Izbrana poglavja iz ekonomske in uradne statistike

Opis predmeta

Predstavljene bodo izbrane teme iz naslednjih poglavij glede na vsebino doktorske disertacije:

 • Statistični sistemi v ekonomiji in poslovnih vedah.

 • Statistično svetovanje.

 • Nacionalni računi in transferji med generacijami.

 • Indeksna števila in sestavljeni kazalci.

 • Demografska analiza in modeli.

 • Obdelava podatkov v uradni statistiki.

 • Zbiranje podatkov v uradni statistiki.

 • Posplošeni regresijski model, cenilke, asimptotska analiza in statistično sklepanje.

 • Diskretna izbira, časovne serije, panelni podatki in multivariatni modeli.

 • Večnivojski regresijski modeli.

 • Analiza omrežij v ekonomiji.

 • Druge relevantne in aktualne teme.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je poglobiti znanje na posameznih področjih ekonomske in uradne statistike, ki so relevantna za doktorsko delo študenta. Predavali bodo domači in/ali tuji strokovnjaki za posamezno vsebinsko področje.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarji in vaje.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Pridobljeno znanje bo omogočalo študentu samostojno doktorsko delo študenta na področju ekonomske in uradne statistike.

Reference nosilca

Mojca Bavdaž

1. BAVDAŽ, Mojca, BOUNFOUR, Ahmed, MARTIN, Josh, NONNIS, Alberto, PERANI, Giulio, REDEK, Tjaša. Measuring investment in intangible assets. In: Advances in Establishment Statistics, Methods and Data Collection, (ed. G. Snijkers, M. Bavdaž, S. Bender, J. Jones, S. MacFeely, J.W. Sakshaug, K.J. Thompson, A. van Delden). 2023. Hoboken: Wiley.

2. BAVDAŽ, Mojca, GIESEN, Deirdre, MOORE, Danna L., SMITH, Paul A., JONES, Jacqui. Qualitative testing for official establishment survey questionnaires. Survey research methods. 2019, vol. 13, iss. 3, str. 267-288.

3. POLANEC, Sašo, SMITH, Paul A., BAVDAŽ, Mojca. Determination of the threshold in cutoff sampling using response burden with an application to Intrastat. Journal of official statistics. 2022, str. 1205-1234.

4. BAVDAŽ, Mojca, SNIJKERS, Ger, SAKSHAUG, Joseph W., BRAND, Türknur, HARALDSEN, Gustav, KURBAN, Bilal, SARAIVA, Paulo, WILLIMACK, Diane K. Business data collection methodology : current state and future outlook. Statistical journal of the IAOS. 2020, vol. 36, iss. 3, str. 741-756.

5. LINDIČ, Jaka, BAVDAŽ, Mojca, KOVAČIČ, Helena. Higher growth through the blue ocean strategy : implications for economic policy. Research policy, Jun. 2012, vol. 41, iss. 5, str. 928- 938.

Temeljni viri in literatura

Literatura in viri se bodo prilagajali naboru tem, izbranem glede na vsebino doktorske disertacije / Readings will be defined according to the list of topics selected according to the topic of the doctoral dissertation.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411