Izbrana poglavja iz biostatistike

Opis predmeta

Študent izbere enega od naslednjih treh sklopov:

 1. Analiza preživetja:
 • Temeljna znanja:

  • Krnjenje, krivulja preživetja, trenutno tveganje

  • Regresijski modeli v analizi preživetja

  • Točkasti procesi

 • Specifične metode in poglavja:

  • Metode prileganja

  • Pojasnjena variabilnost

  • Relativno preživetje

  • Linearni model za okrnjene podatke

  • Pseudo-opazovanja

  • Sotveganja in večstanjski modeli

 

2.  Metode za analizo visokodimenzionalnih podatkov z aplikacijami v bioinformatiki:

 • Temeljna znanja:

  • Statistične značilnosti visokodimenzionalnih podatkov

  • Visokodimenzionalni podatki v biomedicinskih raziskavah

  • Metode za večkratno testiranje in razvrščanje

 • Specifične metode in poglavja:

  • Vrste napak pri večkratnem testiranju.

  • Prilagojene in neprilagojene p-vrednosti in nadzor napake prve vrste

  • Multivariatne permutacijske metode

  • Multivariatne razvrščevalne funkcije

  • Ocena napovedne natančnosti

 

3. Načrtovanje in analiza poskusov

 • Temeljna znanja:

  • Vsebinsko pomembni pojmi

  • Osnovne poskusne zasnove: značilnosti, uporabnost, prednosti in slabosti

  • Bolj kompleksne poskusne zasnove: značilnosti, uporabnost, prednosti in slabosti

  • Statistična analiza: parametrični in neparametrični pristopi

  • Posplošeni linearni modeli in njihova uporaba za analizo poskusov

 • Specifične metode in poglavja:

  • Modeliranje: različni pristopi in njihova uporaba

  • Odzivne ploskve

Cilji in kompetence

Namen predmeta je pregled nekaterih področij biostatistike in specifičnih metod, ki jih uporabljamo pri analizi podatkov, s poudarkom na analizi preživetja, metodah za analizo visokodimenzionalnih podatkov z aplikacijami v bioinformatiki in metodami, ki se uporabljajo za načrtovanje in analizo poskusov v različnih vedah.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.
 • Seminarske naloge, ki predstavljajo pregled literature in so podlaga za doktorsko delo študenta.
 • Konsultacije.

Predvideni študijski rezultati

Študent se bo v okviru predmeta temeljito seznanil z obstoječimi metodami na izbranem področju. Pridobljeno znanje bo osnova za doktorsko delo študenta.

Reference nosilca

Maja Pohar Perme:

1. PAVLIČ, Klemen, POHAR PERME, Maja (2019). Using pseudo-observations for estimation in relative survival. Biostatistics, 20(3): 384-399

2. POHAR PERME, Maja, PAVLIČ, Klemen (2018). Nonparametric relative survival analysis with the R package relsurv. Journal of statistical software, 87(8): 1-27

3. POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ESTEVE, Jacques (2012). On estimation in relative survival. Biometrics,  68: 113-120.

4. KRAGH ANDERSEN, Per, POHAR PERME, Maja, van HOUWELINGEN, Hans, et al. Analysis of time‐to‐event for observational studies: Guidance to the use of intensity models. Statistics in Medicine. 2020; 1– 27.

 

Temeljni viri in literatura

 • Collett D (2003): Modelling Survival Sata in Medical Research. Chapman & Hall.

 • Kalbfleisch JD, Prentice RL (2002): The Statistical Analysis of Failure Time Data. New York:Wiley.
 • Andersen PK, Borgan O, Gill R, Keiding N (1993): Statistical Models Based on Counting Processes. New York: Springer.

 • Simon RM, Korn EL, McShane LM, Radmacher MD, Wright GW, Zhao Y (2004). Design and Analysis of DNA Microarray Investigations. Springer: New York, NY.

 • Dudoit S, van der Laan MJ (2008). Multiple Testing Procedures with Applications to Genomics. Springer Series in Statistics. Springer: New York, NY.

 • Bishop CM (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer.

 • Box G, Hunter S, and Hunter WG (2005). Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery, Wiley.

 • Mead R, Curnow R & Hasted A. (2002). Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology, Third Edition. Chapman & Hall/CRC Press.

 • Steel RGD., Torrie JH., Dickey D (1997). Principles and Procedures of Statistics. A Biometrical Approach. McGraw-Hill.

 • Quinn GP., Keough MJ (2002). Experimental design and data analysis for biologists. Cambridge University Press.

 • Kuehl RO (2000). Design of experiments: statistical principles of research design and analysis. Duxbury/Thomson Learning.

   

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411