Fiziologija in morfologija rastlin – integrativni pristop

Opis predmeta

Predmet obravnava zgradbo in delovanje rastlin na več ravneh biološke organizacije in pri tem povezuje številne vede in področja raziskav, ki obravnavajo zgradbo in delovanje rastlin: morfologijo in anatomijo, histologijo, biokemijo in predstavitev sodobnih analiznih metod v fiziologiji rastlin. Nedavni napredek v molekulski biologiji, vključno z razkritjem zaporedja mnogih genomov, je priložnost za uporabo tega znanja. Novo znanje je pripomoglo k razumevanju, kako geni v kompleksnih sistemih omogočijo emergenčne lastnosti fenotipov. Interdisciplinarni pristop k raziskavam organizmov zahteva uporabo naprednih tehnologij, mikroskopije, spektroskopske analize, tehnike molekulske genetike in računalniške analize slik in signalov. Integracija znanja med številnimi ravnmi biologije je potrebno za razkrivanje temeljnih načel delovanja organizmov pod vplivom različnih biotskih in abiotskih dejavnikov. Integracija znanja je potrebna tudi za uporabo biologije v industriji in družbi.

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj je razumevanje mehanizmov delovanja organizmov ter njihove regulacije. Pri tem se povezujejo ravni od molekule in celice do odnosa organizmov z okoljem. Študent pridobi kompetence pri razumevanju procesov v rastlinah.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusijske delavnice predstavljenih seminarjev, predstavitve v laboratorijih. Pri izvajanju sodelujejo vabljeni predavatelji. Izvedba je prilagojena raziskovalni tematiki študenta.

Predvideni študijski rezultati

Predviden študijski rezultat je nadgraditi in povezati znanje s področja fiziologije, anatomije, morfologije in uporaba novega znanja za razumevanje delovanja organizmov pod vplivom biotskih in abiotskih dejavnikov

Reference nosilca

prof. dr. Marjana Regvar

KOVAČEC, Eva, LIKAR, Matevž, REGVAR, Marjana. Temporal changes in fungal communities from buckwheat seeds and their effects on seed germination and seedling secondary metabolism. Fungal biology, ISSN 1878-6146, 2016, vol. 120, iss. 5, str. 666-678.

PONGRAC, Paula, TOLRÀ, Roser, HAJIBOLAND, Roghieh, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, KELEMEN, Mitja, VAVPETIČ, Primož, PELICON, Primož, BARCELO, Juan, REGVAR, Marjana, POSCHENRIEDER, Charlotte. Contrasting allocation of magnesium, calcium and manganese in leaves of tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) plants may explain their different extraction efficiency into tea. Food and chemical toxicology, ISSN 0278-6915, [in press] 2019, 44 str.

PONGRAC, Paula, BALTRENAITE, Edita, VAVPETIČ, Primož, KELEMEN, Mitja, KLADNIK, Aleš, BUDIČ, Bojan, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, REGVAR, Marjana, BALTRENAS, Pranas, PELICON, Primož. Tissue-specific element profiles in Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles. Trees, ISSN 0931-1890, Feb. 2019, vol. 33, iss. 1, str. 91-101.

PONGRAC, Paula, POTISEK, Mateja, FRAŠ, Anna, LIKAR, Matevž, BUDIČ, Bojan, MYSZKA, Kinga, BOROS, Danuta, NEČEMER, Marijan, KELEMEN, Mitja, VAVPETIČ, Primož, PELICON, Primož, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, REGVAR, Marjana, KREFT, Ivan. Composition of mineral elements and bioactive compounds in tartary buckwheat and wheat sprouts as affected by natural mineral-rich water. Journal of cereal science, ISSN 0733-5210, 2016, vol. 69, str. 9-16.

KRANJC, Eva, MAZEJ, Darja, REGVAR, Marjana, DROBNE, Damjana, REMŠKAR, Maja. Foliar surface free energy affects platinum nanoparticle adhesion, uptake, and translocation from leaves to roots in arugula and escarole. Environmental science, Nano, ISSN 2051-8153, 2018, vol. 5, no. 2, str. 520-532.

KREFT, Ivan, PONGRAC, Paula, ZHOU, Meiliang, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, PELICON, Primož, VAVPETIČ, Primož, NEČEMER, Marijan, ELTEREN, Johannes Teun van, REGVAR, Marjana, LIKAR, Matevž, GERM, Mateja, GOLOB, Aleksandra, GABERŠČIK, Alenka, PRAVST, Igor, KUŠAR, Anita, VOMBERGAR, Blanka, ŠKRABANJA, Vida, KOCJAN AČKO, Darja, LUTHAR, Zlata. New insights into structures and composition of plant food materials. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences, ISSN 1338-5178, 2017, vol. 7, no. 1, str. 57-61.

VAVPETIČ, Primož, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, JEROMEL, Luka, OGRINC POTOČNIK, Nina, PONGRAC, Paula, DROBNE, Damjana, PIPAN TKALEC, Živa, NOVAK, Sara, KOS, Monika, KOREN, Špela, REGVAR, Marjana, PELICON, Primož. Elemental distribution and sample integrity comparison of freeze-dried and frozen-hydrated biological tissue samples with nuclear microprobe. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms (Print), ISSN 0168-583X,  2015, vol. 348, str. 147-151.

JENČIČ, Boštjan, JEROMEL, Luka, OGRINC POTOČNIK, Nina, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, KOVAČEC, Eva, REGVAR, Marjana, SIKETIĆ, Zdravko, VAVPETIČ, Primož, RUPNIK, Zdravko, BUČAR, Klemen, KELEMEN, Mitja, KOVAČ, Janez, PELICON, Primož. Molecular imaging of cannabis leaf tissue with MeV-SIMS method. Nuclear instruments & methods in physics research, ISSN 0168-583X, Section B, 2016, vol. 371, str. 205-210.

LIKAR, Matevž, REGVAR, Marjana. Arbuscular mycorrhizal fungi and dark septate endophytes in grapevine : the potential for sustainable viticulture?. V: VARMA, Ajit (ur.), PRASAD, Ram (ur.), TUTEJA, Narendra (ur.). Mycorrhiza – function, diversity, state of the art. 4th ed. Cham: Springer. 2017, str. 275-289.

PONGRAC, Paula, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, POTISEK, Mateja, KOVAČEC, Eva, BUDIČ, Bojan, KUMP, Peter, REGVAR, Marjana, KREFT, Ivan. Mineral and trace element composition and importance for nutritional value of buckwheat grain, groats, and sprouts. V: ZHOU, Meiliang (ur.), KREFT, Ivan (ur.). Molecular breeding and nutritional aspects of buckwheat. London [etc.]: Academic Press is an imprint of Elsevier. cop. 2016, str. 261-271. [COBISS.SI-ID 8425081]

prof. dr. Kristina Gruden

ROTTER, Ana, NIKOLIĆ, Petra, TURNŠEK, Neža, KOGOVŠEK, Polona, BLEJEC, Andrej, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. Statistical modeling of long-term grapevine response to "Candidatus Phytoplasma solani" infection in the field. European journal of plant pathology. 2018, vol. 150, iss.3, str. 653-668. ISSN 0929-1873. http://dx.doi.org/10.1007/s10658-017-1310-x, DOI: 10.1007/s10658-017-1310-x. [COBISS.SI-ID 4396623]

KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, COLL RIUS, Anna, STARE, Katja, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, MERZEL, Franci, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Structural basis for the multitasking nature of the potato virus Y coat protein. Science advances. 2019, vol. 5, no. 7, str. 1-13, ilustr. ISSN 2375-2548. https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw3808, DOI: 10.1126/sciadv.aaw3808. [COBISS.SI-ID 5135183]

LUKAN, Tjaša, BAEBLER, Špela, POMPE NOVAK, Maruša, GUČEK, Katja, ZAGORŠČAK, Maja, COLL RIUS, Anna, GRUDEN, Kristina. Cell death is not sufficient for the restriction of potato virus Y spread in hypersensitive response-conferred resistance in potato. Frontiers in plant science. 2018, str. 1-12, vol. 9. ISSN 1664-462X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00168/abstract, DOI: 10.3389/fpls.2018.00168. [COBISS.SI-ID 4609615]

SEDLAR, Aleš, GERIČ STARE, Barbara, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, DOLNIČAR, Peter, MARAS, Marko, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, BAEBLER, Špela, GRUDEN, Kristina, MEGLIČ, Vladimir. Expression and regulation of programmed cell death associated genes in systemic necrosis of PVYNTN susceptible potato tubers. Plant Pathology. June 2018, vol.67, iss. 5, str. 1238-1252. ISSN 0032-0862. DOI: 10.1111/ppa.12818. [COBISS.SI-ID 5408872]

LUKAN, Tjaša, MACHENS, Fabian, COLL RIUS, Anna, BAEBLER, Špela, MESSERSCHMIDT, Katrin, GRUDEN, Kristina. Plant X-tender : an extension of the AssemblX system for the assembly and expression of multigene constructs in plants. PloS one. 2018, vol. 13, iss. 1, str. 1-19, ilustr. ISSN 1932-6203. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190526, DOI: 10.1371/journal.pone.0190526. [COBISS.SI-ID 4609359]

CHERSICOLA, Marko, KLADNIK, Aleš, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, MRAK, Tanja, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase induction in tomato flower pedicel phloem and abscission related processes are differentially sensitive to ethylene. Frontiers in plant science. 2017, vol. 8, str. 1-14. ISSN 1664-462X. DOI: 10.3389/fpls.2017.00464. [COBISS.SI-ID 4268879]

izr. prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš

KAVČIČ, Anja, BUDIČ, Bojan, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. The effects of selenium biofortification on mercury bioavailability and toxicity in the lettuce-slug food chain. Food and chemical toxicology. 2019, vol. , 40 str., [in press]. ISSN 0278-6915.

METARAPI, Dino, ŠALA, Martin, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, ŠELIH, Vid Simon, ELTEREN, Johannes Teun van. Nanoparticle analysis in biomaterials using laser ablation-single particle-inductively coupled plasma mass spectrometry. Analytical chemistry. [Print ed.]. 7 May 2019, vol. 91, no. 9, str. 6200-6205. ISSN 0003-2700

KARYDAS, Andreas-Germanos, CZYZYCKI, Mateusz, LEANI, Juan José, MIGLIORI, Alessandro, OSAN, Janos, BOGOVAC, Mladen, WROBEL, Pawel, VAKULA, Nikita, PADILLA-ALVAREZ, Roman, MENK, Ralf H., GHAHREMANI GOL, Maryam, ANTONELLI, Matias, TIWARI, Manoj K., CALIRI, Claudia, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, DARBY, Iain, KAISER, Ralf Bernd. An IAEA multi-technique X-ray spectrometry endstation at Elettra Sincrotrone Trieste : benchmarking results and interdisciplinary applications. Journal of synchrotron radiation. 2018, vol. 25, str. 189-203. ISSN 0909-0495.

MANTOUVALOU, Ioanna, LACHMANN, Tim, SINGH, Sudhir P., VOGEL-MIKUŠ, Katarina, KANNGIESSER, Birgit. Advanced absorption correction for 3D elemental images applied to the analysis of pearl millet seeds obtained with a laboratory confocal micro X-ray fluorescence spectrometer. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2017, vol. 89, iss. 10, str. 5453-5460. ISSN 0003-2700.

FOURATI, Emna, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, BETTAIEB, Taoufik, KAVČIČ, Anja, KELEMEN, Mitja, VAVPETIČ, Primož, PELICON, Primož, ABDELLY, Chedly, GHNAYA, Tahar. Physiological response and mineral elements accumulation pattern in Sesuvium portulacastrum L. subjected in vitro to nickel. Chemosphere. [Print ed.]. 2019, vol. 219, str. 463-471. ISSN 0045-6535.

GRAŠIČ, Mateja, GOLOB, Aleksandra, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, GABERŠČIK, Alenka. Severe water deficiency during the mid-vegetative and reproductive phase has little effect on proso millet performance. Water, ISSN 2073-4441, 2019, vol. 11, no. 10, str. 1-21.

Temeljni viri in literatura

Geoffrey M. Cooper. The cell, A Molecular Approach, 6th Edition, Boston University Suderland (MA), Sinauer Assoc. 2013

Russel Jones et al. The Molecular Life of Plants. Willey-Blackwell, ASPB, 2013

Lincoln Teiz, Eduardo Zeiger. Plant Physiology. Sinauer Assoc, 2010

John D. Bancroft, Marilyn Gamble. Theory and Practice of Histological Techniques, 6e. Churchill Livingstone, Elsevier, ISBN-13: 978-0443102790, 2008.

Tekoča periodika in zlasti pregledni članki s področij: fiziologije, anatomije, morfologije in raziskovalne tehnologije

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411