Dinamičnost celične arhitekture

Opis predmeta

  1. Organizacija celic, morfogeneza in funkcija tkiv; posebnosti v zgradbi in delovanju  evkariontskih celic; interpretacija celične ultrastrukture v povezavi s funkcijo; kopičenje in dinamika rezervnih snovi in kovin; sekrecija hitinskih struktur in mehanizmi biomineralizacije  v nevretenčarskih epitelijih; interakcije med bakterijami in evkariontskimi celicami; koevolucija mikroorganizmov in gostitelja
  2. Celično-molekulski procesi in mehanizmi spreminjanja celične zgradbe ter funkcije med delitvijo, diferenciacijo in celično smrtjo. Poudarek na prerazporeditvi endomembranskega sistema, citoskeleta in medceličnih povezav med fiziološko obnovo tkiv.

Cilji in kompetence

 • pridobivanje specialnih znanj s področja zgradbe in delovanja celice;
 • poznavanje in obvladovanje  metod dela v celični biologiji;
 • poznavanje odnosov med pro- in evkarionti
 • zmožnost interpretacije celične funkcije v povezavi z višjimi organizacijskimi ravnmi
 • razumevanje dinamike endomembran in procesov regeneracije
 • poznavanje celičnih mehanizmov dinamike ionov kovin

Metode poučevanja in učenja

 • Teoretična znanja v obliki diskusij in predavanj s poudarkom na specifičnih vsebinah, praktično delo v laboratoriju, priprava bioloških preparatov za mikroskopiranje, analiziranje mikrografij, predstavitev seminarjev, razprave  in projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • zmožnost interpretacije celične ultrastrukture pro- in evkariontov
 • razumevanje dinamike endomembranskih sistemov in citoskeleta
 • poznavanje celičnih mehanizmov regeneracije
 • uporaba tehnik za analizo celične zgradbe in delovanja
 • zmožnost iskanja in citiranja sodobnih virov s področja biologije celice

Reference nosilca

Nada Žnidaršič

 • ŠOLN, Katarina, ŽNIDARŠIČ, Nada, DOLENC KOCE, Jasna. Root growth inhibition and ultrastructural changes in radish root tips after treatment with aqueous extracts of Fallopia japonica and F. xbohemica rhizomes. Protoplasma, ISSN 0033-183X, 2021, str. 1-13, [in press], ilustr., doi: 10.1007/s00709-021-01668-4. [COBISS.SI-ID 66701827]
 • BOGATAJ, Urban, MRAK, Polona, ŠTRUS, Jasna, ŽNIDARŠIČ, Nada. Ultrastructural differentiation of plasma membrane and cell junctions in the hindgut cells is synchronized with key developmental transitions in Porcellio scaber. Arthropod structure & development, ISSN 1467-8039, 2019, vol. 50, str. 78-93, ilustr., doi: 10.1016/j.asd.2019.04.004. [COBISS.SI-ID 5071439
 • PRISLAN, Peter, MRAK, Polona, ŽNIDARŠIČ, Nada, ŠTRUS, Jasna, HUMAR, Miha, THALER, Nejc, MRAK, Tanja, GRIČAR, Jožica. Intra-annual dynamics of phloem formation and ultrastructural changes in sieve tubes in Fagus sylvatica. Tree physiology, ISSN 0829-318X, 2019, vol. 39, iss. 2, str. 262-274, ilustr. https://doi.org/10.1093/treephys/tpy102, doi: 10.1093/treephys/tpy102. [COBISS.SI-ID 5187750]
 • OTA, Ajda, ISTENIČ, Katja, SKRT, Mihaela, ŠEGATIN, Nataša, ŽNIDARŠIČ, Nada, KOGEJ, Ksenija, POKLAR ULRIH, Nataša. Encapsulation of pantothenic acid into liposomes and into alginate or alginate-pectin microparticles loaded with liposomes. Journal of food engineering, ISSN 0260-8774. [Print ed.], 2018, vol. 229, str. 21-31, ilustr., doi: 10.1016/j.jfoodeng.2017.06.036. [COBISS.SI-ID 4795000]
 • ADEN, Saša, KOZOROG, Mirijam, ŠVIGELJ, Tomaž, POKLAR ULRIH, Nataša, ŽNIDARŠIČ, Nada, PODOBNIK, Marjetka, ANDERLUH, Gregor. Cholesterol enriched archaeosomes as a molecular system for studying interactions of cholesterol-dependent cytolysins with membranes. The journal of membrane biology, ISSN 0022-2631, 2018, vol. 251, iss. 3, str. 491-505, ilustr., doi: 10.1007/s00232-018-0018-y. [COBISS.SI-ID 4885880]
 • ŽNIDARŠIČ, Nada, MRAK, Polona, RAJH, Eva, ŽAGAR, Kristina, ČEH, Miran, ŠTRUS, Jasna. Cuticle matrix imaging by histochemistry, fluorescence, and electron microscopy. Resolution & discovery : new beacon for the microscopy community, ISSN 2498-8707, 2018, vol. 3, iss. 1, str. 5-12, doi: 10.1556/2051.2018.00052. [COBISS.SI-ID 4679503]
 • BOGATAJ, Urban, PRAZNIK, Monika, MRAK, Polona, ŠTRUS, Jasna, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, ŽNIDARŠIČ, Nada. Comparative ultrastructure of cells and cuticle in the anterior chamber and papillate region of Porcellio scaber (Crustacea, Isopoda) hindgut. ZooKeys, ISSN 1313-2989, 2018, vol. 801, str. 427-458. https://doi.org/10.3897/zookeys.801.22395, doi: 10.3897/zookeys.801.22395. [COBISS.SI-ID 4911695]
 • KISOVEC, Matic, ADEN, Saša, KNAP, Primož, CAJNKO, Miša Mojca, CASERMAN, Simon, FLAŠKER, Ajda, ŽNIDARŠIČ, Nada, REPIČ, Matej, MAVRI, Janez, RUAN, Yi, SCHEURING, Simon, PODOBNIK, Marjetka, ANDERLUH, Gregor. Engineering a pH responsive pore forming protein. Scientific reports, ISSN 2045-2322, Feb. 2017, vol. 7, str. 42231-1-42231-13. http://www.nature.com/articles/srep42231.pdf, doi: 10.1038/srep42231. [COBISS.SI-ID 6088986]
 • ŠTRUS, Jasna, ŽNIDARŠIČ, Nada, MRAK, Polona, BOGATAJ, Urban, VOGT, Günter. Structure, function and development of the digestive system in malacostracan crustaceans and adaptation to different lifestyles. Cell and tissue research, ISSN 0302-766X, 2019, vol. 377, no. 3, str. 415-443, ilustr., doi: 10.1007/s00441-019-03056-0. [COBISS.SI-ID 5117263]
 • MRAK, Polona, BOGATAJ, Urban, ŠTRUS, Jasna, ŽNIDARŠIČ, Nada. Cuticle morphogenesis in crustacean embryonic and postembryonic stages. Arthropod structure & development, ISSN 1467-8039, 2017, vol. 46, str. 77-95, ilustr., doi: 10.1016/j.asd.2016.11.001. [COBISS.SI-ID 4232271]

Štrus Jasna

 • VITTORI, Miloš, ROZMAN, Alenka, GRDADOLNIK, Jože, NOVAK, Urban, ŠTRUS, Jasna. Mineral deposition in bacteria-filled and bacteria-free calcium bodies in the crustacean Hyloniscus riparius (Isopoda: Oniscidea). PloS one, ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, no. 3, str. 1-14, e58968. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058968, doi: 10.1371/journal.pone.0058968. [COBISS.SI-ID 2756943],
 • VITTORI, Miloš, ŽNIDARŠIČ, Nada, KOSTANJŠEK, Rok, ŠTRUS, Jasna. Microscopic anatomy of male tegumental glands and associated cuticular structures in Titanethes albus (Crustacea: Isopoda). Arthropod structure & development, ISSN 1467-8039, 2012, vol. 41, issue 2, str. 133-144. http://dx.doi.org/10.1016/j.asd.2011.08.004, doi: 10.1016/j.asd.2011.08.004. [COBISS.SI-ID 2468943]
 • VITTORI, Miloš, KOSTANJŠEK, Rok, ŽNIDARŠIČ, Nada, ŽAGAR, Kristina, ČEH, Miran, ŠTRUS, Jasna. Calcium bodies of Titanethes albus (Crustacea: Isopoda) : molt-related structural dynamics and calcified matrix-associated bacteria. Journal of structural biology, ISSN 1047-8477, 2012, vol. 180, issue 1, str. 216-225.
 • PIPAN TKALEC, Živa, DROBNE, Damjana, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, PONGRAC, Paula, REGVAR, Marjana, ŠTRUS, Jasna, PELICON, Primož, VAVPETIČ, Primož, GRLJ, Nataša, REMŠKAR, Maja. Micro-PIXE study of Ag in digestive glands of a nano-Ag fed arthropod (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea). V: Proceedings of the 12th International Conference on Nuclear Microprobe Technology, July 26-30, 2010, Leipzig, Germany, (Nuclear instruments and methods in physics research, ISSN 0168-583X, B, Beam interactions with materials and atoms, vol. 269, no. 20, 2011). Amsterdam: North-Holland, 2011, vol. 269, no. 20, str. 2286-2291, doi: 10.1016/j.nimb.2011.02.068. [COBISS.SI-ID 24535591]
 • MATSKO, Nadejda B., ŽNIDARŠIČ, Nada, LETOFSKY-PAPST, Ilse, DITTRICH, Maria, GROGGER, Werner, ŠTRUS, Jasna, HOFER, Ferdinand. Silicon : the key element in early stages of biocalcification. Journal of structural biology, ISSN 1047-8477, 2011, vol. 174, no. 1, str. 180-186. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsb.2010.09.025, doi: 10.1016/j.jsb.2010.09.025. [COBISS.SI-ID 2278991],
 • KOSTANJŠEK, Rok, MILATOVIČ, Maša, ŠTRUS, Jasna. Endogenous origin of endo-ß-1,4-glucanase in common woodlouse Porcellio scaber (Crustacea, Isopoda). Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology. B, ISSN 0174-1578, 2010, vol. 180, no. 8, str. 1143-1153. http://dx.doi.org/10.1007/s00360-010-0485-7, doi: 10.1007/s00360-010-0485-7. [COBISS.SI-ID 2242127],
 • DUH, Darja, AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana, JELOVŠEK, Mateja, GRAČNER, Maja, TRILAR, Tomi, ŠTRUS, Jasna. Rickettsia hoogstraalii sp. nov., isolated from hard- and soft-bodied ticks. International journal of systematic and evolutionary microbiology, ISSN 1466-5026, 2010, letn. 60, št. 4, str. 977-984, doi: 10.1099/ijs.0.011049-0. [COBISS.SI-ID 27117017],
 • MILATOVIČ, Maša, KOSTANJŠEK, Rok, ŠTRUS, Jasna. Ontogenetic development of Porcellio scaber : staging based on microscopic anatomy. Journal of crustacean biology, ISSN 0278-0372, 2010, vol. 30, no. 2, str. 225-234. [COBISS.SI-ID 2163535]
 • HILD, Sabine, NEUES, Frank, ŽNIDARŠIČ, Nada, ŠTRUS, Jasna, EPPLE, Matthias, MARTI, Othmar, ZIEGLER, Andreas. Ultrastructure and mineral distribution in the tergal cuticle of the terrestrial isopod Titanethes albus. Adaptations to a karst cave biotope. Journal of structural biology, ISSN 1047-8477, 2009, vol. 168, no. 3, str. 426-436. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsb.2009.07.017, doi: 10.1016/j.jsb.2009.07.017. [COBISS.SI-ID 2060367]
 • ŠTRUS, Jasna, KLEPAL, Waltraud, REPINA, Janja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, MILATOVIČ, Maša, PIPAN TKALEC, Živa. Ultrastructure of the digestive system and the fate of midgut during embryonic development in Porcellio scaber (Crusteceana: Isopoda). Arthropod structure & development, ISSN 1467-8039, 2008, vol. 37, no. 4, str. 287-298.http://dx.doi.org/10.1016/j.asd.2007.11.004, doi: doi: 10.1016/j.asd.2007.11.004. [COBISS.SI-ID 1853775]

Mateja Erdani Kreft

 • ŽELEZNIK RAMUTA, Taja, TRATNJEK, Larisa, JANEV, Aleksandar, SEME, Katja, STARČIČ ERJAVEC, Marjanca, ERDANI-KREFT, Mateja. The antibacterial activity of human amniotic membrane against multidrug-resistant bacteria associated with urinary tract infections : new insights from normal and cancerous urothelial models. Biomedicines. [Online ed.]. 2021, vol. 9, iss. 2, str. 1-22, ilustr. ISSN 2227-9059. https://www.mdpi.com/2227-9059/9/2/218. [COBISS.SI-ID 52599811],
 • DRAGIN JERMAN, Urška, VIŠNJAR, Tanja, HAFNER BRATKOVIČ, Iva, RESNIK, Nataša, PAVLIN, Mojca, VERANIČ, Peter, ERDANI-KREFT, Mateja. Attachment of cancer urothelial cells to the bladder epithelium occurs on uroplakin-negative cells and is mediated by desmosomal and not by classical cadherins. International journal of molecular sciences. 2021, vol. 22, iss. 11, str. 1-18, ilustr. ISSN 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/11/5565, DOI: 10.3390/ijms22115565. [COBISS.SI-ID 65359619]
 • DRAGIN JERMAN, Urška, VERANIČ, Peter, CIRMAN, Tina, ERDANI-KREFT, Mateja. Human amniotic membrane enriched with urinary bladder fibroblasts promote the re-epithelization of urothelial injury. Cell transplantation. 2020, vol. 29, str. 1-14, ilustr. ISSN 1555-3892. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32841052/, DOI: 10.1177/0963689720946668. [COBISS.SI-ID 33089539]
 • ŽELEZNIK RAMUTA, Taja, DRAGIN JERMAN, Urška, TRATNJEK, Larisa, JANEV, Aleksandar, MAGATTI, Marta, VERTUA, Elsa, BONASSI SIGNORONI, Patrizia, SILINI, Antonietta Rosa, PAROLINI, Ornella, ERDANI-KREFT, Mateja. The cells and extracellular matrix of human amniotic membrane hinder the growth and invasive potential of bladder urothelial cancer cells. Frontiers in bioengineering and biotechnology. Nov. 2020, vol. 8, str. 1-18, ilustr. ISSN 2296-4185. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.554530/full, DOI: 10.3389/fbioe.2020.554530. [COBISS.SI-ID 36362243]
 • RESNIK, Nataša, ERMAN, Andreja, VERANIČ, Peter, ERDANI-KREFT, Mateja. Triple labelling of actin filaments, intermediate filaments and microtubules for broad application in cell biology : uncovering the cytoskeletal composition in tunneling nanotubes. Histochemistry and cell biology. Oct. 2019, vol. 152, iss. 4, str. 311-317, ilustr. ISSN 0948-6143. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00418-019-01806-3, DOI: 10.1007/s00418-019-01806-3. [COBISS.SI-ID 34446041]
 • LOJK, Jasna, BREGAR, Vladimir Boštjan, STROJAN, Klemen, HUDOKLIN, Samo, VERANIČ, Peter, PAVLIN, Mojca, ERDANI-KREFT, Mateja. Increased endocytosis of magnetic nanoparticles into cancerous urothelial cells versus normal urothelial cells. Histochemistry and cell biology. Jan. 2018, vol. 149, iss. 1, str. 45-59, ilustr. ISSN 0948-6143. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00418-017-1605-1, DOI: 10.1007/s00418-017-1605-1. [COBISS.SI-ID 11794772]

Rok Romih

 • ZUPANČIČ, Daša, KORAĆ-PRLIĆ, Jelena, ERDANI-KREFT, Mateja, FRANKOVIĆ, Lucija, VILOVIĆ, Katarina, JERUC, Jera, ROMIH, Rok, TERZIĆ, Janoš. Vitamin A rich diet diminishes early urothelial carcinogenesis by altering retinoic acid signaling. Cancers, ISSN 2072-6694, 2020, vol. 12, iss. 7, str. 1-19, ilustr. https://www.mdpi.com/2072-6694/12/7/1712, doi: 10.3390/cancers12071712. [COBISS.SI-ID 21184515]
 • ZUPANČIČ, Daša, ERDANI-KREFT, Mateja, STERLE, Igor, ROMIH, Rok. Combined lectin- and immuno-histochemistry (CLIH) for applications in cell biology and cancer diagnosis. European journal of histochemistry, ISSN 2038-8306, 2020, vol. 64, iss. 3, str. 183-193, ilustr. https://www.ejh.it/index.php/ejh/article/view/3141, doi: 10.4081/ejh.2020.3141. [COBISS.SI-ID 21319171]
 • RESNIK, Nataša, LUCA, Giulia M. R. de, SEPČIĆ, Kristina, ROMIH, Rok, MANDERS, Erik, VERANIČ, Peter. Depletion of the cellular cholesterol content reduces the dynamics of desmosomal cadherins and interferes with desmosomal strength. Histochemistry and cell biology, ISSN 0948-6143, Sep. 2019, vol. 152, iss. 3, str.195-206, ilustr., doi: 10.1007/s00418-019-01797-1. [COBISS.SI-ID 34355417]
 • LIAO, Yi, THAM, Daniel K. L., LIANG, Feng-Xia, CHANG, Jennifer, WEI, Yuan, SUDHIR, Putty-Reddy, SALL, Joseph, REN, Sarah J., CHICOTE, Javier U., ROMIH, Rok, et al. Mitochondrial lipid droplet formation as a detoxification mechanism to sequester and degrade excessive urothelial membranes. Molecular biology of the cell, ISSN 1059-1524, Nov. 2019, vol. 30, iss. 24, str. 2969-2984, ilustr. https://www.molbiolcell.org/doi/pdf/10.1091/mbc.E19-05-0284, doi: 10.1091/mbc.E19-05-0284. [COBISS.SI-ID 15006211]
 • MANČEK KEBER, Mateja, LAINŠČEK, Duško, BENČINA, Mojca, CHEN, Jiaji G., ROMIH, Rok, HUNTER, Zachary R., TREON, Steven P., JERALA, Roman. Extracellular vesicle-mediated transfer of constitutively active MyD88L265P engages MyD88wt and activates signaling. Blood, ISSN 0006-4971, 12. Apr. 2018, vol. 131, iss. 15, str. 1720-729. doi: 10.1182/blood-2017-09-805499.
 • TRATNJEK, Larisa, ROMIH, Rok, ERDANI-KREFT, Mateja. Differentiation-dependent rearrangements of actin filaments and microtubules hinder apical endocytosis in urothelial cells. Histochemistry and cell biology, ISSN 0948-6143, Aug. 2017, vol. 148, iss. 2, str. 143-156, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00418-017-1566-4, doi: 10.1007/s00418-017-1566-4. [COBISS.SI-ID 33323225]

Miloš Vittori

VITTORI, Miloš, KHURSHED, Mohammed, PICAVET, Daisy I., NOORDEN, Cornelis J. F. van, ŠTRUS, Jasna. Development of calcium bodies in Hylonsicus riparius (Crustacea: Isopoda). Arthropod structure & development, ISSN 1467-8039, 2018, vol. 47, iss. 2, str. 199-213, ilustr., doi: 10.1016/j.asd.2018.02.002. [COBISS.SI-ID 4638031], [JCR, SNIP, WoS do 27. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 3. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

VITTORI, Miloš, ŠROT, Vesna, BUSSMANN, Birgit, PREDEL, Felicitas, AKEN, Peter van, ŠTRUS, Jasna. Structural optimization and amorphous calcium phosphate mineralization in sensory setae of a terrestrial crustacean (Isopoda: Oniscidea). Micron : The international research and review journal for microscopy, ISSN 0968-4328. [Print ed.], 2018, vol. 112, str. 26-34, doi: 10.1016/j.micron.2018.06.009. [COBISS.SI-ID 4718671], [JCR, SNIP, WoS do 13. 1. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

ŠROT, Vesna, BUSSMANN, Birgit, VITTORI, Miloš, POKORNY, Boštjan, AKEN, Peter van. Naturally engineered design exposing exceptional microstructural details and performance. Microscopy and analysis, ISSN 2049-4424, 2018, iss. 34, suppl. , str. S4-S10, ilustr. [COBISS.SI-ID 4625487]

– VITTORI, Miloš, ŠROT, Vesna, ŽAGAR, Kristina, BUSSMANN, Birgit, AKEN, Peter van, ČEH, Miran, ŠTRUS, Jasna. Axially aligned organic fibers and amorphous calcium phosphate form the claws of a terrestrial isopod (Crustacea). Journal of structural biology, ISSN 1047-8477, 2016, vol. 195, iss. 2, str. 227-237, doi: 10.1016/j.jsb.2016.06.008. [COBISS.SI-ID 3927887], [JCR, SNIP, WoS do 13. 1. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]

VITTORI, Miloš, ŠTRUS, Jasna. Male tegumental glands in the cavernicolous woodlouse Cyphonethes herzegowinensis (Verhoeff, 1900) (Crustacea: Isopoda: Trichoniscidae). Journal of crustacean biology, ISSN 0278-0372, 2017, vol. 37, iss. 4, str. 389-397, ilustr. http://dx.doi.org/10.1093/jcbiol/rux067, doi: 10.1093/jcbiol/rux067. [COBISS.SI-ID 4362575], [JCR, SNIP, WoS do 8. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 3. 3. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

VITTORI, Miloš, ŠTRUS, Jasna. The integument in troglobitic and epigean woodlice (Isopoda: Oniscidea) : a comparative ultrastructural study. Zoomorphology, ISSN 0720-213X, 2014, vol. 133, iss. 4, str. 391-403. http://dx.doi.org/10.1007/s00435-014-0232-9, doi: 10.1007/s00435-014-0232-9. [COBISS.SI-ID 3246159], [JCR, SNIP, WoS do 16. 1. 2019: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 27. 12. 2018: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 5

Polona Mrak

 • MOHORIČ, Aleš, BOŽIČ, Janko, MRAK, Polona, TUŠAR, Kaja, CHENYUN, Lin, SEPE, Ana, MIKAC, Urška, MIKHAYLOV, Georgy, SERŠA, Igor. In vivo continuous three-dimensional magnetic resonance microscopy : a study of metamorphosis in Carniolan worker honey bees (Apis mellifera carnica). Journal of Experimental Biology, ISSN 0022-0949, Nov. 2020, vol. 223, iss. 21, 6 str., ilustr., doi: 10.1242/jeb.225250. [COBISS.SI-ID 32334339]
 • BOGATAJ, Urban, MRAK, Polona, ŠTRUS, Jasna, ŽNIDARŠIČ, Nada. Ultrastructural differentiation of plasma membrane and cell junctions in the hindgut cells is synchronized with key developmental transitions in Porcellio scaber. Arthropod structure & development, ISSN 1467-8039, 2019, vol. 50, str. 78-93, ilustr., doi: 10.1016/j.asd.2019.04.004. [COBISS.SI-ID 5071439]
 • PRISLAN, Peter, MRAK, Polona, ŽNIDARŠIČ, Nada, ŠTRUS, Jasna, HUMAR, Miha, THALER, Nejc, MRAK, Tanja, GRIČAR, Jožica. Intra-annual dynamics of phloem formation and ultrastructural changes in sieve tubes in Fagus sylvatica. Tree physiology, ISSN 0829-318X, 2019, vol. 39, iss. 2, str. 262-274, ilustr. https://doi.org/10.1093/treephys/tpy102, doi: 10.1093/treephys/tpy102. [COBISS.SI-ID 5187750
 • BOGATAJ, Urban, PRAZNIK, Monika, MRAK, Polona, ŠTRUS, Jasna, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, ŽNIDARŠIČ, Nada. Comparative ultrastructure of cells and cuticle in the anterior chamber and papillate region of Porcellio scaber (Crustacea, Isopoda) hindgut. ZooKeys, ISSN 1313-2989, 2018, vol. 801, str. 427-458. https://doi.org/10.3897/zookeys.801.22395, doi: 10.3897/zookeys.801.22395. [COBISS.SI-ID 4911695]
 • ŠTORGEL, Nick, KRAJNC, Matej, MRAK, Polona, ŠTRUS, Jasna, ZIHERL, Primož. Quantitative morphology of epithelial folds. Biophysical journal, ISSN 0006-3495, Jan. 2016, vol. 110, str. 269-277, ilustr., doi: 10.1016/j.bpj.2015.11.024. [COBISS.SI-ID 3700815]
 • PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, DE LUIS, Martin, NOVAK, Klemen, MARTINEZ DEL CASTILLO, Edurne, SCHMITT, Uwe, KOCH, Gerald, ŠTRUS, Jasna, MRAK, Polona, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, ČUFAR, Katarina. Annual cambial rhythm in Pinus halepensis and Pinus sylvestris as indicator for climate adaptation. Frontiers in plant science, ISSN 1664-462X, 2016, vol. 7, article 1923, 15 str., ilustr. http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.01923, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7529, doi: 10.3389/fpls.2016.01923. [COBISS.SI-ID 4650150]

Temeljni viri in literatura

Pavelka Margit, Roth Jurgen 2005. Functional Ultrastructure An Atlas of Tissue Biology and Pathology Springer Verlag, Wien, ISBN 3-211-83564-4

Paracer S., Ahmadijan V.: Symbiosis: An introduction to biological associations. 291 pages. Oxford University Press (2000). ISBN 0195118073 – Poglavje 1 (str. 3-13), poglavje 3 (str. 33-50), poglavje 4 (str. 51-62), poglavje 6 (str. 79-88)

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2008) Molecular biology of the cell, 5th edition.

Karp, B. Cell and Molecular Biology, 5th Edition, (2008) ISBN-13 978-0-470-04217-5. Poglavja 7,8,9, 15 in 18; strani 239-42,616-662, 727-774

Tekoča znanstvena periodika, pregledni članki iz znanstvenih revij Nature, The Cell in specifičnih znanstvenih publikacij.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411