Javnozdravstveni vidiki higiene površin

Opis predmeta

 • Stopnje čistosti površin iz sanitarno-higienskega vidika v bivalnem okolju, v živilski in zdravstveni dejavnosti, v farmacevtski industriji, javnih površinah ter ob izjemnih razmerah.
 • Kriteriji higiensko tehnične analize delovnega procesa z vidika javnega zdravja.
 • Mehanizmi obvladovanja dejavnikov tveganja v procesih živilsko-prehransko-oskrbovalne verige.
 • Usmerjeno inženirsko reševanje higienske problematike v delovnih procesih.
 • Analiza tveganja s pomočjo različnih sodobnih orodij kakovosti na sanitarnem področju.
 • Metode dokazovanja higiene površin z indikatorskimi metodami na terenu in s standardnimi postopki v laboratoriju.
 • Dekontaminacija površin s poudarkom na fizikalnih, kemijskih in bioloških pristopih zagotavljanja čistosti površin.

Metode za pripravo super čistih površin z upoštevanjem sprejemljivosti za okolje in zdravje ljudi.

Cilji in kompetence

 • Presojanje različnih stopenj čistosti v bivalnem in delovnem okolju glede na ocenjeno tveganje.
 • Razumevanje metod dokazovanja higiene površin v specifičnih sanitarno-higienskih pogojih.
 • Načrtovanje, izvajanje in evalviranje ukrepov za dekontaminacijo površin v higiensko tveganih okoljih.
 • Poznavanje metod za pripravo super čistih površin v bivalnem in delovnem okolju.
 • Vzpostavitev mehanizmov in sistemov za obvladovanje prepoznanih dejavnikov tveganj.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, problemsko učenje

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Presoditi pomen stopenj čistosti površin glede na ocenjeno tveganje v bivalnem in delovnem okolju.
 • Razlikovati metode dokazovanja čistosti površin glede na vrsto površin, namen analize, vrsto in obseg onesnažil.
 • Načrtovati, izvajati in evalvirati ukrepe za dekontaminacijo površin ob upoštevanju specifičnih pogojev okolja in naprednih tehnik obvladovanja sanitarno-higienskih tveganj.
 • Razvijati postopke za pripravo super čistih površin v delovnem in bivalnem okolju, zdravstveni dejavnosti in farmacevtski industriji, javnih površinah ter ob izjemnih razmerah.

Študent:

 • Je usposobljen za presojo sanitarno-higienskega stanja v specifičnih okoljskih pogojih, zna načrtovati in izdelati ukrepe za obvladovanje higiene površin.
 • Razume javno-zdravstveni, tehnični in higienski vidik procesa V živilsko-prehransko-oskrbovalni verigi.
 • Identificira in oceni dejavnike tveganja za zdravje glede na delovni proces.

Načrtuje preventivne in korektivne ukrepe v izbranem delovnem procesu.

Reference nosilca

Rok Fink:

 1. ODER, Martina, ARLIČ, Mateja, BOHINC, Klemen, FINK, Rok. Escherichia coli biofilm formation and dispersion under hydrodynamic conditions on metal surfaces. International journal of environmental health research, ISSN 0960-3123, 2018, vol. 28, no. 1, str. 55-63, ilustr., doi: 10.1080/09603123.2017.1415309. [COBISS.SI-ID 5367147]
 2. FINK, Rok, KULAŠ, Stefan, ODER, Martina. Efficacy of sodium dodecyl sulphate and natural extracts against E. coli biofilm. International journal of environmental health research, ISSN 0960-3123, 2018, vol. 28, no. 3, str. 306-314, ilustr., doi: 10.1080/09603123.2018.1470230. [COBISS.SI-ID 5422699]
 3. FINK, Rok, ODER, Martina, STRAŽAR, Eva, FILIP, Sebastjan. Efficacy of cleaning methods for the removal of Bacillus cereus biofilm from polyurethane conveyor belts in bakeries. Food control, ISSN 0956-7135. [Print ed.], Oct. 2017, vol. 80, str. 267-272, ilustr., doi: 10.1016/j.foodcont.2017.05.009. [COBISS.SI-ID 5252459]
 4. KURINČIČ, Marija, JERŠEK, Barbara, KLANČNIK, Anja, SMOLE MOŽINA, Sonja, FINK, Rok, DRAŽIĆ, Goran, RASPOR, Peter, BOHINC, Klemen. Effects of natural antimicrobials on bacterial cell hydrophobicity, adhesion, and zeta potential = Vpliv naravnih protimikrobnih snovi na bakterijsko hidrofobnost, adhezijo in zeta potencial. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, ISSN 0004-1254. [Print ed.], 2016, vol. 67, str. 39-45, ilustr. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=227854, doi: 10.1515/aiht-2016-67-2720. [COBISS.SI-ID 4640632]
 5. BOHINC, Klemen, DRAŽIĆ, Goran, FINK, Rok, ODER, Martina, JEVŠNIK, Mojca, NIPIČ, Damijan, GODIČ TORKAR, Karmen, RASPOR, Peter. Available surface dictates microbial adhesion capacity. International journal of adhesion and adhesives, ISSN 0143-7496. [Print ed.], Apr. 2014, vol. 50, str. 265-272, ilustr., doi: 10.1016/j.ijadhadh.2014.01.027. [COBISS.SI-ID 4669803]
 6. FINK, Rok, ODER, Martina, RANGUS, Dušan, RASPOR, Peter, BOHINC, Klemen. Microbial adhesion capacity : influence of shear and temperature stress. International journal of environmental health research, ISSN 0960-3123, 2015, vol. 25, no. 6, str. 656-669, ilustr. http://dx.doi.org/10.1080/09603123.2015.1007840, doi: 10.1080/09603123.2015.1007840. [COBISS.SI-ID 4829547]

Martina Oder:

 1. ŠARC, Andrej, KOSEL, Janez, STOPAR, David, ODER, Martina, DULAR, Matevž. Removal of bacteria Legionella pneumophila, Escherichia coli, and Bacillus subtilis by (super)cavitation. Ultrasonics Sonochemistry, ISSN 1350-4177, Apr. 2018, vol. 42, str. 228-236.
 2. FINK, Rok, OKANOVIČ, Denis, DRAŽIĆ, Goran, ABRAM, Anže, ODER, Martina, JEVŠNIK, Mojca, BOHINC, Klemen. Bacterial adhesion capacity on food service contact surfaces. International journal of environmental health research, ISSN 0960-3123, 2017, vol. 27, no. 3, str. 169-178.
 3. ŠARC, Andrej, ODER, Martina, DULAR, Matevž. Can rapid pressure decrease induced by supercavitation efficiently eradicate Legionella pneumophila bacteria?. Desalination and water treatment, ISSN 1944-3994. [Print ed.], Jan. 2016, vol. 57, iss. 5, str. 2184-2194.
 4. DULAR, Matevž, GRIESSLER BULC, Tjaša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, HEATH, Ester, KOSJEK, Tina, KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, ODER, Martina, PETKOVŠEK, Martin, RAČKI, Nejc, RAVNIKAR, Maja, ŠARC, Andrej, ŠIROK, Brane, ZUPANC, Mojca, ŽITNIK, Miha, KOMPARE, Boris. Use of hydrodynamic cavitation in (waste)water treatment. Ultrasonics Sonochemistry, ISSN 1350-4177, 2016, vol. 29, str. 577-588.
 5. ODER, Martina, KOMPARE, Boris, BOHINC, Klemen, GODIČ TORKAR, Karmen. The impact of material surface roughness and temperature on the adhesion of Legionella pneumophila to contact surfaces. International journal of environmental health research, ISSN 0960-3123, 2015, vol. 25, iss. 5, str. 469-479.
 6. ODER, Martina, FINK, Rok, BOHINC, Klemen, GODIČ TORKAR, Karmen. The influence of shear stress on the adhesion capacity of Legionella pneumophila. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, ISSN 0004-1254. [Print ed.], 2017, vol. 68, no. 2, str. 109-115.

Mojca Jevšnik:

 

 1. STERNIŠA, Meta, SMOLE MOŽINA, Sonja, LEVSTEK, Sonja, KUKEC, Andreja, RASPOR, Peter, JEVŠNIK, Mojca. Food safety knowledge, self-reported practices and attitude of poultry meat handling among Slovenian consumers. British food journal, ISSN 0007-070X, 2018, vol 120, no. 6, str 1344-1357.
 2. OVCA, Andrej, JEVŠNIK, Mojca, RASPOR, Peter. Future professional food handlers' perspectives towards food safety. British food journal, ISSN 0007-070X, 2017, vol. 119, iss. 2, str. 411-424.
 3. GODIČ TORKAR, Karmen, KIRBIŠ, Andrej, GREBENC, Stanka, BIASIZZO, Majda, GALIČIČ, An, JEVŠNIK, Mojca. The microbiological quality of Slovenian raw milk from vending machines and their hygienic-technical conditions. British food journal, ISSN 0007-070X, 2017, vol. 119, iss. 2, str. 377-389.
 4. BOHINC, Klemen, DRAŽIĆ, Goran, ABRAM, Anže, JEVŠNIK, Mojca, JERŠEK, Barbara, NIPIČ, Damijan, KURINČIČ, Marija, RASPOR, Peter. Metal surface characteristics dictate bacterial adhesion capacity. International journal of adhesion and adhesives, ISSN 0143-7496. [Print ed.], July 2016, vol. 68, str. 39-46.
 5. AMBROŽIČ, Mateja, HENIGMAN, Urška, JEVŠNIK, Mojca, KIRBIŠ, Andrej, RASPOR, Peter. Viral contamination in mussel production chain on the Slovenian coastline. Slovenian veterinary research, ISSN 1580-4003. [English print ed.], 2016, vol. 53, no. 4, str. 195-204.
 6. JEVŠNIK, Mojca, OVCA, Andrej, BAUER, Martin, FINK, Rok, ODER, Martina, SEVŠEK, France. Food safety knowledge and practices among elderly in Slovenia. Food control, ISSN 0956-7135. [Print ed.], 2013, vol. 31, no. 2, str. 284-290.

Andrej Ovca:

 1. OVCA, Andrej, JEVŠNIK, Mojca, RASPOR, Peter. Food safety practices of future food handlers and their teachers, observed during practical lessons. British food journal, ISSN 0007-070X, 2018, vol. 120, no. 3, str. 531-548.
 2. OVCA, Andrej, JEVŠNIK, Mojca, KAVČIČ, Matic, RASPOR, Peter. Food safety knowledge and attitudes among future professional food handlers. Food control, ISSN 0956-7135. [Print ed.], Feb. 2018, vol. 84, str. 345-353.
 3. OVCA, Andrej, JEVŠNIK, Mojca, RASPOR, Peter. Curriculum analysis of food safety competences at elementary and upper-secondary level of formal education inside food-related programs in Slovenia. Journal of food science education, ISSN 1541-4329, 2018, vol. 17, iss. 2, str. 42-51.
 4. JEVŠNIK, Mojca, OVCA, Andrej, RASPOR, Peter. A comparison of three different cleaning methods for reducing contaminants on contact surfaces – a preliminary study. Sanitarno inženirstvo, ISSN 1854-0678, 2017, vol. 11, no. 1, str. 55-66.
 5. OVCA, Andrej, JEVŠNIK, Mojca, JEREB, Gregor, RASPOR, Peter. Effect of educational intervention on young people, targeting microbiological hazards in domestic kitchens. Food Policy, ISSN 0306-9192. [Print ed.], 2016, vol. 61, str. 156-162.

OVCA, Andrej, JEVŠNIK, Mojca, RASPOR, Peter. Food safety awareness, knowledge and practices among students in Slovenia. Food control, ISSN 0956-7135. [Print ed.], Aug. 2014, vol. 42, str. 144-151.

Temeljni viri in literatura

 • Kanematsu, Hideyuki, Barry, Dana M (Eds.). Biofilm and Materials Science. Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-14565-5. 2015. 196 str.
 • Yasmine Motarjemi and Huub Lelieveld (2014) Food safety management: a practical guide for the food industry. Amsterdam [etc.]: Elsevier: Academic Press. 1192 str.

revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411