Determinacija rastlinskih škodljivcev in bolezni

Opis predmeta

Detekcijske metode škodljivih organizmov. Diagnostične metode za določevanje vrstne pripadnosti fitopatogenih organizmov: tradicionalne tehnike (simptomatika, morfološko anatomske, selektivni mediji); biokemične tehnike (substratni metabolizem, profil maščobnih kislin, analiza proteinov, analiza nukleinskih kislin) tehnike, molekulska detekcija. Praktični prikaz izolacije in determinacije fitopatogenih gliv in virusov (različne tehnike) iz posameznih rastlinskih delov in substratov. Kochovi postulati v fitopatologiji – potrjevanje povzročitelja bolezni. Načini vzorčenja in hranjenja škodljivih organizmov (s poudarkom na žuželkah in ogorčicah) in mikrobov pred determinacijo (maceracija, dehidracija, koncentracija, RNA/DNA ekstrakcija…) in po njej (priprava preparatov…). Uporaba morfoloških determinacijskih ključev izbranih skupin škodljivih žuželk in fitoparazitskih ogorčic: opisni, opisno-slikovni, slikovni morfološki ključi. Telesni deli škodljivih organizmov (glav, oprsje, zadek idr.), pomembni za morfološko determinacijo. Genetski identifikacijski ključi škodljivih organizmov. Pravilna izbira posameznih diagnostičnih tehnik: prednosti in slabosti. Pomen detekcije in determinacije v preprečevanju širjenja karantenskih škodljivih organizmov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj je poglobitev znanja za samostojno delo na področju detekcije in morfološke ter molekulske determinacije izbranih skupin škodljivih žuželk, ogorčic, fitopatogenih gliv, virusov, bakterij in fitoplazem.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, konzultacije, samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati

Predviden študijski rezultat je kandidata usposobiti za detekcijo in determinacijo izbrane skupine ali skupin škodljivih organizmov,  z namenom uporabe omenjenih znanj v raziskovalnem ali aplikativnem delu.

Temeljni viri in literatura

Arnett, R.H. 1999. American insects: a handbook of the insects of America north of Mexico. The Sandhill Crane Press, Gainesville: 850 str., ISBN 1-877743-19-4.

Fox, R.T.V. 1993. Principles of diagnostic techniques in plant pathology.  CAB International, Wallingford, 213 str., ISBN 0-85198-740-0.

Mound, L., Kibby, G. 1998. Thysanoptera: an identification guide. 2nd Edition. CAB International, Wallingford: 70 str., ISBN 0 85198 634 X.

Paterson, R.R.M., Bridge, P.D. 1994. Biochemical techniques for filamentous fungi. CAB International, Wallingford, 125 str., ISBN 0-85198-899-7.

Urek, G., Hržič, A. 1998. Ogorčice – nevidni zajedavci rastlin: fitonematologija. Ljubljana, samozaložba: 240 str., ISBN 961-6302-04-3.

in

revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411