Internetni sistemi

Opis predmeta

 • Osnovni pojmi in definicije komunikacijskih sistemov: povezavno usmerjeno komuniciranje, nepovezavno usmerjeno komuniciranje, tokokrogovna komutacija, paketna komutacija, signalizacija
 • Arhitekturni modeli: referenčni model OSI, referenčni model TCP/IP
 • Omrežno naslavljanje v internetnih sistemih: razredi naslovov IP, brezrazredno naslavljanje, drugi z naslavljanjem povezani protokoli: ARP, RARP, DHCP
 • Internetni protokol – IPv4, IPv6, ICMP
 • Multicast
 • Pomožni aplikacije in protokoli: ping, traceroute, nslookup
 • Transportni protokoli: TCP, UDP, SCTP
 • Aplikacijski protokoli: DNS, SNMP, HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP
 • Storitve omrežja: omrežne, varnostne (požarni zidovi, varni tuneli, preslikave naslovov, preslikave portov,), navidezna zasebna omrežja,  mobilni IP, kakovost storitev, upravljanje
 • Gradniki internetnih sistemov: usmerjevalniki in stikala, požarni zidovi, aplikacijski prehodi, strežniki

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pregled arhitektur, mehanizmov in delovanja internetnih omrežij in storitev. Zajema omrežne, transportne in aplikacijske protokole ter gradnike in storitve internetnih sistemov. Študenti bodo usposobljeni za vzpostavitev osnovnih  komunikacijskih storitev, ki so zasnovane na uporabi interneta.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, in laboratorijske vaje. Laboratorijske vaje potekajo v laboratoriju z računalniško in multimedijsko opremo ter sistemsko internetno opremo (usmerjevalniki, požarni zidovi, stikala, strežniki).

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi znanja o osnovnih načelih komunikacijskih sistemov, arhitekturnih modelih, gradnikih in protokolih ter o storitvah, ki so znotraj takšnih sistemov zagotovljene.

Študent s tem pridobi širše razumevanje sestave in delovanja telekomunikacijskih sistemov in storitev, ki temeljijo na internetnih sistemih, ter je usposobljen za identifikacijo in evalvacijo tehničnih in varnostnih problemov ter omejitev konkretnih obravnavanih rešitev.

Temeljni viri in literatura

 1. Data and computer communications / William Stallings. – 9th ed. – Boston [etc.] : Prentice Hall, cop. 2011. – XXV, 853 str. : ilustr. ; 24 cm
 2. TCP/IP illustrated. Vol. 1, The protocols / Kevin R. Fall, W. Richard Stevens. – 2nd ed. – Upper Saddle River [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2012. – XXXV, 1017 str. : ilustr. ; 24 cm.
 3. Computer networks / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall. – 5th ed., international ed. – Boston [etc.] : Pearson, cop. 2011. – 951 str. : ilustr. ; 24 cm
 4. Internetworking with TCP/IP. Vol. 1, Principles, protocols and architecture / Douglas E. Comer. – 5th ed. – Upper Saddle River (New Jersey) : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. – XXIX, 650 str. : ilustr. ; 24 cm

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411