Geografski informacijski sistemi kot raziskovalno orodje v biologiji in varstvu narave

Opis predmeta

Prikaz prostorskih podatkov: koordinatni sistemi, projekcije, georefenciranje.

Urejanje podatkov in prostorske podatkovne baze.

Osnove GIS: tipi podatkov, prikaz podatkov, izdelava kart.

Analize v GIS: analize razdalj, prostorske razporeditve, prostorske avtokorelacije, prostorska algebra.

Uporaba GIS-a v prostorskih raziskavah in naravovarstvu.

Cilji in kompetence

Seznaniti študente z uporabo geografskih informacijskih sistemov in prostorskih podatkovnih baz, da bodo lahko samostojno in kompetentno uporabljali in analizirali prostorske podatke za potrebe lastnih raziskav.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: teoretične osnove za razumevanje prikaza in analize prostorskih podatkov.

Praktično delo (Vaje): učenje preko praktičnega dela s programskim paketom ArcGIS in seznanjanje z odprtokodnimi GIS programi. Vodeno delo na računalnikih.

Seminar: izdelava seminarja iz teme doktorske disertacije študenta ali tematskega sklopa po njegovem/njenem izboru/zanimanju.

 

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– osnov kartografije in izdelave kart

– principov priprave in obdelave prostorskih podatkov,

– posebnosti prostorskih analiz in modeliranj.

 

Znanje praktične uporabe izbranega GIS programskega paketa, sposobnost prenosa praktičnih izkušenj na druge GIS programe.

 

Znanje praktične uporabe GIS orodij pri reševanju lastnih raziskovalnih vprašanj.

Reference nosilca

ZAGMAJSTER, Maja, Culver, David C., Sket, Boris (2008). Species richness patterns of obligate subterranean beetles (Insecta: Coleoptera) in a global biodiversity hotspot-effect of scale and sampling intensity. Diversity and distributions, 14(1): 95-105.

 

Deharveng, Louis, Stoch, Fabio, Giberrt, Janine, Bedos, Anne, Galassi, Diana Maria Paola, ZAGMAJSTER, Maja, Brancelj, Anton, Camacho, Ana Isabel, Fiers, Frank, Martin, P., GianiI, N., Magniez, G., Marmonier, P. (2009). Groundwater biodiversity in Europe. Freshwater Biology, 54(4): 709-726.

 

ZAGMAJSTER, Maja, Culver, David C., Christman, Mary, Sket, Boris (2010). Evaluating the sampling bias in pattern of subterranean species richness : combining approaches. Biodiversity and conservation, 19(11): 3035-3048.

 

Utevsky, Serge Y., ZAGMAJSTER, Maja, Atemasov, Andrei, Zinenko, Oleksandr, Utevska, Olga, Utevsky, Andrei Y., Trontelj, Peter (2010). Distribution and status of medicinal leeches (genus Hirudo) in the Western Palaearctic : anthropogenic, ecological, or historical effects? Aquatic conservation, 20(2): 198-210.

 

Prevorčnik, Simona, Verovnik, Rudi, ZAGMAJSTER, Maja, Sket, Boris (2010). Biogeography and phylogenetic relations within the Dinaric subgenus Monolistra (Microlistra) (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae), with a description of two new species. Zoological journal of the Linnean Society, 159(1): 1-21.

 

Fišer, Cene, ZAGMAJSTER, Maja, Ferreira, Rodrigo L. (2013). Two new amphipod families recorded in South America shed light on an old biogeographical enigma. Systematics and biodiversity, 11(2): 117-139.

 

Culver, David C., Trontelj, Peter, ZAGMAJSTER, Maja, Pipan, Tanja (2013). Paving the way for standardized and comparable subterranean biodiversity studies. Subterranean biology, 10: 43-50.

 

 

Tomaž Skrbinšek

Jerina K, Jonozovič M, Krofel M, Skrbinšek T (2013) Range and local population densities of brown bear Ursus arctos in Slovenia. European Journal of Wildlife Research, 59, 459-467.

Karamanlidis A, Stojanov A, Gabriel Hernando M, Ivanov G, Kocijan I, Melovski D, Skrbinšek T, Zedrosser A (2014) Distribution and genetic status of brown bears in FYR Macedonia: implications for conservation. Acta Theriologica, 59, 119-128.

Krofel M, Skrbinšek T, Kos I (2012) Use of GPS location clusters analysis to study predation, feeding, and maternal behavior of the Eurasian lynx. Ecol Res, 1-14.

Milner-Gulland EJ, Arroyo B, Bellard C, Blanchard J, Bunnefeld N, Delibes-Mateos M, Edwards C, Nuno A, Palazy L, Reljic S, Riera P, Skrbinsek T (2010) New directions in management strategy evaluation through cross-fertilization between fisheries science and terrestrial conservation. Biology Letters, 6, 719-722.

Sindičić M, Polanc P, Gomerčić T, Jelenčič M, Huber Đ, Trontelj P, Skrbinšek T (2013) Genetic data confirm critical status of the reintroduced Dinaric population of Eurasian lynx. Conservation Genetics, 14, 1009-1018.

Krofel M, Skrbinšek T, Kljun F, Potočnik H, Kos I (2009) The killing technique of Eurasian lynx. Belgian Journal of Zoology, 139, 2.

Temeljni viri in literatura

Longley, Paul A., Goodchils, Michael F., Maguire David J., Rhind, David W. 2005. Geographical Information Systems and Science, 2nd Edition. John Wiley & Sons, Ltd., 517 str.

 

Revijalni članki s področja, internetna učna gradiva (http://www.esri.com/what-is-gis/books, http://www.qgis.org/en/docs/gentle_gis_introduction/index.html, itd.).

 

Journal articles from the study field, internet tutorials (http://www.esri.com/what-is-gis/books, http://www.qgis.org/en/docs/gentle_gis_introduction/index.html, etc.)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411