Interaktivna multimedija

Opis predmeta

Uvod v interaktivnost v multimediji. Načrtovanje interakcije in komponente interakcije človek-računalnik. Osnove modeliranja uporabnikov in analiza uporabnikovih potreb.  Načrtovanje in izdelava interaktivnih multimedijskih vsebin. Osnove modeliranja interaktivnosti v jeziku UML. Napredne vhodno-izhodne naprave ter tehnične zmogljivosti sodobnih terminalskih naprav. Metode prototipiranja interaktivnih sistemov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študentu predstaviti osnove interaktivnosti in postopke izdelave interaktivnih multimedijskih vsebin. Osvojiti osnove načrtovanja interakcije ter sodobnih uporabniških vmesnikov. Poznavanje izbranih programskih orodij in sposobnost načrtovanja in izvedbe interaktivnih multimedijskih projektov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Pozitivna ocena laboratorijskih vaj in domačih nalog je pogoj za pristop k izpitu.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje pojmov načrtovanja interakcije  v multimedijskih sistemih. Uporaba izbranih orodij za pripravo interaktivnih vsebin.

Temeljni viri in literatura

[1] D. Benyon, Designing Interactive Systems, Addison Wesley, druga izdaja 2010.

[2] B. Shneiderman, C. Plaisant, Designing the User Interface, Pearson, peta izdaja, 2010.

[3] D. Shaffer, Designing for Interaction, New Riders, druga izdaja, 2010.

[4] K. Goodwin, Designing for the Digital Age, Wiley, 2009.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411