Demografska analiza in modeli

Opis predmeta

I. Demografska analiza

1. Longitudinalna in transverzalna analiza

2. Demografski procesi: poročnost, rodnost, smrtnost in migracije

3. Rast in obnavljanje prebivalstva

4. Projekcije prebivalstva

5. Splošni razvoj prebivalstva

6. Ekonomija in politika prebivalstva

7. Prebivalstveno-političen pomen načel nove ekonomije

 

II. Demografski modeli

8. Modeli dinamike prebivalstva

9. Ekonomsko demografski modeli

10. Drugi demografski modeli

11. Demografski pritisk na vzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema v prihodnje.

12. Uporaba demografske programske opreme na računalniku

Cilji in kompetence

Cilji in namen predmeta so poglobiti teoretično in analitično znanje o demografski analizi in modelih. Težišče dela pri predmetu bo na dosežkih demografske znanosti v zadnjih nekaj desetletjih. Študij metodologije bo združen z natančnejšim poznavanjem demografske teorije.

Metode poučevanja in učenja

Delo bo potekalo na srečanjih, ki bodo sestavljena iz predavanj in obravnave raziskovalnih seminarjev, ki jih bodo izdelali študenti. V procesu izdelave raziskovalnih seminarjev imajo študentje možnost konzultacij s profesorjem.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Pri predmetu študentje pridobijo znanje o zakonitostih razvoja prebivalstva ter metodah in modelih analize demografskih procesov in struktur. Empirični del bo izrazito praktično naravnan na razmere v Sloveniji in Evropi.

Reference nosilca

Jože Sambt:

  • ZANELLA, Marina, HAMMER, Bernhard, PRSKAWETZ, Alexia, SAMBT, Jože. A quantitative assessment of the rush hour of life in Austria, Italy and Slovenia. European journal of population, ISSN 0168-6577, [in press] 2018, doi: 10.1007/s10680-018-9502-4. [COBISS.SI-ID24821222]
  • LEE, Ronald, MCCARTHY, David, SEFTON, James, SAMBT, Jože. Full generational accounts : what do we give to the next generation?. Population and development review, ISSN 0098-7921, Dec. 2017, vol. 43, iss. 4, str. 695-720, doi: 10.1111/padr.12113. [COBISS.SI-ID24269542]
  • SAMBT, Jože, DONEHOWER, Gretchen, VERBIČ, Miroslav. Incorporating household production into the National Transfer Accounts for Slovenia. Post-communist economies, ISSN 1463-1377, 2016, vol. 28, no. 2, str. 249-267, doi: 10.1080/14631377.2016.1164962. [COBISS.SI-ID 23066342]
  • PRSKAWETZ, Alexia, SAMBT, Jože. Economic support ratios and the demographic dividend in Europe. Demographic research, 2014, vol. 30, art. 34, str. 963-1010, doi: 10.4054/DemRes.2014.30.34. [COBISS.SI-ID 22002150]
  • LEE, Ronald, MASON, Andrew, SAMBT, Jože, et al. Is low fertility really a problem? : population aging, dependency, and consumption. Science, ISSN 0036-8075, 10. Oct. 2014, vol. 346, iss. 6206, str. 229-234, doi: 10.1126/science.1250542. [COBISS.SI-ID 22246886]

Temeljni viri in literatura

I. Obvezni:

1. J. Malačič: Demografija. Teorija, analiza, metode in modeli, 6. izdaja, EF, Ljubljana 2006.

2. A. Hinde: Demographic Methods. Arnold, London 1998.

3. Izbrani članki iz domačih in tujih strokovnih revij.

II. Neobvezni:

4. A. Wertheimer – Baletić: Stanovništvo i razvoj, MATE, Zagreb 1999.

5. A. Prskawetz, D.E. Bloom, W. Lutz, eds., Population Aging, Human Capital Accumulation and Productivity Growth. A Supplement to Vol. 34 (2008) Population and Development Review, Population Council, New York.

6. R. Lee and A. Mason: Population Aging and the Generational Economy. A Global Perspective, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, 2011

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411