Fiziologija gozdnega drevja in interakcije v gozdnih tleh

Opis predmeta

1)izbrana poglavja iz fiziologije gozdnega drevja

2)izbrana poglavja iz ohranitvene biologije in ekologije

3)izbrana poglavja iz fiziologije in ekologije simbioz

4)struktura in funkcija korenin in koreninskih simbiontov

5)dinamika ogljika v gozdnih tleh in interakcije v mikorizosferi

6)biogeokemijski cikli, voda v tleh, fiziologija mineralne prehrane

7)fiziologija rasti in razvoja; gozdni reprodukcijski material

8)(miko)bioindikacija stresa v gozdnem drevju in gozdnih ekosistemih

9)monitoringi sprememb v gozdnih tleh in populacijah gozdnega drevja

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so poglobiti razmevanje fiziologije gozdnega drevja, delovanja gozdnih tal, biologije gozdnih tal, interakcij v gozdnih tleh in mikorizosferi, mineralne prehrane gozdnega drevja, vodnih razmerij gozdnega drevja, pomena mikorize za rast in razvoj gozdnega drevja ter delovanje gozdnih ekosistemov, biodiverzitete v gozdnih tleh in pestrosti mikorize, mikobioindikacije stresa v gozdnih ekosistemih, osnov ohranitvene biologije in ekologije ter monitoringov sprememb v gozdnih tleh in populacijah gozdnega drevja.

Študent bo pridobil kompetence s področja izbranih poglavij, kritičnega vrednotenja in vključevanja znanj v gozdnogospodarsko prakso in rabo naravnih virov ter v znanstveno-raziskovalno delo, metodologijo, reference in etiko znanstveno-raziskovalnega dela na izbranem področju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja potekajo na klasičen način ob uporabi računalnika in  interneta. Vaje ali raziskovalno delo, ki vključujejo nekaj terenskih ogledov raziskovalnih ploskev, potekajo na področjih, ki so aktualna v gozdarstvu in sovpadajo z nadaljnjim izobraževanjem oz. raziskovalnimi interesi in potrebami slušateljev. Na osnovi izbora vaj oz. raziskovalnega dela, terenskih ogledov ali zaradi interesa študenta se izbere naslov seminarske naloge, ki jo pripravi študent samostojno in jo predstavi na najprimernejši način.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Vključevanje znanj v sonaravno gozdnogospodarsko in detajlno gozdnogojitveno načrtovanje pod vplivi klimatskih sprememb, vplive gospodarjenja na gozdna tla in ekosisteme, kompleksnost bioindikacije stresa v gozdnih ekosistemih ter kompleksa monitoringov stanja in razvoja gozdov.

Kritično vrednotenje konceptov gospodarjenja z gozdovi, obnove, pomena gozdov za globalno kroženje ogljika, pomena biodiverzitete in bioindikacije zdravja gozdov.

S študijem domače in tuje literature ter uporabo internetnih brskalnikov si študent izpopolni sposobnost kritične in specializirane uporabe knjižnice in dokumentacijskih baz podatkov, pa tudi osnovne informacije in prakso o molekularnih bazah podatkov.

Reference nosilca

Hojka Kraigher

 

1. DECKMYN, Gabrielle I., MAYER, A., SMITS, M. M., EKBLAD, A., GREBENC, Tine, KOMAROV, Alexander S., KRAIGHER, Hojka. Simulating ectomycorrhizal fungi and their role in carbon and nitrogen cycling in forest ecosystems. Canadian journal of forest research, ISSN 0045-5067, 2014, vol. 44, iss. 6, str. 535-553, ilustr. http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2013-0496, http://eprints.gozdis.si/484/, doi: 10.1139/cjfr-2013-0496. [COBISS.SI-ID 3818150]

2. SCHUELER, Silvio, FALK, Wolfgang, KOSKELA, Jarkko, LEFÈVRE, François, BOZZANO, Michele, HUBERT, Jason, KRAIGHER, Hojka, LONGAUER, Roman, OLRIK, Ditte C. Vulnerability of dynamic genetic conservation units of forest trees in Europe to climate change. Global change biology, ISSN 1354-1013, 2014, vol. 20, no. 5, str. 1498-1511, ilustr. http://dx.doi.org/10.1111/gcb.12476, doi: 10.1111/gcb.12476. [COBISS.SI-ID 3780006]

3. EKBLAD, A., KRAIGHER, Hojka, et al. The production and turnover of extramatrical mycelium of ectomycorrhizal fungi in forest soils: role in carbon cycling. Plant and soil, ISSN 0032-079X. [Print ed.], 2013, vol. 366, no. 1/2, str. 1-27, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-013-1630-3, http://eprints.gozdis.si/483/, doi: 10.1007/s11104-013-1630-3. [COBISS.SI-ID 3568294]

4. WALLANDER, H., KRAIGHER, Hojka, et al. Evaluation of methods to estimate production, biomass and turnover of ectomycorrhizal mycelium in forests soils – a review. Soil biology & biochemistry, ISSN 0038-0717. [Print ed.], 2013, vol. 57, str. 1034-1047. http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2012.08.027, doi: 10.1016/j.soilbio.2012.08.027. [COBISS.SI-ID 3432102]

5. KOSKELA, Jarkko, KRAIGHER, Hojka, et al. Translating conservation genetics into management : Pan-European minimum requirements for dynamic conservation units of forest tree genetic diversity. Biological Conservation, ISSN 0006-3207. [Print ed.], 2013, vol. 157, str. 39-49, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2012.07.023, doi: 10.1016/j.biocon.2012.07.023. [COBISS.SI-ID 3490982]

6. LEFÉVRE, François, KRAIGHER, Hojka, WESTERGREN, Marjana, et al. Dynamic conservation of forest genetic resources in 33 European countries. Conservation biology, ISSN 0888-8892, 2013, vol. 27, no. 2, str. 373-384, ilustr. http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1739.2012.01961.x, doi: 10.1111/j.1523-1739.2012.01961.x. [COBISS.SI-ID 3506854]

7. SCHUELER, Silvio, KRAIGHER, Hojka, et al. Adaptive genetic diversity of trees for forest conservation in a future climate : a case study on Norway spruce in Austria. Biodiversity and conservation, ISSN 0960-3115, 2012, vol. 22, iss. 5, str. 1151-1166, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10531-012-0313-3, doi: 10.1007/s10531-012-0313-3. [COBISS.SI-ID 3424678]

8. PIŠKUR, Barbara, BAJC, Marko, ROBEK, Robert, HUMAR, Miha, SINJUR, Iztok, KADUNC, Aleš, OVEN, Primož, REP, Gregor, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, KRAIGHER, Hojka, JURC, Dušan, POHLEVEN, Franc. Influence of Pleurotus ostreatus inoculation on wood degradation and fungal colonization. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], vol. 102, iss. 22, str. 10611-10617, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2011.09.008, doi: 10.1016/j.biortech.2011.09.008. [COBISS.SI-ID 3235494]

9. DECKMYN, Gabrielle I., CAMPIOLI, M., MUYS, B., KRAIGHER, Hojka. Simulating C cycles in forest soils : including the active role of microorganisms in the ANAFORE forest model. Ecological modelling, ISSN 0304-3800. [Print ed.], 2011, vol. 222, št. 12, str. 1972-1985, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2011.03.011, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2011.03.011. [COBISS.SI-ID 3149990]

10. DECKMYN, Gabrielle I., MALI, Boštjan, KRAIGHER, Hojka, TORELLI, Niko, OP DE BEECK, Maarten, CEULEMANS, R. J. M. Using the process-based stand model ANAFORE including bayesian optimisation to predict wood quality and quantity and their uncertainty in Slovenian Beech. Silva Fennica, ISSN 0037-5330, 2009, vol. 43, no. 3, str. 523-533, ilustr. [COBISS.SI-ID 2423974]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji(izbor / selection)

Temeljni viri in literatura

TAIZ L., ZEIGER E. 2006. Plant Physiology 4th ed., Sinauer assoc. USA, 764 pp.

WAISEL Y., ESHEL A., KAFKAFI U. 2002. PLANT ROOTS. THE HIDDEN HALF. 3rd ed., Marcel Dekker inc., New York, Basel. 1120 str.

KRAIGHER H. 1996. Tipi ektomikorize – taksonomija, pomen in aplikacije = Types of ectomycorrhizae – their taxonomy, role and application. Zb. gozd. lesar., št. 49, str. 33-66

SMITH SE, READ DJ. 2008. Mycorrhizal Symbiosis, 3rd Ed. Acad. Press, London, 800 str.

COLEMAN DC, CROSSLEY DAJr, HENDRIX PF. 2004. Fundamentals of Soil Ecology, 2nd Ed. Elsevier, London, 385 str.

DIGHTON J. 2003. Fungi in Ecosystem Processes. Marcel Dekker, New York, 432 str.

BUSCOT F, VARMA A (Eds.). 2005. Microorganisms in Soils: Roles in Genesis and Functions, Springer, Heidelberg, 419 str

GUREVITCH J, SCHEINER SM, FOX G. 2006. The ecology of plants, 2nd ed., Sinauer assoc., USA, 574 pp.

URBANČIČ, M., SIMONČIČ, P., PRUS, T., KUTNAR, L.. Atlas gozdnih tal Slovenije. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije: GV: Gozdarski inštitut Slovenije, 2005. 100 str., ilustr. ISBN 961-6142-13-5.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411