Fiziologija in morfologija živali – integrativni pristop

Opis predmeta

Predmet obravnava zgradbo in delovanje živali na več ravneh biološke organizacije in pri tem povezuje številne vede in področja raziskav, ki obravnavajo zgradbo in delovanje živali in  človeka: morfologijo in anatomijo, histologijo, etologijo, nevroznanost, kemijo, biomehaniko, fiziko, inženirstvo. Nedavni napredek v molekulski biologiji, vključno z razkritjem zaporedja mnogih genomov, je priložnost za uporabo tega znanja. Novo znanje je pripomoglo k razumevanju, kako geni v kompleksnih sistemih omogočijo emergenčne lastnosti fenotipov. Interdisciplinarni pristop k raziskavam organizmov zahteva uporabo naprednih tehnologij, elektrofiziologije, mikroskopije, spektroskopske analize, tehnike molekulske genetike in računalniške analize slik in signalov. Integracija znanja med številnimi ravnmi biologije je potrebno za razkrivanje temeljnih načel delovanja organizmov pod vplivom različnih biotskih in abiotskih dejavnikov. Integracija znanja je potrebna tudi za uporabo biologije v industriji in družbi.

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj je razumevanje mehanizmov delovanja organizmov ter njihove regulacije. Pri tem se povezujejo ravni od molekule in celice do odnosa organizmov z okoljem. Študent pridobi kompetence pri razumevanju procesov v živalih in človeku.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusijske delavnice predstavljenih seminarjev, predstavitve v laboratorijih. Pri izvajanju sodelujejo vabljeni predavatelji. Izvedba je prilagojena raziskovalni tematiki študenta.

Predvideni študijski rezultati

Predviden študijski rezultat je nadgraditi in povezati znanje s področja fiziologije, anatomije, morfologije, etologije in uporaba novega znanja za razumevanje delovanja organizmov pod vplivom biotskih in abiotskih dejavnikov.

Reference nosilca

prof. dr. Marko Kreft

UMEK, Nejc, HORVAT, Simon, CVETKO, Erika, KREFT, Marko, JANÁČEK, Jiří, KUBÍNOVÁ, Lucie, STOPAR PINTARIČ, Tatjana, ERŽEN, Ida. 3D analysis of capillary network in skeletal muscle of obese insulin-resistant mice. Histochemistry and cell biology. 2019, vol. 152, iss. 5, str. 323-331, ilustr. ISSN 0948-6143. DOI: 10.1007/s00418-019-01810-7.

STENOVEC, Matjaž, LASIČ, Eva, PUŽAR DOMINKUŠ, Pia, TRKOV, Saša, ZOREC, Robert, LENASSI, Metka, KREFT, Marko. Slow release of HIV-1 protein nef from vesicle-like structures is inhibited by cytosolic calcium elevation in single human microglia. Molecular neurobiology. Jan. 2019, vol. 56, iss. 1, str. 102-118, ilustr. ISSN 0893-7648. DOI: 10.1007/s12035-018-1072-2.

MEGLIČ, Andrej, ILIĆ, Marko, PIRIH, Primož, ŠKORJANC, Aleš, WEHLING, Martin F., KREFT, Marko, BELUŠIČ, Gregor. Horsefly object-directed polarotaxis is mediated by a stochastically distributed ommatidial subtype in the ventral retina. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019, 11 str., [in press], ilustr. ISSN 0027-8424. DOI: 10.1073/pnas.1910807116.

STENOVEC, Matjaž, TRKOV, Saša, SMOLIČ, Tina, KREFT, Marko, PARPURA, Vladimir, ZOREC, Robert. Presenilin PS1 [delta]E9 disrupts mobility of secretory organelles in rat astrocytes. Acta physiologica. [Online ed.]. Jun. 2018, vol. 223, iss.2, str. 1-12, ilustr. ISSN 1748-1716. DOI: 10.1111/apha.13046.

PUŽAR DOMINKUŠ, Pia, STENOVEC, Matjaž, SITAR, Simona, LASIČ, Eva, ZOREC, Robert, PLEMENITAŠ, Ana, ŽAGAR, Ema, KREFT, Marko, LENASSI, Metka. PKH26 labeling of extracellular vesicles : characterization and cellular internalization of contaminating PKH26 nanoparticles. Biochimica et biophysica acta.Biomembranes. [Print ed.]. Jun. 2018, vol. 1860, iss. 6, str. 1350-1361, ilustr. ISSN 0005-2736. DOI: 10.1016/j.bbamem.2018.03.013.

CHOWDHURY HAQUE, Helena, VELEBIT MARKOVIĆ, Jelena, MEKJAVIĆ, Igor B., EIKEN, Ola, KREFT, Marko, ZOREC, Robert. Systemic hypoxia increases the expression of DPP4 in preadipocytes of healthy human participants. Experimental and clinical endocrinology & diabetes. Feb. 2018, vol. 126, is. 2, str. 91-95, ilustr. ISSN 0947-7349. https://www.thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-0043-113451, DOI: 10.1055/s-0043-113451.

ILIĆ, Marko, MEGLIČ, Andrej, KREFT, Marko, BELUŠIČ, Gregor. The fly sensitizing pigment enhances UV spectral sensitivity while preventing polarization-induced artifacts. Frontiers in cellular neuroscience. 2018, vol. 12, str. 1-7. ISSN 1662-5102, DOI: 10.3389/fncel.2018.00034.

ERŽEN, Ida, JANÁČEK, Jiří, KREFT, Marko, KUBÍNOVÁ, Lucie, CVETKO, Erika. Capillary network morphometry of pig soleus muscle significantly changes in 24 hours after death. The Journal of histochemistry and cytochemistry. Jan. 2018, vol. 66, no. 1, str. 23-31, ISSN 0022-1554., DOI: 0.1369/0022155417737061.

VARDJAN, Nina, HORVAT, Anemari, ANDERSON, Jamie E., YU, Dou, CROOM, Deborah, ZENG, Xiang, LUŽNIK, Zala, KREFT, Marko, TENG, Yang D., KIROV, Asen S., ZOREC, Robert. Adrenergic activation attenuates astrocyte swelling induced by hypotonicity and neurotrauma. Glia. Jun. 2016, vol. 64, iss. 6, str. 1034-1049. ISSN 0894-1491. DOI: 10.1002/glia.22981.

LASIČ, Eva, RITUPER, Boštjan, JORGAČEVSKI, Jernej, KREFT, Marko, STENOVEC, Matjaž, ZOREC, Robert. Subanesthetic doses of ketamine stabilize the fusion pore in a narrow flickering state in astrocytes. Journal of neurochemistry. Sep. 2016, vol. 138, iss. 6, str. 909-917. ISSN 0022-3042. DOI: 10.1111/jnc.13715.

MUHIČ, Marko, VARDJAN, Nina, CHOWDHURY HAQUE, Helena, ZOREC, Robert, KREFT, Marko. Insulin and insulin-like growth factor 1 (IGF-1) modulate cytoplasmic glucose and glycogen levels but not glucose transport across the membrane in astrocytes. The Journal of biological chemistry. Apr. 2015, vol. 290, no. 17, str. 11167-11176, ilustr. ISSN 0021-9258. DOI: 10.1074/jbc.M114.629063.

prof. dr. Jasna Štrus

ŠTRUS, Jasna, ŽNIDARŠIČ, Nada, MRAK, Polona, BOGATAJ, Urban, VOGT, Günter. Structure, function and development of the digestive system in malacostracan crustaceans and adaptation to different lifestyles. Cell and tissue research, ISSN 0302-766X, 2019, vol. , no. , 29 str., [in press], ilustr., doi: 10.1007/s00441-019-03056-0. [COBISS.SI-ID 5117263]

ŠTRUS, Jasna, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, REPNIK, Urška, BLEJEC, Andrej, SUMMERS, Adam P. Microscopy of crustacean cuticle : formation of a flexible extracellular matrix in moulting sea slaters Ligia pallasii. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, ISSN 0025-3154, 2019, vol. 99, iss.4, str. 857-865. https://doi.org/10.1017/S0025315418001017, doi: 10.1017/S0025315418001017. [COBISS.SI-ID 4930127]

VITTORI, Miloš, KHURSHED, Mohammed, PICAVET, Daisy I., NOORDEN, Cornelis J. F. van, ŠTRUS, Jasna. Development of calcium bodies in Hylonsicus riparius (Crustacea: Isopoda). Arthropod structure & development, ISSN 1467-8039, 2018, vol. 47, iss. 2, str. 199-213, ilustr., doi: 10.1016/j.asd.2018.02.002. [COBISS.SI-ID 4638031]

VITTORI, Miloš, ŠROT, Vesna, BUSSMANN, Birgit, PREDEL, Felicitas, AKEN, Peter van, ŠTRUS, Jasna. Structural optimization and amorphous calcium phosphate mineralization in sensory setae of a terrestrial crustacean (Isopoda: Oniscidea). Micron : The international research and review journal for microscopy, ISSN 0968-4328. [Print ed.], 2018, vol. 112, str. 26-34, doi: 10.1016/j.micron.2018.06.009. [COBISS.SI-ID 4718671]

VITTORI, Miloš, ŠTRUS, Jasna. Male tegumental glands in the cavernicolous woodlouse Cyphonethes herzegowinensis (Verhoeff, 1900) (Crustacea: Isopoda: Trichoniscidae). Journal of crustacean biology, ISSN 0278-0372, 2017, vol. 37, iss. 4, str. 389-397, ilustr. http://dx.doi.org/10.1093/jcbiol/rux067, doi: 10.1093/jcbiol/rux067. [COBISS.SI-ID 4362575]

VITTORI, Miloš, ŠROT, Vesna, ŽAGAR, Kristina, BUSSMANN, Birgit, AKEN, Peter van, ČEH, Miran, ŠTRUS, Jasna. Axially aligned organic fibers and amorphous calcium phosphate form the claws of a terrestrial isopod (Crustacea). Journal of structural biology, ISSN 1047-8477, 2016, vol. 195, iss. 2, str. 227-237, doi: 10.1016/j.jsb.2016.06.008. [COBISS.SI-ID 3927887]

prof. dr. Damjana Drobne

NOVAK, Sara, ROMIH, Tea, DRAŠLER, Barbara, BIRARDA, Giovanni, VACCARI, Lisa, FERRARIS, Paolo, SORIEUL, Stephanie, ZIEBA, Maciej, SEBASTIAN, Victor, ARRUEBO, Manuel, HOČEVAR, Samo B., JEMEC KOKALJ, Anita, DROBNE, Damjana. The in vivo effects of silver nanoparticles on terrestrial isopods, Porcellio scaber, depend on a dynamic interplay between shape, size and nanoparticle dissolution properties. Analyst. 21 Jan. 2019, vol. 144, iss. 2, str. 488-497. ISSN 0003-2654. DOI: 10.1039/C8AN01387J. [COBISS.SI-ID 4872015]

JEMEC KOKALJ, Anita, NOVAK, Sara, TALABER, Iva, KONONENKO, Veno, BIZJAK-MALI, Lilijana, VODOVNIK, Maša, ŽEGURA, Bojana, ELERŠEK, Tina, KALČÍKOVÁ, Gabriela, ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, KRALJ, Slavko, MAKOVEC, Darko, ČALOUDOVA, Hana, DROBNE, Damjana. The first comprehensive safety study of Magnéli phase titanium suboxides reveals no acute environmental hazard. Environmental science.Nano. 2019, vol. 6, iss. 4, str. 1131-1139. ISSN 2051-8153. DOI: 10.1039/C8EN01119B.

ERMAN, Andreja, KAPUN, Gregor, NOVAK, Sara, PAVLIN, Mojca, DRAŽIĆ, Goran, DROBNE, Damjana, VERANIČ, Peter. How cancer cells attach to urinary bladder epithelium in vivo : study of the early stages of tumorigenesis in an orthotopic mouse bladder tumor model. Histochemistry and cell biology. Mar. 2019, vol. 151, iss. 3, str. 263-273, ilustr. ISSN 0948-6143. DOI: 0.1007/s00418-018-1738-x

KONONENKO, Veno, DROBNE, Damjana. In vitro cytotoxicity evaluation of the Magnéli phase titanium suboxides on A549 human lung cells. International journal of molecular sciences. 2019, vol. 20, str. 1-15, ilustr. ISSN 1422-0067. DOI: 10.3390/ijms20010196

KONONENKO, Veno, WARHEIT, David B., DROBNE, Damjana. Grouping of poorly soluble low (cyto)toxic particles : example with 15 selected nanoparticles and A549 human lung cells. Nanomaterials. [Online ed.]. 2019, vol. 9, iss. 5, str. 1-14, ilustr. ISSN 2079-4991. DOI: 10.3390/nano9050704.

SEPČIĆ, Kristina, SABOTIČ, Jerica, OHM, Robin, DROBNE, Damjana, JEMEC KOKALJ, Anita. First evidence of cholinesterase-like activity in Basidiomycota. PloS one. 2019, vol. 14, iss. 4, str. 1-20, ilustr. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0216077.

doc. dr. Primož Zidar

ZIDAR, Primož, KOS, Monika, ILIĆ, Eva, MAROLT, Gregor, DROBNE, Damjana, JEMEC KOKALJ, Anita. Avoidance behaviour of isopods (Porcellio scaber) exposed to food or soil contaminated with Ag- and CeO2- nanoparticles. Applied soil ecology, ISSN 0929-1393, 2019, vol. 141, str. 69-78, doi: 10.1016/j.apsoil.2019.05.011

ZIDAR, Primož, ŠKUFCA, David, PREVORČNIK, Simona, KALČÍKOVÁ, Gabriela, JEMEC KOKALJ, Anita. Energy reserves in the water louse Asellus aquaticus (Isopoda, Crustacea) from surface and cave populations : seasonal and spatial dynamics. Fundamental and applied limnology, ISSN 1863-9135, 2018, vol. 191, no. 3, str. 253-265, doi: 10.1127/fal/2018/1118.

JEMEC KOKALJ, Anita, ŠKUFCA, David, PREVORČNIK, Simona, FIŠER, Žiga, ZIDAR, Primož. Comparative study of acetylcholinesterase and glutathione S-transferase activities of closely related cave and surface Asellus aquaticus (Isopoda: Crustacea). PloS one, ISSN 1932-6203, 2017, vol. 12, iss. 5, str. 1-14, ilustr., doi: 10.1371/journal.pone.0176746.

ZIDAR, Primož, KRŽIŠNIK, Špela, DEBELJAK, Marta, ŽIŽEK, Suzana, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. The effect of selenium on mercury transport along the food chain. Agrofor, ISSN 2490-3434, 2016, vol. 1, no. 3, str. 119-126, ilustr., doi: 10.7251/AGRENG1603119Z.

ZIDAR, Primož, KOS, Monika, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, ELTEREN, Johannes Teun van, DEBELJAK, Marta, ŽIŽEK, Suzana. Impact of ionophore monensin on performance and Cu uptake in earthworm Eisenia andrei exposed to copper-contaminated soil. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2016, vol. 161, str. 119-126, doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.07.013.

6. GESTEL, Cornelis A. M. van, LOUREIRO, Susana, ZIDAR, Primož. Terrestrial isopods as model organisms in soil ecotoxicology : a review. ZooKeys, ISSN 1313-2989, 2018, vol. 801, str. 127-162, doi: 10.3897/zookeys.801.21970.,

doc. dr. Meta Virant-Doberlet

KUHELJ, Ana, DE GROOT, Maarten, PAJK, Franja, SIMČIČ, Tatjana, VIRANT-DOBERLET, Meta (2015). Energetic cost of vibrational signalling in a leafhopper. Behavioral Ecology and Sociobiology, 69: 815-828, A’.

KUHELJ, Ana, DE GROOT, Maarten, BLEJEC, Andrej, VIRANT-DOBERLET, Meta (2015). The effect of timing of female vibrational reply on male signalling and searching behaviour in the leafhopper Aphrodes makarovi. PloS ONE, 10, doi: 10.1371/journal.pone.0139020, A’.

KORINŠEK, Gašper, DERLINK, Maja, VIRANT-DOBERLET, Meta, TUMA, Tadej (2016). An autonomous system of detecting and attracting leafhopper males using species- and sex-specific substrate borne vibrational signals. Computers and Electronics in Agriculture, 123: 29-39, A’.

KUHELJ, Ana, DE GROOT, Maarten, BLEJEC, Andrej, VIRANT-DOBERLET, Meta (2016). Sender-receiver dynamics in leafhopper vibrational duetting. Animal Behaviour, 114: 139-146, A’.

PREŠERN, Janez, POLAJNAR, Jernej, DE GROOT, Maarten, ZOROVIĆ, Maja, VIRANT-DOBERLET, Meta (2018). On the spot: utilization of directional cues in vibrational communication of a stink bug. Scientific Reports, 8, doi: 10.1038/s41598-018-23710-x, A’.

VIRANT-DOBERLET, Meta, KUHELJ, Ana, POLAJNAR, Jernej, ŠTURM, Rok (2019). Predator-prey interactions and eavesdropping in vibrational communication networks. Frontiers in Ecology and Evolution, 7, doi: 10.3389/fevo.2019.00203, A1/2.

doc. dr. Gordana Glavan

GLAVAN, Gordana, KOS, Monika, BOŽIČ, Janko, DROBNE, Damjana, SABOTIČ, Jerica, JEMEC KOKALJ, Anita. Different response of acetylcholinesterases in salt- and detergent-soluble fractions of honeybee haemolymph, head and thorax after exposure to diazinon. Comparative biochemistry and physiology.Part C, Toxicology & pharmacology. 2018, vol. 205, str. 8-14. ISSN 1532-0456. DOI: 10.1016/j.cbpc.2017.12.004.

PIŠLAR, Anja, TRATNJEK, Larisa, GLAVAN, Gordana, ŽIVIN, Marko, KOS, Janko. Upregulation of cysteine protease cathepsin X in the 6-hydroxydopamine model of Parkinson's disease. Frontiers in molecular neuroscience. Nov. 2018, vol. 11, str. 1-12, ilustr. ISSN 1662-5099. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnmol.2018.00412/full, DOI: 10.3389/fnmol.2018.00412.

KOS, Monika, JEMEC KOKALJ, Anita, GLAVAN, Gordana, MAROLT, Gregor, ZIDAR, Primož, BOŽIČ, Janko, NOVAK, Sara, DROBNE, Damjana. Cerium (IV) oxide nanoparticles induce sublethal changes in honeybees after chronic exposure. Environmental science.Nano. 2017, vol. 4, iss. 12, str. 2297-2310. ISSN 2051-8153. http://dx.doi.org/10.1039/c7en00596b, DOI: 10.1039/c7en00596b.

TRATNJEK, Larisa, ŽIVIN, Marko, GLAVAN, Gordana. Synaptotagmin 7 and SYNCRIP proteins are ubiquitously expressed in the rat brain and co-localize in Purkinje neurons. Journal of chemical neuroanatomy. 2017, vol. 79, str. 12-21, ilustr. ISSN 0891-0618. DOI: 10.1016/j.jchemneu.2016.10.002.

TESOVNIK, Tanja, CIZELJ, Ivanka, ZORC, Minja, ČITAR, Manuela, BOŽIČ, Janko, GLAVAN, Gordana, NARAT, Mojca. Immune related gene expression in worker honey bee (Apis mellifera carnica) pupae exposed to neonicotinoid thiamethoxam and Varroa mites (Varroa destructor). PloS one. 2017, vol. 12, no. 10, str. 1-15, e0187079, ilustr. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0187079

CIZELJ, Ivanka, GLAVAN, Gordana, BOŽIČ, Janko, OVEN, Irena, MRAK, Vesna, NARAT, Mojca. Prochloraz and coumaphos induce different gene expression patterns in three developmental stages of the Carniolan honey bee (Apis mellifera carnica Pollmann). Pesticide biochemistry and physiology. 2016, vol. 128, str. 68-75. ISSN 0048-3575. DOI: doi:10.1016/j.pestbp.2015.09.015.

doc. dr. Petra Golja

GOLJA, Petra, CETTOLO, Valentina, FRANCESCATO, Maria Pia. Calculation algorithms for breathby- breath alveolar gas exchange : the unknowns!. European journal of applied physiology. [Print ed.]. 2018, vol. 118, iss. 9, str. 1869-1876.

ZDEŠAR KOTNIK, Katja, JURAK, Gregor, STARC, Gregor, PUC, Martina, GOLJA, Petra. Use of dietary supplements in differently physically active adolescents. Journal of food and nutrition research. 2018, vol. 57, no. 3, str. 231-241.

LUČOVNIK, Miha, STARC, Gregor, GOLJA, Petra, VERDENIK, Ivan, ŠTUCIN GANTAR, Irena. Effects of perinatal factors on body mass index and physical fitness of school-age children = Vpliv perinatalnih dejavnikov na indeks telesne mase in gibalno učinkovitost osnovnošolcev. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 57, št. 2, str. 81-87.

ROBIČ PIKEL, Tatjana, STARC, Gregor, STREL, Janko, KOVAČ, Marjeta, BABNIK, Janez, GOLJA, Petra. Impact of prematurity on exercise capacity and agility of children and youth aged 8 to 18. Early human development. 2017, vol. 110, str. 39-45

ZDEŠAR KOTNIK, Katja, JURAK, Gregor, STARC, Gregor, GOLJA, Petra. Faster, stronger, healthier : adolescent-stated reasons for dietary supplementation. Journal of Nutrition Education and Behavior : the official journal of the Society for Nutrition Education. 2017, vol. 49, iss. 10, str. 817-826.

ZDEŠAR KOTNIK, Katja, ROBIČ PIKEL, Tatjana, GOLJA, Petra. Which method to use for a fast assessment of body fat percentage?. Physiological measurement. [Print ed.]. 2015, vol. 36, no. 7, str. 1453-1468.

Temeljni viri in literatura

Geoffrey M. Cooper. The cell, A Molecular Approach, 6th Edition, Boston University Suderland (MA), Sinauer Assoc. 2013

Stephen J. McPhee, Gary D. Hammer. Pathophysiology of Disease, 6  Edition, 768 pages.  McGraw-Hill Medical 2009

William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch. Exercise Physiology, 6th Revised edition, 1184 pages, Lippincott Williams and Wilkins, 2006.

Les Watling, M.Thiel. Functional morphology and diversity: The Natural History of Crustacea, Volume 1, Oxford University Press 2013, izbrana poglavja

Geoffrey A. Manley, Arthur N. Popper, Richard R. Fay (2004): Evolution of the Vertebrate Auditory System, Springer, ISBN:038721089X

John D. Bancroft, Marilyn Gamble. Theory and Practice of Histological Techniques, 6e. Churchill Livingstone, Elsevier, ISBN-13: 978-0443102790, 2008.

Tekoča periodika in zlasti pregledni članki s področij: fiziologije, etologije, anatomije, morfologije in raziskovalne tehnologije

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411