-rich gel and its role in the management of cerebrospinal fluid leak in anterior and lateral skull-base surgery. V: Zbornik recenziranih prispevkov [Internet]. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta; 2020. str. 47–58. Dostopno na: http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Sokratska_2019.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113167&lang=slv
 • Vozel D, Božič D, Jeran M, Jan Z, Pajnič M, Pađen L, idr. The role of platelet-and extracellular vesicle-rich plasma in the treatment of temporal bone cavity inflammation : a randomized controlled trial. V: Zbornik recenziranih prispevkov [Internet]. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta; 2020. str. 41–52. Dostopno na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113109&lang=slv
 • DOLINAR, Drago. Novosti v endoprotetiki kolčnega in kolenskega sklepa. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Novosti v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center. 2008, str. 99-105. [COBISS.SI-ID 24231129]
 • LOTRIČ-FURLAN, Stanka, DOLINAR, Drago, KOŠAK, Robert, KOTAR, Tadeja. Kirurške okužbe sklepov in kosti = Surgical infections of joints and bones. V: BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), ČIŽMAN, Milan (ur.). Zbornik predavanj : [okužbe, ki potrebujejo kirurško zdravljenje]. Ljubljana: Sekcija za kemoterapijo SZD: Klinični center, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo. 2007, str. 185-201. [COBISS.SI-ID 23114201]
 • Park J. B., & Bronzino J. D.(eds.) (2003) "Biomaterials Principles and Applications", CRC

           Press  Beer F., Johnston E., & Dewolf J. (2001) "Mechanics of Materials" 3rd Edition

           McGraw- Hill

         Budinski K. G., & Budinski M. K.(2001) Edition, "Engineering Materials Properties and Selection" 7th Edition, Prentice Hall.

 • Benham P. P., Crawford R. J., & Armstrong C. G.(1996) "Mechanics of Engineering

Materials" 2nd Edition, Addison Wesley Longman LTD

 • Bronzino J. D. (Ed) (1999), "The Biomedical Engineering Handbook", 2nd Edition

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411