Ekološki inženiring

Opis predmeta

Ekološki inženiring (sonaravne rešitve, zelene tehnologije, vključujoč trajnostne stavbe, urbano kmetijstvo, okolju prijazne tehnologije v konceptih mest in vasi prihodnosti, ekosistemske storitve; ekonomski vidik za povečevanje kvalitete bivanja človeka-well being).

 

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Poznavanje novosti na področju ekološkega inženirstva, ekosistemskih storitev, sprememb procesov v ekosistemih pod vplivom onesnaževanja in uporabe ekotehnologij pri ohranjanju ekološkega ravnotežja v naravi.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja
  • Individualno delo na projektih
  • Predstavitve in interpretacije rezultatov projektov ostalim študentom v skupini v seminarski obliki
  • Diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem (kritično vrednotenje znanstvene literature, predstavitev »case studies«)

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje delovanja ekotehnologij (ekoremediacije, rastlinske čistilne naprave, druge zelene teh.; blažilna območja, zelene strehe, vertikalni vrtovi).

Razumevanje postopkov sanacij v okolju z uporabo ekotehnologij.

Temeljni viri in literatura

1. Somarakis, G., Stagakis, S., & Chrysoulakis, N. (Eds.). (2019). Thinknature Nature-Based Solutions Handbook. ThinkNature project funded by the EU Horizon 2020 research and innovation programme (str. 25-117).

2. Beyond water quality-Sewage treatment in a circular economy (2022), EEA Report No. 05/2022, European Environment Agency, Luxembourg: Publications Office of the European Union (str. 15-41).

3. Oral, H. De Carvalho, L. P., Gajewska, M., Ursino, N. et al. A review of nature-based solutions for urban water management in European circular cities – a critical assessment based on case studies and literature. Blue-green systems. jan. 2020, št. 1, letn. 2, str. 112-136, ilustr. ISSN 2617-4782. https://iwaponline.com/bgs/article/doi/10.2166/bgs.2020.932/71868/A-review-of-nature-based-solutions-for-urban-water, DOI: 10.2166/bgs.2020.932. [COBISS.SI-ID 9075553]

4. Castellar, J. A. C., Atanasova, N., Langergraber, G., Acuňa, V. et al. Nature-based solutions in the urban context – terminology, classification and scoring for urban challenges and ecosystem services. Science of the total environment. jul. 2021, letn. 779/146237, str. 1-13, ilustr. ISSN 0048-9697. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146237, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146237. [COBISS.SI-ID 57949187] financer: EC, 776665, Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities, EdiCitNet

 

Znanstveni članki na tem področju / state of the art papers.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411