Dinamični splet

Opis predmeta

 • Ideja in smoter dinamičnega spleta.
 • Delovanje protokola HTTP in prenos uporabniških podatkov.
 • Naslavljanje spletnih virov.
 • Kodiranje in referenciranje teksta.
 • Infrastruktura svetovnega spleta (spletni in aplikacijski strežnik, posredovalni strežnik z mehanizmi za začasno shranjevanje, podatkovni strežnik, strežnik za strujanje, spletni odjemalci).
 • Administracija aplikacijskega strežnika Apache Tomcat.
 • Osnove relacijskih podatkovnih zbirk, administracija podatkovnega strežnika MySQL, osnove jezika SQL,
 • Pregled tehnologij za izdelavo dinamičnih spletnih strani (CGI, Java Servlet, JSP, ASP, PHP, Falsh, Silverlight). Prednosti in slabosti posameznih tehnologij.
 • Spletni varnostni mehanizmi.
 • Spletne storitve z ohranjanjem stanja.
 • Mobilni splet.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študenta seznaniti s tehnologijami, ki se na svetovnem uporabljajo za dinamično ustvarjanje spletnih vsebin. Poudarek je na tehnologijah, ki se uporabljajo na strani strežnika, študentje pa spoznajo tudi tehnologije na strani odjemalca. Študent bo usposobljen za:

 • Izbiro ustreznih tehnologij glede na specifične zahteve projekta za izdelavo spletnega portala.
 • Samostojne izdelave enostavnih dinamičnih spletnih strani na podlati tehnologij Java Servlet in MySQL.
 • Izbiro in vključevanje osnovnih varnostnih mehanizmov za zagotavljanje varnosti na spletu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja,  laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje programskih ter strojnih lastnosti aplikacijskih strežnikov in odjemalcev, poznavanje zmožnosti posameznih tehnologij aplikacijskih strežnikov in njihovih omejitev.
 • Razumevanje delovanja protokola HTTP in načinov prenosa podatkov preko tega protokola.
 • Razumevanje soodvisnosti posameznih komponent v spletni infrastrukturi.
 • Razumevanje varnostne problematike.
 • Razumevanje možnosti in omejitev dela s podatkovnimi zbirkami.
 • Sposobnost samostojne izvedbe enostavnih dinamičnih spletnih storitev na podlagi tehnologij Java Servlet in MySQL.
 • Sposobnost izvedbe enostavnih programerskih nalog v programskem jeziku Java.

Temeljni viri in literatura

 1. David Gourley, Brian Totty, HTTP: The definitive guide, O’Reilly 2002.
 2. Jeffrey C. Jackson, Web Technologies : A Computer Science Perspective, Pearson Education 2007
 3. Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates, Head First Servlets and JSP, Second Edition, O’Reilly 2008

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411