Interakcije med patogeni in gostitelji

Opis predmeta

Proučevanje interakcij med različnimi gostitelji in različnimi patogeni poteka (H-P) na nivoju organizmov, celic gostitelja in mikroba ter na nivoju celične signalizacije in izražanje genov. Za to so v uporabi različne metode, s katerimi proučujemo dogajanja v gostitelju kot tudi v mikrobu. Namen študij je odkrivanje mehanizmov delovanja in/ali možna aplikacija. V okviru predmeta bodo predstavljeni različni primeri odnosa med gostiteljem in patogenom: vsakič bo predstavljena osnovna problematika in namen, nato pa pristop k proučevanju le te, vključno z metodami in analizo podatkov.

Mikoplazme, kot primer mikrobov brez celične stene in interakcije z gostiteljem, ter vpliv gostiteljevega odziva na mikoplazme. Ali okužba z mikoplazmo inducira avtoimunsko bolezen? Učinek sočasnih okužb. Proučevanje naravne imunosti oz aktivacije imunskega odziva preko TLR . Okužbe mlečne žleze in tumorigeneza. Uporaba živalskih modelov (mišk) v proučevanju H-P interakcij. Okužba prebavnega trakta s Helicobacter pylori – vzrok za nastanek raka na črevesju? H-P interakcije pri rastlinah.

Cilji in kompetence

Cilj je razviti

 • spoznati kompleksnost interakcij med patogeni in gostitelji
 • spoznati pristope za  proučevanje
 • spoznati možnosti in delo na tem področju v slovenskem in mednarodnem prostoru
 • razviti sposobnosti razumevanja in analiziranja znanstvenih člankov in razviti sposobnost znanstvene diskusije na temo H-P interakcije

Metode poučevanja in učenja

Osnova so znanstveni članki (predvatelji so soavtorji), ki jih bodo kandidati prebrali/preštudirali v naprej. Posamezno predavanje bo namenjeno širši predstavitvi tematike, ki je obravnavana v posameznem članku. Sledil bo seminar, namenje diskusiji, kjer se predvideva aktivno sodelovanje študentov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje aktualnih problematik H-P in možnosti (sistemov, načinov, pristopov, metod) za študij le teh in za razvoj biotehnoloških aplikacij. Razumevanje pomena raziskovanja na področju H-P interakcij.

Sposobnost samostojnega študija problema z branjem znanstvene literature.

Reference nosilca

Mojca Narat:

 1. DUŠANIĆ, Daliborka, BENČINA, Dušan, OVEN, Irena, CIZELJ, Ivanka, BENČINA, Mojca, NARAT, Mojca. Mycoplasma synoviae induces upregulation of apoptotic genes, secretion of nitric oxide and appearance of an apoptotic phenotype in infected chicken chondrocytes. Veterinary research, ISSN 1297-9716, 2012, vol. 43, no. 7, str. 1-14. http://www.veterinaryresearch.org/content/pdf/1297-9716-43-7.pdf, doi: 10.1186/1297-9716-43-7. [COBISS.SI-ID3013768]
 2. DUŠANIĆ, Daliborka, BERČIČ, Rebeka Lucijana, CIZELJ, Ivanka, SALMIČ, Simona, NARAT, Mojca, BENČINA, Dušan. Mycoplasma synoviae invades non-phagocytic chicken cells in vitro. Veterinary Microbiology, ISSN 0378-1135. [Print ed.], 2009, issues 1-2, vol. 138, str. 114-119. http://www.sciencedirect. com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TD6-4VRX66J-2&_user=4776866&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000033658&_version=1&_urlVers ion=0&_userid=4776866&md5=1ba21383c610c8913d8f625752ab6509, doi: 10.1016/j.vetmic.2009.02.014. [COBISS.SI-ID 2439560]
 3. LAVRIČ, Miha, MAUGHAN, Michele N., BLISS, Travis W., DOHMS, John E., BENČINA, Dušan, KEELER, Calvin L., NARAT, Mojca. Gene expression modulation in chicken macrophages exposed to Mycoplasma synoviae or Escherichia coli. Veterinary Microbiology, ISSN 0378-1135. [Print ed.], 2008, letn. 126, št. 1/3, str. 111-121. [COBISS.SI-ID 2193032]
 4. BOLHA, Luka, BENČINA, Dušan, CIZELJ, Ivanka, OVEN, Irena, SLAVEC, Brigita, ZORMAN-ROJS, Olga, NARAT, Mojca. Effect of Mycoplasma synoviae and lentogenic Newcastle disease virus coinfection on cytokine and chemokine gene expression in chicken embryos. Poultry science, ISSN 0032-5791, 2013, vol. 92, no. 12, str. 3134-3143. http://ps.fass.org/content/92/12/3134, doi: 10.3382/ps.2013-03332. [COBISS.SI-ID 3303304]
 5. OVEN, Irena, RESMAN RUS, Katarina, DUŠANIĆ, Daliborka, KEELER, Calvin L., NARAT, Mojca. Diacylated lipopeptide from Mycoplasma synoviae mediates TLR15 induced innate immune responses. Veterinary research, ISSN 1297-9716, 2013, iss. 3, vol. 44. http://www.veterinaryresearch.org/content/44/1/99, doi: 10.1186/1297-9716-44-99. [COBISS.SI-ID 30945497]
 6. BERČIČ, Rebeka Lucijana, CIZELJ, Ivanka, DUŠANIĆ, Daliborka, NARAT, Mojca, ZORMAN-ROJS, Olga, DOVČ, Peter, BENČINA, Dušan. Neuraminidase of Mycoplasma synoviae desialylates heavy chain of the chicken immunoglobulin G and glycoprotein of chicken tracheal mucos. Avian pathology, ISSN 0307-9457, 2011, vol. 40, no. 3, str. 299-308, doi: 10.1080/03079457.2011.565311. [COBISS.SI-ID 2859912]

 

Peter Dovč:

 1. OGOREVC, Jernej, KUNEJ, Tanja, RAZPET, Andrej, DOVČ, Peter. Database of cattle candidate genes and genetic markers for milk production and mastitis. Animal genetics, ISSN 0268-9146, 2009, vol. 40, str. 832-851, doi: 10.1111/j.1365-2052.2009.01921.x. [COBISS.SI-ID 2462344]
 2. PRPAR MIHEVC, Sonja, MARTIGNANI, Eugenio, DOVČ, Peter, BARATTA, Mario. Identification of goat mammary stem/progenitor cells. Biology of reproduction, ISSN 0006-3363, vol. 86, no. 4, str. 1-7. http://www.biolreprod.org/content/early/2012/01/09/biolreprod.111.095489.full.pdf+html, doi: 10.1095/biolreprod.111.095489. [COBISS.SI-ID 3095176]
 3. ŠTIMPFEL, Martin, SKUTELLA, Thomas, CVJETIČANIN, Branko, MEZNARIČ, Marija, DOVČ, Peter, NOVAKOVIĆ, Srdjan, CERKOVNIK, Petra, VRTAČNIK-BOKAL, Eda, VIRANT-KLUN, Irma. Isolation, characterization and differentiation of cells expressing pluripotent/multipotent markers from adult human ovaries. Cell and tissue research, ISSN 0302-766X, Nov. 2013, vol. 354, no. 2, str. 593-607, ilustr., doi: 10.1007/s00441-013-1677-8. [COBISS.SI-ID 30679001]
 4. VIRANT-KLUN, Irma, ROŽMAN, Primož, CVJETIČANIN, Branko, VRTAČNIK-BOKAL, Eda, NOVAKOVIĆ, Srdjan, RÜLICKE, Thomas, DOVČ, Peter, MEDEN-VRTOVEC, Helena. Parthenogenetic embryo-like structures in the human ovarian surface epithelium cell culture in postmenopausal women with no naturally present follicles and oocytes. Stem cells and development, ISSN 1547-3287, 2009, vol. 18, no. 1, str. 137-149. [COBISS.SI-ID 714875]
 5. The Bovine Genome Sequencing and Analysis Consortium, ELSIK, Christine G., DOVČ, Peter, RAZPET, Andrej, et al. The genome sequence of taurine cattle : a window to ruminant biology and evolution. Science, ISSN 0036-8075, 2009, vol. 324, no. 5926, str. 522-528. [COBISS.SI-ID 2460552]
 6. KUNEJ, Tanja, GODNIČ, Irena, FERDIN, Jana, HORVAT, Simon, DOVČ, Peter, CALIN, George A. Epigenetic regulation of microRNAs in cancer : an integrated review of literature. Mutation Research, ISSN 0027-5107. [Print ed.], 2011, vol. 717, no. 1/2, str. 77-84. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0027510711000601, doi: 10.1016/j.mrfmmm.2011.03.008. [COBISS.SI-ID 2837128]

Temeljni viri in literatura

Vsebina bo temeljila na člankih, ki so jih objavili predavatelji in bodo slušateljem posredovani vsako leto v naprej.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411