Iskanje informacij in priprava člankov

Opis predmeta

ISKANJE INFORMACIJ

ISKALNE TEHNIKE: Učinkovita iskalna strategija (iskalni operatorji, iskalna polja, portali zbirk).

SPECIALIZIRANE ZBIRKE: Bibliografske zbirke, zbirke doktorskih disertacij.

CITATNE ZBIRKE: Web of Science, Scopus. Napredne iskalne tehnike, analitika objav/citatov (Kvartili in izračunavanje faktorja vpliva (IF), JCR, SNIP, SJR, H-Index). Izbor revije za pošiljanje članka v objavo.

DRUGE ZBIRKE: ISO Standardi,  statistične informacije (EuroStat).

SPLETNO ISKANJE ZNANSTVENIH VSEBIN: Google Scholar in napredne iskalne strategije, analitika in spletni faktor vpliva.

SICRIS/COBISS/E-KNJIŽNICE: Slovenska znanstvena bibliografija, evalvacija objav po IF kvartilih in tipih dokumentov, merila raziskovalne uspešnosti (SICRIS), Digitalne knjižnice znanstvenih e-knjig Slovenije

 

PISANJE ČLANKOV

ZNANSTVENI JEZIK: Terminološki viri (e-geslovniki), Znanstvene okrajšave, slog znanstvenih besedil, samopreverjanje pisanja angleščine s spletnimi orodji.

ZBIRANJE REFERENC: Generiranje osebne bibliografije, e-urejevalniki referenc (npr. Zotero, Mendeley).

OBLIKOVANJE BESEDIL ZA OBJAVO: Znanstveni slog (IMRAD). Oblikovanje povoda, namena in omejitev raziskave. Strukturirani izvleček. Spremni dokumenti (naslovna stran, motivacijsko pismo uredniku).POŠILJANJE V OBJAVO: Sistemi za e-oddajo. Uredniški in recenzentski postopki. Arhiviranje člankov v spletnih repozitorijih.

PREPOZNAVANJE SUMLJIVIH REVIJ IN ZALOŽNIKOV: Plenilske in lažne revije. Objave v odprtem dostopu. Avtorske pravice.

NAMIGI IN TRIKI: Formatiranje in urejanje besedil. Uporaba predlog/stilov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen predvsem študentom, ki na prejšnjih stopnjah niso poslušali informacijskih predmetov ali želijo ta znanja utrditi. Pridobljene kompetence so interdisciplinarne, praktične in prenosljive na različna raziskovalna področja. Cilj je usposobljen izbor strokovne terminologije, aplikacija terminologije pri poizvedbah z rabo naprednih iskalnih sintaks v različnih informacijskih sistemih (npr. citatnih, na spletu), ter kritična selekcija in vrednotenje pridobljenih dokumentov. Naslednja stopnja je sinteza informacij v lastni znanstveno strukturiran izdelek ter končna oddaja v objavo, upoštevajoč recenzentske zahteve uredništev in založnikov. Pri tem študentje spoznajo specifične elemente posameznih revij, orodja za oddajo ipd.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računalniške in praktične vaje,  praktične naloge, individualne konzultacije, samostojno delo študentov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent zna definirati informacijsko potrebo in specifične izraze sestaviti v kompetentno poizvedovalno strategijo v različnih sistemih. Pri tem razume različne ravni kompleksnosti v bibliografskih, citatnih in spletnih bazah podatkov. Zna ovrednotiti dela in razločevati med znanstveno preverjenimi in nepreverjenimi (sumljivimi, plenilskimi) praksami. Zna oblikovati lasten znanstveni sestavek in ga opremiti z elementi po specifičnih zahtevah posameznih revij (strukturirani izvleček, motivacijsko pismo uredniku, poudarki/highlights ipd.). Izve, kako se članek v objavo prek e-sistemov za oddajo in razume recenzentske postopke in zakonitosti odprtega dostopa oz. arhiviranja v repozitorijih.

Temeljni viri in literatura

Andrew Whitworth. (2019). Mapping Information Landscapes: New Methods for Exploring the Development and Teaching of Information Literacy. Facet Publishing. ISBN 978-1-78330-417-2. https://doi.org/10.29085/9781783304189

 

Cals, J., & Kotz, D. (2021). Scientific writing and publishing in medicine and health sciences: A quick guide in English and German. De Gruyter. ISBN 978-1-4863-1144-4. https://doi.org/10.1515/9783110721621

 

Cecile Badenhorst & Cally Guerin. (2015). Research Literacies and Writing Pedagogies for Masters and Doctoral Writers. Brill. ISBN 978-90-04-30433-8.

 

Haider, J., & Sundin, O. (2019). Invisible Search and Online Search Engines: The Ubiquity of Search in Everyday Life. Routledge. ISBN 978-0-429-44854-6. https://doi.org/10.4324/9780429448546

 

Lövei, G. (2021). Writing and Publishing Scientific Papers: A Primer for the Non-English Speaker. Open Book Publishers. ISBN 978-1-80064-091-7 https://doi.org/10.11647/OBP.0235

 

BARTOL, Tomaž. Iskanje informacij in priprava člankov : študijsko gradivo za študente interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2022. https://e-pouk.bf.uni-lj.si/enrol/index.php?id=941. (dostop prek gesla) [COBISS.SI-ID 139221763]

 

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva v e-obliki

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411