Elektrostatika in statistična termodinamika površin in nanostruktur

Opis predmeta

Osnove  statistične  termodinamike,  teoretični opis  naelektrene površine v stiku z elektrolitsko raztopino (teorija električne dvojne  plasti),  dielektrične lastnosti električne dvojne plasti, elektrostatika   nanostruktur, vpliv nanodelcev na  interakcije med naelektrenimi površinami, adsorpcija  naelektrenih nanodelcev na naelektrene površine,  interakcija naelektrenih nanodelcev z naelektrenimi nanostrukturiranimi kovinskimi in polprevodniškimi površinami

Cilji in kompetence

Poznavanje teoretičnih eksperimentalnih osnov elektrostatskih interakcij v sistemih naelektrenih površin in nanodelcev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja,  konzultacije, projektno/seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje za izvedbo raziskav elektrostatskih interakcij v različnih sistemih naelektrenih površin in nanodelcev.

Reference nosilca

prof. dr. Aleš  Iglič :

A.V. Dubtsov, S.V. Pasechnik, D.V. Shmeliova, A.Sh. Saidgaziev, E. Gongadze, A. Iglič, S. Kralj: Liquid Crystalline Droplets in Aqueous Environment: Electrostatic Effects, Soft Matter, 14(47): 9619-9630, 2018.

J. Gimsa, P. Wysotzki, Š. Perutkova, T. Weihe, P. Elter, P.E. Marszalek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič: The spermidine-induced attraction of like-charged surfaces is correlated with the pH-dependent spermidine charge: force spectroscopy characterization, Langmuir, 34: 2725-2733, 2018.

A. Dubtsov, S.V. Pasechnik, D. V. Shmeliova, A. Iglič, S. Kralj: Influence of polar dopant on internal configuration of azoxybenzene nematic-in-water droplets, Liquid crystals, 45: 388-400, 2018.

S. Mohajernia, A. Mazare, E. Gongadze, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, P. Schmuki: Self-organized, free-standing TiO2 nanotube membranes: Effect of surface electrokinetic properties on flow-through membranes, Electrochimica Acta, 245: 25-31, 2017.

M. Kulkarni, A. Mazare, J. Park, E. Gongadze, M.S. Killian, S. Kralj, K. von der Marke, A. Iglič, P. Schmuki: Protein interactions with layers of TiO2 nanotube and nanopore arrays: morphology and surface charge influence, Acta Biomaterialia, 45: 357–366, 2016.

Alenka Maček Lebar, Aljaž Velikonja, Peter Kramar, Aleš Iglič: Internal configuration and electric potential in planar negatively charged lipid head group region in contact with ionic solution, Bioelectrochemistry, 111: 49–56, 2016

 

prof. dr. Veronika Kralj-Iglič :

M. Drab, V. Kralj-Iglič: Electric double layer of electrons: Attraction between two like-charged surfaces induced by Fermi-Dirac statistics, Phys. Lett. A 383, 358–365, 2019.

Gongadze E., Mesarec L., Kralj-Iglič V., Iglič A.: Asymmetric finite size of ions and orientational ordering of water in electric double layer theory within lattice model, Mini-Rev. Med. Chem., 18: 1559-1566, 2018.

J. Gimsa, P. Wysotzki, Š. Perutkova, T. Weihe, P. Elter, P.E. Marszalek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič: The spermidine-induced attraction of like-charged surfaces is correlated with the pH-dependent spermidine charge: force spectroscopy characterization, Langmuir, 34: 2725-2733, 2018.

S. Mohajernia, A. Mazare, E. Gongadze, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, P. Schmuki: Self-organized, free-standing TiO2 nanotube membranes: Effect of surface electrokinetic properties on flow-through membranes, Electrochimica Acta, 245: 25-31, 2017.

E. Gongadze, V. Kralj-Iglič, A. Iglič: Unequal size of ions in modified Wicke-Eigen model of electric double layer, Gen. Phys. Biophys., 36: 229–234, 2017.

M. Drab, V. Kralj-Iglič: Diffuse electric double layer in planar nanostructures due to Fermi-Dirac statistics, Electrochimica Acta, 204: 154–159, 2016.

Temeljni viri in literatura

1.Iglič A., Drobne D., Kralj Iglič V.  Nanostructures in biological systems – theory and applications, Pan Stanford Publishing , Singapore; CRC Press, Boca Raton, 2015.

2.Israelachvili J. Intermolecular and Surface Forces, Academic Press, London, zadnja izdaja.

3.Dill K.A., Bromberg S. Molecular Driving Forces – Statistical  Thermodynamics in Chemistry and Biology, Garland Science, New York and London, zadnja izdaja.

4.Safran S.A. Statistical Thermodynamics of Surfaces, Interfaces, and membranes, Addison-Wesley, Reading, New York, zadnja izdaja.

5.Butt H.-J., Graf K., Kappč M., Physics ad Chemistry of Interfaces, Wiley, Weinheim, zadnja izdaja.

6.Aktualni znanstveni članki iz področja, ki jih sproti določijo izvajalci predmeta.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411