Indeksna števila in sestavljeni kazalci

Opis predmeta

1. Teorija indeksa življenjskih stroškov.

2. Teorija indeksov v časovnih serijah.

3. Elementarni indeksi in agregiranje indeksov v več stopnjah.

4. Merjenje produktivnosti.

5. Dekompozicija indeksnih števil.

6 . Hedonski indeksi.

7. Indeksi v praksi in zanesljivost.

 

8. Oblikovanje sestavljenih kazalcev.

a) prednosti in slabosti

b) koraki oblikovanja kazalcev

c) gradniki kvalitete sestavljenih kazalcev

 

9. Statistične metode namenjene oblikovanju sestavljenih kazalcev.

 

10. Sestavljeni kazalci v praksi:

a) kazalci Nove ekonomije

b) ključni kazalci delovanja

Cilji in kompetence

Seznaniti študenta s teorijo indeksnih števil na zahtevnejši ravni s poudarkom na vidikih, relevantnih za izračunavanje indeksnih števil v statistični praksi; seznaniti študenta s sestavljenimi kazalci.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarji.

 • Laboratorijske vaje.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

 • temeljito poznavanje teorije indeksnih števil in razumevanje povezanosti teorije indeksnih števil s statistično teorijo in ekonomsko teorijo ter razumevanje aplikativnosti teroije indeksnih števil v statistični praksi.

 • usposobljenost za znanstveno-raziskovalno delo na področju indeksnih števil.

 • usposobljenost za oblikovanje in razlago sestavljenih kazalcev.

Reference nosilca

1. SÁNCHEZ-ROMERO, Miguel, SAMBT, Jože, PRSKAWETZ, Alexia. Quantifying the role of alternative pension reforms on the Austrian economy. Labour economics, Jun. 2013, vol. 22, spec. iss., str. 94‑114.

2. ČOK, Mitja, SAMBT, Jože, KOŠAK, Marko, VERBIČ, Miroslav, MAJCEN, Boris. Distribution of personal income tax changes in Slovenia. Post-communist economies, Dec. 2012, vol. 24, no. 4, str. 503‑515.

3. CZIRÁKY, Dario, SAMBT, Jože, ROVAN, Jože, PULJIZ, Jakša. Regional development assessment : a structural equation approach. European journal of operational research, Oct. 2006, vol. 174, iss. 1, str. 427‑442.

4. MEDVED, Darko, AHČAN, Aleš, SAMBT, Jože, PITACCO, Ermanno. Adoption of projected mortality table for the Slovenian market using the Poisson log-bilinear model to test the minimum standard for valuing life annuities. Economic and business review, 2011, vol. 13, no. 4, str. 251-272.

Temeljni viri in literatura

 • Balk, B. M. (2012). Price and quantity index numbers: models for measuring aggregate change and difference: Cambridge University Press.

 • Diewert, W. E., Balk, B. M., Fox, K. J., Fixler, D., & Nakamura, A. O. (2012). Price and Productivity Measurement: Volume 6 – Index Number Theory: Trafford Publishing.

 • ILO (2004), Consumer Price Index Manual, Theory and Practice. Geneva, International Labour Office.

 • Diewert, W.E. & Nakamura, A.O. (1993), Essays in index Number Theory, Volume 1. Amsterdam: North-Holland.

 • Handbook on Construction Composite Indicators, Methodology and User Guide, (2008), OECD.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411