Dendroekologija, rastne in strukturne značilnosti gozdnih sestojev

Opis predmeta

Dendroekologija: osnove dendrokronološkega dela, načrtovanje vzorčenja, odvzem vzorcev, priprava za merjenje, kontrola podatkov, datiranje in sinhroniziranje. Opis branike kot osnovne enota dendrokronologije. Anomalije branik. Tehnike standardizacije dendrokronoloških podatkov ter povezava med okoljskimi dejavniki (klima, ostali dejavniki) in različnimi podatki, vezanimi na braniko (širina, razmerje med ranim in kasnim lesom, širino ranega in kasnega lesa, gostoto, izotopsko zgradbo,…).

 

Rastni procesi v sestoju: modeliranje rasti in razvoja sestojev. Napovedljivost in usmerljivost razvoja sestojev. Analiza in modeliranje kakovostne zgradbe sestoja ter vrednostnih karakteristik gozdnih ekosistemov. Kalkulacija in napoved donosov v sestoju. Odzivi gozdov na ukrepanje.

Cilji in kompetence

Cilj je spoznati aktualne raziskovalne vsebine in tehnike s področij dendroekologije in prirastoslovja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (izbrane vsebine), konzultacije, laboratorijske in seminarske vaje, terensko delo, vključitev v raziskovalni projekt.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Kandidat pridobi znanja o strukturi, rasti, razvoju gozdnih sestojev, njihovi odzivnosti na izvedene ukrepe in druge vplive. Spozna osnove dendroekologije; osvoji tehnike vzorčenja, merjenje, datiranja in sinhroniziranja drevesnih branik. Seznanitev z modeliranjem razvoja gozdnih sestojev ter z dendrokronološkimi metodami modeliranja odziva dreves na okoljske dejavnike.

Reference nosilca

Tomislav Levanič

 

LEVANIČ, Tom, ČATER, Matjaž, MCDOWELL, Nate G. Associations between growth, wood anatomy, carbon isotope discrimination and mortality in a Quercus robur forest. Tree physiology, ISSN 0829-318X, 2011, vol. 31, št. 3, str. 298-308, ilustr. http://dx.doi.org/10.1093/treephys/tpq111, doi: 10.1093/treephys/tpq111. [COBISS.SI-ID 3118246], [JCR, SNIP, WoS do 11. 2. 2014: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, normirano št. čistih citatov (NC): 8, Scopus do 29. 1. 2014: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, normirano št. čistih citatov (NC): 8]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 49.67, št. avtorjev: 3

LEVANIČ, Tom, POPA, Ionel, POLJANŠEK, Simon, NECHITA, Constantin. A 323-year long reconstruction of drought for SW Romania based on black pine (Pinus Nigra) tree-ring widths. International journal of biometeorology, ISSN 0020-7128, 2013, vol. 57, no. 5, str. 703-714, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s00484-012-0596-9, doi: 10.1007/s00484-012-0596-9. [COBISS.SI-ID 3462054], [JCR, SNIP, WoS do 16. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 26. 8. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 24.49, št. avtorjev: 4

LEVANIČ, Tom, GRIČAR, Jožica, GAGEN, Mary, JALKANEN, Risto, LOADER, Neil J., MCCARROLL, Danny, OVEN, Primož, ROBERTSON, Iain. The climate sensitivity of Norway spruce (Picea abies (L.) karst) in the southeastern European Alps. Trees, ISSN 0931-1890, 2009, vol. 23, no. 1, str. 169-180, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s00468-008-0265-0, doi: 10.1007/s00468-008-0265-0. [COBISS.SI-ID 2249894], [JCR, SNIP, WoS do 21. 10. 2013: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.75, normirano št. čistih citatov (NC): 13, Scopus do 27. 8. 2013: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, normirano št. čistih citatov (NC): 15]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 13.31, št. avtorjev: 8

HAFNER, Polona, MCCARROLL, Danny, ROBERTSON, Iain, LOADER, Neil J., GAGEN, Mary, YOUNG, Giles, BALE, Roderick J., SONNINEN, E., LEVANIČ, Tom. A 520 year record of summer sunshine for the eastern European Alps based on stable carbon isotopes in larch tree rings. Climate dynamics, ISSN 0930-7575, 2013, vol. <v tisku>, no. <v tisku>, str. <v tisku>, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-013-1864-z, doi: 10.1007/s00382-013-1864-z. [COBISS.SI-ID 3677862], [JCR, SNIP, Scopus do 29. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 14.84, št. avtorjev: 9

POLJANŠEK, Simon, CEGLAR, Andrej, LEVANIČ, Tom. Long-term summer sunshine/moisture stress reconstruction from tree-ring widths from Bosnia and Herzegovina. Climate of the past, ISSN 1814-9324, 2013, vol. 9, no. 1, str. 27-40, ilustr. http://dx.doi.org/10.5194/cp-9-27-2013, doi: 10.5194/cp-9-27-2013. [COBISS.SI-ID 3536294], [JCR, SNIP, WoS do 8. 5. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 27. 2. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 42.84, št. avtorjev: 3

ČATER, Matjaž, LEVANIČ, Tom. Response of Fagus sylvatica L. and Abies alba Mill. in different silvicultural systems of the high Dinaric karst. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2013, vol. 289, str. 278-288, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.10.021, doi: 10.1016/j.foreco.2012.10.021. [COBISS.SI-ID 3494310], [JCR, SNIP, WoS do 15. 4. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 10. 12. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 72.19, št. avtorjev: 2

BABST, Flurin, LEVANIČ, Tom, et al. Site- and species-specific responses of forest growth to climate across the European continent. Global ecology and biogeography, ISSN 1466-822X, 2013, vol. <v tisku>, no. <v tisku>, str. <v tisku>, ilustr. http://dx.doi.org/10.1111/geb.12023, doi: 10.1111/geb.12023. [COBISS.SI-ID 3533478], [JCR, SNIP, WoS do 12. 2. 2014: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.34, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 19. 2. 2014: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.68, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 14.46, št. avtorjev: 15

Matija Klopčič

KLOPČIČ, Matija, BONČINA, Andrej. Patterns of tree growth in a single tree selection silver fir-European beech forest. Journal of forest research, ISSN 1341-6979, 2010, vol. 15, no. 1, str. 21-30, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10310-009-0157-1, doi: 10.1007/s10310-009-0157-1. [COBISS.SI-ID 2471590], [JCR, SNIP, WoS do 20. 8. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, Scopus do 30. 6. 2017: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 40.73, št. avtorjev: 2

KLOPČIČ, Matija, POLJANEC, Aleš, BONČINA, Andrej. Modelling natural recruitment of European beech (Fagus sylvatica L.). Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2012, vol. 284, str. 142-151, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.07.049, doi: 10.1016/j.foreco.2012.07.049. [COBISS.SI-ID3427494], [JCR, SNIP, WoS do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67, Scopus do 25. 12. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 48.12, št. avtorjev: 3

KLOPČIČ, Matija, BONČINA, Andrej. Recruitment of tree species in mixed selection and irregular shelterwood forest stands. Annals of forest science, ISSN 1286-4560, 2012, vol. 69, no. 8, str. 915-925, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s13595-012-0224-1, doi: 10.1007/s13595-012-0224-1. [COBISS.SI-ID 3421094], [JCR, SNIP, WoS do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 25. 12. 2017: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.50]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 50, št. avtorjev: 2

KLOPČIČ, Matija, SIMONČIČ, Tina, BONČINA, Andrej. Comparison of regeneration and recruitment of shade-tolerant and light-demanding tree species in mixed uneven-aged forests : experiences from the Dinaric region. Forestry, ISSN 0015-752X, 2015, vol. 88, iss. 5, str. 552-536, ilustr.http://dx.doi.org/10.1093/forestry/cpv021, doi: 10.1093/forestry/cpv021. [COBISS.SI-ID 4117926], [JCR, SNIP, WoS do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33, Scopus do 27. 9. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 35.34, št. avtorjev: 3

MINA, Marco, BUGMANN, Harald, KLOPČIČ, Matija, CAILLERET, Maxime. Accurate modeling of harvesting is key for projecting future forest dynamics : a case study in the Slovenian mountains. Regional environmental change, ISSN 1436-3798, 2017, vol. 17, iss. 1, str. 49-64, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10113-015-0902-2, doi: 10.1007/s10113-015-0902-2. [COBISS.SI-ID 4240550], [JCR, SNIP, WoS do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 28. 12. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 28.68, št. avtorjev: 4

MINA, Marco, BUGMANN, Harald, CORDONNIER, Thomas, IRAUSCHEK, Florian, KLOPČIČ, Matija, PARDOS, Marta, CAILLERET, Maxime. Future ecosystem services from European mountain forests under climate change. Journal of applied ecology, ISSN 1365-2664. Online ed., 2017, vol. 54, iss. 2, str. 389-401, ilustr.https://doi.org/10.1111/1365-2664.12772, doi: 10.1111/1365-2664.12772. [COBISS.SI-ID 4593062], [JCR, SNIP, WoS do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.57, Scopus do 29. 12. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.43]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 24.38, št. avtorjev: 7

KLOPČIČ, Matija, MINA, Marco, BUGMANN, Harald, BONČINA, Andrej. The prospects of silver fir (Abies alba Mill.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) in mixed mountain forests under various management strategies, climate change and high browsing pressure. European journal of forest research (Print), ISSN 1612-4669, 2017, vol. <v tisku>, iss. <v tisku>, str. <v tisku>. https://doi.org/10.1007/s10342-017-1052-5, doi: 10.1007/s10342-017-1052-5. [COBISS.SI-ID 4869542], [JCR, SNIP, WoS do 22. 12. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 29. 12. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela ni verificiran
točke: 26.61, št. avtorjev: 4

CUDLIN, Pavel, KLOPČIČ, Matija, TOGNETTI, Roberto, MÁLIŠ, František, ALADOS, Concepción L., BEBI, Peter, GRUNEWALD, Karsten, ZHIYANSKI, Miglena, ANDONOWSKI, Vlatko, LA PORTA, Nicola, et al. Drivers of treeline shift in different European mountains. Climate research, ISSN 0936-577X. Print ver., 2017, vol. 73, no. 1/2, str. 135-150, ilustr. https://doi.org/10.3354/cr01465, http://www.int-res.com/abstracts/cr/v73/n1-2/p135-150/, doi: 10.3354/cr01465. [COBISS.SI-ID 4869798], [JCR, SNIP, WoS do 24. 9. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.23, Scopus do 29. 12. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.31]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela ni verificiran
točke: 5.78, št. avtorjev: 19

Temeljni viri in literatura

Cook, E. R. / Kairiukstis, L. A., 1989. Methods of dendrochronology (applications in the environmental sciences).- Dordrecht, Boston, London, Kluwer academic publishers, 394 s.

Hans-Peter Kahle, Timo Karjalainen, Annette Schuck, Göran I. Ågren, Seppo Kellomäki, Karl Mellert, Jörg Prietzel, Karl-Eugen Rehfuess and Heinrich Spiecker (editors). 2008. Causes and Consequences of Forest Growth Trends in Europe – Results of the Recognition Project. EFI, Research Report 21, Brill Academic Publishers: Leiden, Boston, Köln, 262 s.

Kimmins, J. P., 1997. Forest Ecology: A Foundation for Sustainable Management. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 596 str.

Legendre, P., Legendre L. 1998. Numerical Ecology. Developments in Enironmental Modelling, 20, Elsevier Science, 870 s.

Levanič, T. Dendrokronologija – skripta.

Pretzsch, H. 2001. Modellirung des Waldwachtums. Parey Berlin, 341 s.

In revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411