Interaktivna multimedija

Opis predmeta

Uvod v interaktivnost v multimediji. Načrtovanje interakcije in komponente interakcije človek-računalnik. Osnove modeliranja uporabnikov in analiza uporabnikovih potreb.  Načrtovanje in izdelava interaktivnih multimedijskih vsebin. Osnove modeliranja interaktivnosti v jeziku UML. Napredne vhodno-izhodne naprave ter tehnične zmogljivosti sodobnih terminalskih naprav. Metode prototipiranja interaktivnih sistemov.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študentu predstaviti osnove interaktivnosti in postopke izdelave interaktivnih multimedijskih vsebin. Osvojiti osnove načrtovanja interakcije ter sodobnih uporabniških vmesnikov. Poznavanje izbranih programskih orodij in sposobnost načrtovanja in izvedbe interaktivnih multimedijskih projektov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Pozitivna ocena laboratorijskih vaj in domačih nalog je pogoj za pristop k izpitu.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje pojmov načrtovanja interakcije  v multimedijskih sistemih. Uporaba izbranih orodij za pripravo interaktivnih vsebin.

Reference nosilca

  1. ISTENIČ STARČIČ, Andreja, COTIČ, Mara, ZAJC, Matej. Design-based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom. Br. j. educ. technol. (Print), 2012, vol. , no. , str. 1-16. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2012.01341.x/full, doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01341.x.
  2. ISTENIČ STARČIČ, Andreja, ZAJC, Matej. An interactive tangible user interface application for learning addition concepts. Br. j. educ. technol. (Print), 2011, letn. 42, št. 6, str. 131-135.
  3. ZAJC, Matej, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Potentials of the Tangible User Interface (TUI) in enhancing inclusion of people with special needs in the ICT-assisted learning and e-accessibility. Lect. notes comput. sci., 2012, str. 261-270.
  4. ISTENIČ STARČIČ, Andreja, ALIČ, Kemal, ZAJC, Matej. The Delphi Technique as a Participatory Methodology in Design, Developmnent and Evaluation of T-Learning : E-learning Evaluation as a Social Practice. V: PSAROMILIGKOS, Y. (ur.). Evaluation in e-learning, (Advances in Operations Research). New York: Nova Science Publishers, 2012, str. 175-188.

       5. ZAJC, Matej, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Interactive multimedia t-learning environments : potential of DVB-T for learning. V: ISTENIČ STARČIČ, Andreja (ur.), ŠUBIC KOVAČ, Maruška (ur.).   University & industry knowledge transfer and innovation. Athens [etc.]: WSEAS Press, 2009, str. 103-123.

Temeljni viri in literatura

[1] D. Benyon, Designing Interactive Systems, Addison Wesley, druga izdaja 2010.

[2] B. Shneiderman, C. Plaisant, Designing the User Interface, Pearson, peta izdaja, 2010.

[3] D. Shaffer, Designing for Interaction, New Riders, druga izdaja, 2010.

[4] K. Goodwin, Designing for the Digital Age, Wiley, 2009.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411