Interakcije med patogeni in gostitelji

Opis predmeta

Proučevanje interakcij med različnimi gostitelji in različnimi patogeni poteka (H-P) na nivoju organizmov, celic gostitelja in mikroba ter na nivoju celične signalizacije in izražanje genov. Za to so v uporabi različne metode, s katerimi proučujemo dogajanja v gostitelju kot tudi v mikrobu. Namen študij je odkrivanje mehanizmov delovanja in/ali možna aplikacija. V okviru predmeta bodo predstavljeni različni primeri odnosa med gostiteljem in patogenom: vsakič bo predstavljena osnovna problematika in namen, nato pa pristop k proučevanju le te, vključno z metodami in analizo podatkov.

Mikoplazme, kot primer mikrobov brez celične stene in interakcije z gostiteljem, ter vpliv gostiteljevega odziva na mikoplazme. Ali okužba z mikoplazmo inducira avtoimunsko bolezen? Učinek sočasnih okužb. Proučevanje naravne imunosti oz aktivacije imunskega odziva preko TLR . Okužbe mlečne žleze in tumorigeneza. Uporaba živalskih modelov (mišk) v proučevanju H-P interakcij. Okužba prebavnega trakta s Helicobacter pylori – vzrok za nastanek raka na črevesju? H-P interakcije pri rastlinah.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj je razviti

  • spoznati kompleksnost interakcij med patogeni in gostitelji
  • spoznati pristope za  proučevanje
  • spoznati možnosti in delo na tem področju v slovenskem in mednarodnem prostoru
  • razviti sposobnosti razumevanja in analiziranja znanstvenih člankov in razviti sposobnost znanstvene diskusije na temo H-P interakcije

Metode poučevanja in učenja

Osnova so znanstveni članki (predvatelji so soavtorji), ki jih bodo kandidati prebrali/preštudirali v naprej. Posamezno predavanje bo namenjeno širši predstavitvi tematike, ki je obravnavana v posameznem članku. Sledil bo seminar, namenje diskusiji, kjer se predvideva aktivno sodelovanje študentov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje aktualnih problematik H-P in možnosti (sistemov, načinov, pristopov, metod) za študij le teh in za razvoj biotehnoloških aplikacij. Razumevanje pomena raziskovanja na področju H-P interakcij.

Sposobnost samostojnega študija problema z branjem znanstvene literature.

Temeljni viri in literatura

Vsebina bo temeljila na člankih, ki so jih objavili predavatelji in bodo slušateljem posredovani vsako leto v naprej.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411