Izbrana poglavja iz poslovne statistike

Opis predmeta

Predstavljene bodo izbrane teme iz naslednjih poglavij glede na vsebino doktorske disertacije:

 • Statistični sistemi v ekonomiji in poslovnih vedah.

 • Statistično svetovanje.

 • Indeksna števila in sestavljeni kazalci.

 • Analiza podatkov kupcev.

 • Statistična kontrola kakovosti.

 • Analiza kategorialnih podatkov.

 • Večnivojski regresijski modeli.

 • Analiza omrežij v poslovnih vedah.

 •  Posplošeni regresijski model, cenilke, asimptotska analiza in statistično sklepanje.

 • Diskretna izbira, časovne serije, panelni podatki in multivariatni modeli.

 • Modeliranje poslovnih procesov.

 • Kvalitativno raziskovanje v poslovnih vedah.

 • Druge relevantne in aktualne teme.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je poglobiti znanje na posameznih področjih poslovne statistike, ki so relevantna za doktorsko delo študenta. Predavali bodo domači in/ali tuji strokovnjaki za posamezno vsebinsko področje.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarji in vaje.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Pridobljeno znanje bo omogočalo študentu samostojno doktorsko delo študenta na področju poslovne statistike.

Reference nosilca

Irena Ograjenšek

PRAŠNIKAR, Janez, OGRAJENŠEK, Irena, PAHOR, Marko, BAJDE, Domen, TROBEC, Domen. An integral approach to corporate environmentalism and its application to a country in transition. Zb. rad. Ekon. fak. Rij., 2012, Vol. 30, Nr. 1, pp. 89-113.

MCCOLLIN, Chris, OGRAJENŠEK, Irena, GÖB, Rainer, AHLEMEYER-STUBBE, Andrea. SERVQUAL and the process improvement challenge. Qual. reliab. eng. int., Jul. 2011, Vol. 27, No. 5, pp. 705-718.

WYNN, Henry, OGRAJENŠEK, Irena. Is statistics becoming the number one discipline for business and industry? Qual. reliab. eng. int., Dec. 2010, Vol. 26, No. 8, pp. 789-793.

OGRAJENŠEK, Irena, ŽABKAR, Vesna. Enhancing the value of survey data on consumer satisfaction in the frame of a consumer loyalty programme : case of a Slovenian retailer. Qual. technol. quant. manag., Jun. 2010, Vol. 7, No. 2, pp. 133-147.

OGRAJENŠEK, Irena, KENETT, Ron S. Management statistics. In: COLEMAN, Shirley (ed.), GREENFIELD, Tony (ed.), STEWARDSON, Dave (ed.), MONTGOMERY, Douglas C. (ed.). Statistical practice in business and industry, (Statistics in practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008, pp. 97-115.

Temeljni viri in literatura

Temeljni učbenik:

COLEMAN, Shirley (ed.), GREENFIELD, Tony (ed.), STEWARDSON, Dave (ed.), MONTGOMERY, Douglas C. (ed.). Statistical practice in business and industry, (Statistics in practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

Preostanek literature bo prilagojen izboru tem v danem študijskem letu. / The rest of the literature will be adopted in accordance with the selection of topics within a given academic year.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411