Imunološki poskusi in tehnike

Opis predmeta

Načrtovanje imunoloških poskusov. Pregled imunoloških metod in tehnik ter izbor tistih, s katerimi se bo kandidat srečeval pri izvedbi doktorskega dela. Pri izvedbi laboratorijskega dela kandidat lahko uporabi svoj material in izvede del doktorske naloge. Možnosti:Pridobivanje poliklonalnih-monoklonalnih-rekombinantnih protiteles. Fagna knjižnica. Konjugiranje protiteles in uporaba za detekcijo/izolacijo/aplikacijo. Izolacija in detekcija antigenov: DIBA, Westrn-blott, ELISA, imunoprecipitacija. Spremljanje imunskega odziva na nivoju molekul (protiteles, citokinov) in izražanja genov. Kompleksni poskusi z uporabo cDNA mikromrež in fenotipskih mikromrež. Celični modeli za proučevanje učinkov antigenov.

Cilji in kompetence

Na konkretnem primeru si kandidat sestavi protokol za eksperiment in pridobi kompetence načrtovanja, izvedbe, vrednotenja in prikazovanja rezultatov.

Metode poučevanja in učenja

Praktično delo v laboratoriju, vodeno s strani mentorice (nosilka predmeta) in konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje kompleksnosti imunoloških študij. Sposobnost načrtovanja imunoloških poskusov. Konkretna izkušnja dela v imunološkem laboratoriju. Rezultat, ki je del doktorske naloge.

Reference nosilca

  1. COLJA VENTURINI, Anja, BRESJANAC, Mara, VRANAC, Tanja, KOREN, Simon, NARAT, Mojca, POPOVIĆ, Mara, ČURIN-ŠERBEC, Vladka. Anti-idiotypic antibodies : a new approach in prion research. BMC immunology, ISSN 1471-2172, 2009, vol. 10, article 16, on line.http://www.biomedcentral.com/1471-2172/10/16, doi: 10.1186/1471-2172-10-16. [COBISS.SI-ID 2440072], [JCR, SNIP, WoS do 27. 1. 2014: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 14. 1. 2014: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

 

  1. OTA, Katja, LEONARDI, Adrijana, MIKELJ, Miha, SKOČAJ, Matej, WOHLSCHLAGER, Therese, KÜNZLER, Markus, AEBI, Markus, NARAT, Mojca, KRIŽAJ, Igor, ANDERLUH, Gregor, SEPČIĆ, Kristina, MAČEK, Peter. Membrane cholesterol and sphingomyelin, and ostreolysin A are obligatory for pore-formation by a MACPF/CDC-like pore-forming protein, pleurotolysin B. Biochimie, ISSN 0300-9084, 2013, vol. 95, iss. 10, str. 1855-1864, doi: 10.1016/j.biochi.2013.06.012. [COBISS.SI-ID 26868007], [JCR, SNIP, WoS do 29. 1. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 8. 1. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

 

  1. KASTELIC, Saša, BERČIČ, Rebeka Lucijana, CIZELJ, Ivanka, BENČINA, Mateja, MAKRAI, Laszlo, ZORMAN-ROJS, Olga, NARAT, Mojca, BISGAARD, Magne, CHRISTENSEN, Henrik, BENČINA, Dušan. Ornithobacterium rhinotracheale has neuraminidase activity causing desialylation of chicken and turkey serum and tracheal mucus glycoproteins. Veterinary Microbiology, ISSN 0378-1135. [Print ed.], 2013, vol. 162, issues 2-4, str. 707-712, doi: 10.1016/j.vetmic.2012.09.018. [COBISS.SI-ID 3150984], [JCR, SNIP, WoS do 14. 3. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 28. 1. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

 

  1. CIRKVENČIČ, Nina, NARAT, Mojca, DOVČ, Peter, BENČINA, Dušan. Distribution of chicken cathepsins B and L, cystatin and ovalbumin in extra-embryonic fluids during embryogenesis. British Poultry Science, ISSN 0007-1668, 2012, vol. 53, no. 5, str. 623-630, doi:10.1080/00071668.2012.729131. [COBISS.SI-ID 3132296], [JCR, SNIP, WoS do 15. 3. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 15. 1. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

 

  1. BERČIČ, Rebeka Lucijana, CIZELJ, Ivanka, BENČINA, Mateja, NARAT, Mojca, BRADBURY, Janet M., DOVČ, Peter, BENČINA, Dušan. Demonstration of neuraminidase activity in Mycoplasma neurolyticum and of neuraminidase proteins in three canine Mycoplasma species. Veterinary Microbiology, ISSN 0378-1135. [Print ed.], 2012, vol. 155, no. 2/4, str. 425-429. http://pdn.sciencedirect. com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271229&_user=4776866&_pii=S037811351100472X&_check=y&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012- 03-23&wchp=dGLzVlk-zSkWb&md5=1bfd4b5e968171ab003546dea1739912/1-s2.0-S037811351100472X-main.pdf, doi: 10.1016/j.vetmic.2011.08.026. [COBISS.SI-ID 2958984], [JCR, SNIP, WoS do 11. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopusdo 6. 2. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
  2. TURKOVÁ, Kristýna, MAVRIČ, Anja, NARAT, Mojca, RITTICH, Bohuslav, ŠPANOVÁ, Alena, ROGELJ, Irena, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Evaluation of Lactobacillus strains for selected probiotic properties. Folia microbiologica, ISSN 0015-5632. [Print ed.], 2013, vol. 58, issue 4, str. 261-267, doi: 10.1007/s12223-012-0208-4. [COBISS.SI-ID 3147400]

Temeljni viri in literatura

Tekoča znanstvena periodika

Scientific papers

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411