Dinamika mikrobnih genomov

Opis predmeta

Dinamika mikrobnih genomov z različnimi prerazporeditvami in horizontalnimi prenosi DNA ter evolucija novih patogenov.

 • Mutageneza, rekombinacija in horizontalni prenosi DNA.
 • Struktura genomov, stalni in pogrešljivi del genomov, pangenom.
 • Genomski otoki, otoki patogenosti, metagenomski otoki.
 • Mobilni genetski elementi in mehanizmi horizontalnih prenosov DNA (transpozoni, plazmidi, integrativni konjugativni elementi, virusi).
 • Obrambapredtujo DNA.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je povezati razumevanje strukture genomov in genetskih elementov z mehanizmi, ki omogočajo dinamiko mikrobnega genoma ter dejavniki okolja, ki vplivajo na to dinamiko. Vsebine predmeta so nadgradnja celično-bioloških, biokemijskih in genetskih predmetov na 1. in 2. stopnji. Pridobljena znanja dajejo študentom osnovo za poglobljeno razumevanje dinamike mikrobnih genomov, potrebno za njegovo doktorsko disertacijo.

Metode poučevanja in učenja

Pouk je organiziran s predavanji, konzultacijami; seminarsko delo. 

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo pridobil znanje in razumevanje o strukturi genomov, genetskih elementih in mehanizmih horizontalnega genskega prenosa, njihovi uravnavi ter dejavnikih okolja, ki vplivajo na dinamiko mikrobnih genomov

Reference nosilca

prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

 1. RAIMONDI, Stefano, RIGHINI, Lucia, FRANCESCO, Candeliere, MUSMECI, Eliana, BONVICINI, Francesca, GENTILOMI, Giovanna, STARČIČ ERJAVEC, Marjanca, AMARETTI, Alberto, ROSSI, Maddalena. Antibioticresistance, virulence factors, phenotyping, andgenotypingof E. coli isolatedfromthefecesofhealthysubjects. Microorganisms, ISSN 2076-2607, 2019, vol. 7, iss. 8, str. 1-18, ilustr. https://doi.org/10.3390/microorganisms7080251, doi: 10.3390/microorganisms7080251. [COBISS.SI-ID 5151311].
 2. MASLENNIKOVA, Irina L., KUZNETSOVA, Marina V., TOPLAK, Nataša, NEKRASOVA, Irina V., ŽGUR-BERTOK, Darja, STARČIČ ERJAVEC, Marjanca. Estimationofthe bacteriocin ColE7 conjugation-based ˝kill˝ – ˝anti-kill˝ antimicrobial systemby real-time PCR, fluorescence stainingandbioluminescenceassays. Letters in appliedmicrobiology, ISSN 0266-8254, 2018, vol. 67, iss. 1, str. 47-53, ilustr. https://doi.org/10.1111/lam.12884, doi: 10.1111/lam.12884. [COBISS.SI-ID 4688463].
 3. VADNOV, Maruša, BARBIČ, Damjana, ŽGUR-BERTOK, Darja, STARČIČ ERJAVEC, Marjanca. Escherichia coli isolatedfromfecesofbrownbears (Ursusarctos) have a lowerprevalenceof human extraintestinal pathogenic E. coli virulence-associatedgenes. Canadianjournalofveterinaryresearch = : Revuecanadienne de recherchevétérinaire, ISSN 0830-9000, 2017, vol. 81, no. 1, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 4164431].
 4. STARČIČ ERJAVEC, Marjanca, PETKOVŠEK, Živa, KUZNETSOVA, Marina V., MASLENNIKOVA, Irina L., ŽGUR-BERTOK, Darja. Strain ŽP – thefirstbacterialconjugation-based ˝kill˝ – ˝anti-kill˝ antimicrobial system. Plasmid, ISSN 0147-619X, 2015, vol. 82, str. 28-34, doi: 10.1016/j.plasmid.2015.10.001.
 5. STARČIČ ERJAVEC, Marjanca, ŽGUR-BERTOK, Darja. Virulence potentialfor extraintestinal infectionsamongcommensal Escherichia coli isolatedfromhealthyhumans – the Trojan horsewithinourgut. FEMS microbiologyletters, ISSN 0378-1097. [Printed.], 2015, vol. 362, iss. 5, str. 1-9, doi: 10.1093/femsle/fnu061. [COBISS.SI-ID 3326031].
 6. PAŠIĆ, Lejla, AMBROŽIČ, Jerneja, STARČIČ ERJAVEC, Marjanca, HERZOG-VELIKONJA, Blagajana, PODLESEK, Zdravko, ŽGUR-BERTOK, Darja. Twotalesofprokaryoticgenomicdiversity : Escherichia coli andhalophiles. Foodtechnologyandbiotechnology : journaloftheFacultyofFoodTechnologyandBiotechnologyUniversityof Zagreb, ISSN 1330-9862, 2014, vol. 52, no. 2, str. 158-169. [COBISS.SI-ID 3178575].

prof. dr. Darja Žgur-Bertok

 1. MOLAN, Katja, PODLESEK, Zdravko, HODNIK, Vesna, BUTALA, Matej, OSWALD, Eric, ŽGUR-BERTOK, Darja. The Escherichia coli colibactin resistance protein ClbS is a novel DNA binding protein that protects DNA from nucleolytic degradation. DNA Repair, ISSN 1568-7856. [Online ed.], 2019, vol. 79, str. 50-54. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568786418303021?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.dnarep.2019.05.003. [COBISS.SI-ID 5079119],
 2. MASLENNIKOVA, Irina L., KUZNETSOVA, Marina V., TOPLAK, Nataša, NEKRASOVA, Irina V., ŽGUR-BERTOK, Darja, STARČIČ ERJAVEC, Marjanca. Estimation of the bacteriocin ColE7 conjugation-based ˝kill˝ – ˝anti-kill˝ antimicrobial system by real-time PCR, fluorescence staining and bioluminescence assays. Letters in applied microbiology, ISSN 0266-8254, 2018, vol. 67, iss. 1, str. 47-53, ilustr. https://doi.org/10.1111/lam.12884, doi: 10.1111/lam.12884. [COBISS.SI-ID 4688463],
 3. VADNOV, Maruša, BARBIČ, Damjana, ŽGUR-BERTOK, Darja, STARČIČ ERJAVEC, Marjanca. Escherichia coli isolated from feces of brown bears (Ursus arctos) have a lower prevalence of human extraintestinal pathogenic E. coli virulence-associated genes. Canadian journal of veterinary research = : Revue canadienne de recherche vétérinaire, ISSN 0830-9000, 2017, vol. 81, no. 1, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 4164431],
 4. .PODLESEK, Zdravko, BUTALA, Matej, ŠAKANOVIĆ, Aleksandra, ŽGUR-BERTOK, Darja. Antibiotic induced bacterial lysis provides a reservoir of persisters. Antonie van Leeuwenhoek : International journal of general and molecular microbiology, ISSN 0003-6072, 2016, vol. 109, iss. 4, 523-528. http://dx.doi.org/10.1007/s10482-016-0657-x, doi: 10.1007/s10482-016-0657-x. [COBISS.SI-ID 3751503],
 5. ŽGUR-BERTOK, Darja. The SOS response modulates bacterial pathogenesis. V: BRUIJN, Frans J. de (ur.). Stress and environmental regulation of gene expression and adaptation in bacteria. Hoboken: J. Wiley & Sons. cop. 2016, str. 553-560. [COBISS.SI-ID 4121167],
 6. KAMENŠEK, Simona, BROWNING, Douglas F., PODLESEK, Zdravko, BUSBY, Steve J. W., ŽGUR-BERTOK, Darja, BUTALA, Matej. Silencing of DNase colicin E8 gene expression by a complex nucleoprotein assembly ensures timely colicin induction. PLOS genetics, ISSN 1553-7390. [Print ed.], 2015, vol. 11, no. 6, str. 1-16, ilustr., doi: 10.1371/journal.pgen.1005354. [COBISS.SI-ID 3511887],

Temeljni viri in literatura

-Madigan MT, Martinko JM, Bender KS, Buckley DH, Stahl D. 2015. BrockBiologyofMicroorganisms. 14th ed., Pearson.

-Snyder L, Peters JE, Henkin TM, Champness W. 2013. MolecularGeneticsofBacteria. 4th ed., ASM.

– Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R. 2014. MolecularBiologyofthe Gene. 7th ed., PearsonColdSpringHarborLaboratoryPress.

Revijalni članki s področja in druga učna gradiva bodo dostopna preko spletne učilnice./Journalarticlesandotherotherteachingmaterialswillbeavailable in theonlineclassroom.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411