Interakcije v biologiji rastlin

Opis predmeta

Razumevanje rastlinskih interakcij z drugimi organizmi je trenutno hitro razvijajoče področje s pomembnimi posledicami za življenje na zemlji. Poznavanje interakcij rastlin z mikroorganizmi  je v zadnjih letih zelo napredovalo, razumevanje več-trofičnih interakcij rastlin z ostalimi organizmi pa je še neraziskano. Intenzivno sekvenciranje genomov rastlin in mikrobov nudi vpogled v udeleženost ključnih genov v regulacijo različnih interakcij, od mutualističnih do antagonističnih. Prav tako smo prišli do novih spoznanj v genski regulaciji interakcij rastlin z drugimi rastlinami, ki so osnova za poznavanje biologije parazitskih rastlin ter invazivnosti rastlin. Predmet obravnava interakcije rastlin z drugimi organizmi na različnih ravneh biološke organizacije in vključuje zadnja spoznanja rastlinske biokemije, molekulske in sistemske biologije. Predstavljene bodo tudi najnovejše tehnike raziskav v biologiji rastlinskih interakcij.

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj je razumevanje mehanizmov interakcij rastlin z drugimi organizmi ter njihove regulacije. Pri tem se povezujejo ravni od molekule in celice do odnosa organizmov z živim in neživim okoljem. Študent pridobi kompetence pri razumevanju procesov v rastlinah in osvoji analizne in statistične metode, ki se uporabljajo pri raziskavah na tem področju

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusijske delavnice predstavljenih seminarjev, predstavitve v laboratorijih. Pri izvajanju sodelujejo vabljeni predavatelji. Izvedba je prilagojena raziskovalni tematiki študenta

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Predviden študijski rezultat je nadgraditi in povezati znanje s področja rastlinskih interakcij in uporaba novega znanja za razumevanje delovanja organizmov pod vplivom biotskih in abiotskih dejavnikov.

Študenti bodo pridobili metodološka znanja za celostno obravnavo interakcij s posledicami za organizme in njihovo okolje.

Reference nosilca

prof. dr. Marjana Regvar

LIKAR, Matevž, STRES, Blaž, RUSJAN, Denis, POTISEK, Mateja, REGVAR, Marjana. Ecological and conventional viticulture gives rise to distinct fungal and bacterial microbial communities in vineyard soils. Applied soil ecology, ISSN 0929-1393, 2017, vol. 113, str. 86-95.

KOVAČEC, Eva, REGVAR, Marjana, ELTEREN, Johannes Teun van, ARČON, Iztok, PAPP, Tamás, MAKOVEC, Darko, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Biotransformation of copper oxide nanoparticles by the pathogenic fungus Botrytis cinerea. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2017, vol. 180, str. 178-185.

LIKAR, Matevž, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, POTISEK, Mateja, HANČEVIĆ, Katarina, RADIĆ, Tomislav, NEČEMER, Marijan, REGVAR, Marjana. Importance of soil and vineyard management in the determination of grapevine mineral composition. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2015, vol. 505, str. 724-731.

RADIĆ, Tomislav, HANČEVIĆ, Katarina, LIKAR, Matevž, REGVAR, Marjana, ZDUNIĆ, Goran. High incidence of arbuscular mycorrhizal fungi in rare and endangered wild grapevine. Plant Biosystems, ISSN 1126-3504, 2018, vol. , no. , 4 str., [in press].]

DOLINAR, Nataša, REGVAR, Marjana, ABRAM, Dragan, GABERŠČIK, Alenka. Water-level fluctuations as a driver of Phragmites australis primary productivity, litter decomposition, and fungal root colonisation in an intermittent wetland. Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, 2016, vol. 774, iss. 1, str. 69-80.

GABERŠČIK, Alenka, DOLINAR, Nataša, KRŽIČ, Nina, REGVAR, Marjana. What have we learnt from studying mycorrhizal colonisation of wetland plant species? : the potential for sustainable viticulture?. V: VARMA, Ajit (ur.), PRASAD, Ram (ur.), TUTEJA, Narendra (ur.). Mycorrhiza – function, diversity, state of the art. 4th ed. Cham: Springer. 2017, str. 291-304.

prof. dr. Kristina Gruden

PODPEČAN, Vid, RAMŠAK, Živa, GRUDEN, Kristina, TOIVONEN, Hannu, LAVRAČ, Nada. Interactive exploration of heterogeneous biological networks with Biomine Explorer. Bioinformatics. [Print ed.]. 2019, 4 str., [in press]. ISSN 1367-4803.

STARE, Tjaša, RAMŠAK, Živa, KRIŽNIK, Maja, GRUDEN, Kristina. Multiomics analysis of tolerant interaction of potato with potato virus Y. Scientific data. 2019, vol. 6, str. 1-11, ilustr. ISSN 2052-4463.

ZAGORŠČAK, Maja, BLEJEC, Andrej, RAMŠAK, Živa, PETEK, Marko, STARE, Tjaša, GRUDEN, Kristina. DiNAR: revealing hidden patterns of plant signalling dynamics using Diferential Network Analysis in R. Plant methods. 2018, vol. 14, str. 1-9. ISSN 1746-4811.

RAMŠAK, Živa, COLL RIUS, Anna, STARE, Tjaša, TZFADIA, Oren, BAEBLER, Špela, VAN DE PEER, Yves, GRUDEN, Kristina. Network modelling unravels mechanisms of crosstalk between ethylene and salicylate signalling in potato. Plant physiology. 2018, vol. 178, str. 488-499. ISSN 0032-0889. 

SCHOVILLE, Sean D., CHEN, Yolanda H., ANDERSSON, Martin N., BENOIT, Joshua B., BHANDARI, Anita, BOWSHER, Julia H., BREVIK, Kristian, CAPPELLE, Kaat, CHEN, Mei-Ju M., CHILDERS, Anna K., GRUDEN, Kristina, PETEK, Marko, et al. A model species for agricultural pest genomics : the genome of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). Scientific reports. 2018, vol. 8, str. 1-18, ilustr. ISSN 2045-2322.

KRIŽNIK, Maja, PETEK, Marko, DOBNIK, David, RAMŠAK, Živa, BAEBLER, Špela, POLLMANN, Stephan, KREUZE, Jan F., ŽEL, Jana, GRUDEN, Kristina. Salicylic acid perturbs sRNA-gibberellin regulatory network in immune response of potato to Potato virus Y infection. Frontiers in plant science. 2017, vol. 8, str. 1-14.

Izr. prof.  dr. Katarina Vogel-Mikuš

DEBELJAK, Marta, ELTEREN, Johannes Teun van, ŠPRUK, Ana, IZMER, Andrei, VANHAECKE, Frank, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. The role of arbuscular mycorrhiza in mercury and mineral nutrient uptake in maize. Chemosphere. [Print ed.]. Dec. 2018, vol. 212, str. 1076-1084. ISSN 0045-6535.

WU, Songlin, VOSÁTKA, Miroslav, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, KAVČIČ, Anja, KELEMEN, Mitja, ŠEPEC, Luka, PELICON, Primož, SKÁLA, Roman, VALERO POWTER, Antonio Roberto, TEODORO, Manuel, MICHÁLKOVÁ, Zuzana, KOMÁREK, Michael. Nano zero-valent iron mediated metal(loid) uptake and translocation by arbuscular mycorrhizal symbioses. Environmental science & technology. [Print ed.]. 2018, vol. , no. , 12 str., [in press]. ISSN 0013-936X.

KODRE, Alojz, ARČON, Iztok, DEBELJAK, Marta, POTISEK, Mateja, LIKAR, Matevž, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Arbuscular mycorrhizal fungi alter Hg root uptake and ligand environment as studied by X-ray absorption fine structure. Environmental and Experimental Botany. [Print ed.]. Jan. 2017, vol. 133, str. 12-23, ISSN 0098-8472.

KAVČIČ, Anja, MIKUŠ, Klemen, DEBELJAK, Marta, ELTEREN, Johannes Teun van, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz, KUMP, Peter, KARYDAS, Andreas-Germanos, MIGLIORI, Alessandro, CZYZYCKI, Mateusz, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Localization, ligand environment, bioavailability and toxicity of mercury in Boletus spp. and Scutiger pes-caprae mushrooms. Ecotoxicology and environmental safety. 2019, vol. , 13 str., [in press]. ISSN 0147-6513.

TORRENT, Laura, IGLESIAS, Mònica, MARGUÍ, Eva, HIDALGO, Manuela, VERDAGUER, Dolors, LLORENS, Laura, KODRE, Alojz, KAVČIČ, Anja, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Uptake, translocation and ligand of silver in Lactuca sativa exposed to silver nanoparticles of different size, coatings and concentration. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. 2019, vol. , 43 str., [in press], ilustr. ISSN 0304-3894.

VOGEL-MIKUŠ, Katarina, ELTEREN, Johannes Teun van, REGVAR, Marjana, CHAIPRAPA, Jitrin, JENČIČ, Boštjan, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz, KUMP, Peter, KAVČIČ, Anja, KELEMEN, Mitja, METARAPI, Dino, NEČEMER, Marijan, VAVPETIČ, Primož, PELICON, Primož, PONGRAC, Paula. Recent advances in 2D imaging of element distribution in Plants by focused beam techniques. V: SABLOK, Gaurav (ur.). Plant metallomics and functional omics : a system-wide perspective. Cham: Springer, 2019. Str. 169-207.

Doc.  dr.  Jasna Dolenc Koce

PRŠIN, Tjaša, ANŽLOVAR, Sabina, DOLENC KOCE, Jasna. The effect of thyme essential oil on germination and early growth of wheat = Vpliv timijanovega eteričnega olja na kalitev in zgodnjo rast pšenice. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2018, vol. 61, št. 1, str. 3-11. ISSN 1408-3671.

DOLENC KOCE, Jasna, ŠOLN, Katarina. Phytotoxic effects of Fallopia japonica and F. xbohemica leaves. Phyton : annales rei botanicae. 2018, vol. 57, fasc. 1/2, str. 47-57. ISSN 0079-2047.

ANŽLOVAR, Sabina, LIKAR, Matevž, DOLENC KOCE, Jasna. Antifungal potential of thyme essential oil as a preservative for storage of wheat seeds. Acta botanica Croatica : an international joural of botany. 2017, vol. 76, no. 1, str. 64-71. ISSN 0365-0588.

DOLENC KOCE, Jasna. Effects of exposure to nano and bulk sized TiO [sub] 2 and CuO in Lemna minor. Plant physiology and biochemistry. [Print ed.]. 2017, vol. 119, str. 43-49. ISSN 0981-9428.

DOLENC KOCE, Jasna. The effects of leaf extracts of crack willow (Salix fragilis) on the growth of Japanese knotweed (Fallopia japonica) = Vpliv listnih izvlečkov krhke vrbe (Salix fragilis) na rast japonskega dresnika (Fallopia japonica). Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2016, vol. 59, št. 1, str. 13-21. ISSN 1408-3671.

DOLENC KOCE, Jasna, DROBNE, Damjana, KLANČNIK, Katja, MAKOVEC, Darko, NOVAK, Sara, HOČEVAR, Matej. Oxidative potential of ultraviolet-A irradiated or nonirradiated suspensions of titanium dioxide or silicon dioxide nanoparticles on Allium cepa roots. Environmental toxicology and chemistry. 2014, vol. 33, no. 4, str. 858-867. ISSN 0730-7268.

Doc.  dr. Matevž Likar

LIKAR, Matevž, GRANDIČ, Marjana, JAKOVAC-STRAJN, Breda, KOS, Katarina, CELAR, Franci Aco. Links between genetic groups, host specificity, and ergot-alkaloid profiles within Claviceps purpurea (Fr.) Tul. on Slovenian grasses. Plant disease. 2018, vol. 102, no. 7, str. 1334-1340. ISSN 0191-2917.

RUSJAN, Denis, PERŠIĆ, Martina, LIKAR, Matevž, BINIARI, Katerina, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja. Phenolic responses to esca-associated fungi in differently decayed grapevine woods from different trunk parts of 'Cabernet Sauvignon'. Journal of agricultural and food chemistry. 2017, vol. 65, iss. 31, str. 6615-6624. ISSN 0021-8561.

MARIČ, Ajda, SKOČAJ, Matej, LIKAR, Matevž, SEPČIĆ, Kristina, KRALJ CIGIĆ, Irena, GRUNDNER, Maja, GREGORI, Andrej. Comparison of lovastatin, citrinin and pigment production of different Monascus purpureus strains grown on rice and millet. Journal of Food Science and Technology. 2019, vol. , no. , 10 str., [in press], ilustr. ISSN 0022-1155.

RADIĆ, Tomislav, LIKAR, Matevž, HANČEVIĆ, Katarina, BOGDANOVIĆ, Irena, PASKOVIĆ, Igor. Occurrence of root endophytic fungi in organic versus conventional vineyards on the Croatian coast. Agriculture, ecosystems & environment. [Print ed.]. 2014, vol. 192, str. 115-121. ISSN 0167-8809.

LIKAR, Matevž, STRES, Blaž, RUSJAN, Denis, POTISEK, Mateja, REGVAR, Marjana. Ecological and conventional viticulture gives rise to distinct fungal and bacterial microbial communities in vineyard soils. Applied soil ecology. 2017, vol. 113, str. 86-95.

LIKAR, Matevž, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, POTISEK, Mateja, HANČEVIĆ, Katarina, RADIĆ, Tomislav, NEČEMER, Marijan, REGVAR, Marjana. Importance of soil and vineyard management in the determination of grapevine mineral composition. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2015, vol. 505, str. 724-731.

Temeljni viri in literatura

Lugtenberg B. Principles of Plant-Microbe Interactions. Microbes for Sustainable Agriculture, Springer International Publishing , 2015

Varma A., Kharkwal AC. Symbiotic Fungi, Principles and Practice, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (D), 2009

Varma A., Prasad R., Tuteja N. Mycorrhiza- Function, Diversity, State of the art, 4th ed. Springer International Publishing, 2017

Tekoča znanstvena periodika in pregledni članki s področij: fiziologije, anatomije, morfologije in raziskovalne metodologije

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411