Ekološki inženiring

Opis predmeta

Ekološki inženiring (zelene tehnologije, vključujoč trajnostne stavbe, urbano kmetijstvo, okolju prijazne tehnologije v konceptih mest in vasi prihodnosti, ekosistemske storitve; ekonomski vidik za povečevanje kvalitete bivanja človeka-well being).

 

Cilji in kompetence

Poznavanje novosti na področju ekološkega inženirstva, ekosistemskih storitev, sprememb procesov v ekosistemih pod vplivom onesnaževanja in uporabe ekotehnologij pri ohranjanju ekološkega ravnotežja v naravi.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja
  • Individualno delo na projektih
  • Predstavitve in interpretacije rezultatov projektov ostalim študentom v skupini v seminarski obliki
  • Diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem (kritično vrednotenje znanstvene literature, predstavitev »case studies«)

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje delovanja ekotehnologij (ekoremediacije, rastlinske čistilne naprave, druge zelene teh.; blažilna območja, zelene strehe, vertikalni vrtovi).

Razumevanje postopkov sanacij v okolju z uporabo ekotehnologij.

Reference nosilca

Tjaša Griessler-Bulc

 

1. MAHNE, Dunja, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, TREBŠE, Polonca, GRIESSLER BULC, Tjaša. TiO[sub]2-based photocatalytic treatment of raw and constructed-wetland pretreated textile wastewater. International journal of photoenergy, 2012, vol. 2012, str. 1-12, doi: 10.1155/2012/725692. [COBISS.SI-ID 2299643]

2. GRIESSLER BULC, Tjaša, ISTENIČ, Darja, KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra. The efficiency of a closed-loop chemical-free water treatment system for cyprinid fish farms. Ecol. eng.. [Print ed.], 2011, vol. 37, str. 873-882, doi: 10.1016/j.ecoleng.2011.01.004. [COBISS.SI-ID 4134251]

3. GRIESSLER BULC, Tjaša, KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra. Run-off treatment of highly fluctuating waters with subsurface vegetated drainage ditch and river bed with meanders. Fresenius environ. bull.. [Print ed.], 2011, vol. 20, no. 4, str. 836-846. [COBISS.SI-ID 4145259]

4. GRIESSLER BULC, Tjaša, ŠAJN-SLAK, Alenka. Ecoremediations – a new concept in multifunctional ecosystem technologies for environment protection. Desalination. [Print ed.], str. 2-10, doi: 10.1016/j.desal.2008.03.039. [COBISS.SI-ID 3749995]
tipologija 1.08 -> 1.01

5. ZUPANČIČ JUSTIN, Maja, VRHOVŠEK, Danijel, STUHLBACHER, Arnold, GRIESSLER BULC, Tjaša. Treatment of wastewater in hybrid constructed wetland from the production of vinegar and packaging of detergents. Desalination. [Print ed.], 2009, str. 100-109, doi: 10.1016/j.desal.2008.03.045. [COBISS.SI-ID 25597401]
tipologija 1.08 -> 1.01

6. GRIESSLER BULC, Tjaša, OJSTRŠEK, Alenka. The use of constructed wetland for dye-rich textile wastewater treatment. J. hazard. mater.. [Print ed.], June 2008, vol. 155, iss. 1/2, str. 76-82. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.11.068, doi: 10.1016/j.jhaymat.2007.11.068. [COBISS.SI-ID 12026390]

Temeljni viri in literatura

1. Sustainable Energy Technologies: Options and Prospects, eds. K. Hanjalić, R. van de Krol, A. Lekić, Springer, 2008.

2. Mitsch, W. J., Joergensen, S. E., 2003. Ecological Engineering and Ecosystem restoration John Wiley & Sons, Inc., 411 str.

3. Kangas P. C., 2004. Ecological Engineering. Principles and Practice. Lewis Publishers. 452 str.

 

Znanstveni članki na tem področju / state of the art papers.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411