Kakovost proizvodov živalskega porekla

Opis predmeta

 • Proizvodni sistemi in njihov vpliv na kakovost jajc, mesa in mleka
 • Analiza vpliva nekaterih dejavnikov (pasma-križanec, starost, prehrana, način reje, sezona, transport, postopki pri zakolu) na kakovost mleka, mesa in jajc.
 • Povezava med rastjo in kakovostjo mesa.
 • Problem spolnega vonja maščobe merjascev.
 • Senzorično zaznavanje izdelkov prašičjega mesa.
 • Svežost jajc in metode za ohranjanje njihove svežosti.
 • Vpliv okolja in novih tehnologij na kakovost mleka in mesa.
 • Kakovost ekoloških živil živalskega porekla v primerjavi s konvencionalnimi živili živalskega porekla (brez GSO in z GSO).
 • Vpliv veterinarskih medicinskih sredstev na kakovost in varnost živil.
 • Dejavniki tveganja (vezano na kakovost in varnost) pri prireji mleka in mesa.
 • Sheme kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (s poudarkom na živinorejskih proizvodih).
 • Uporaba proteomike za nadzor kakovosti surovin živalskega porekla.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Slušatelji spoznajo postopke in tehnologije reje, dejavnike ki vplivajo na kakovost proizvodov živalskega porekla in nadgradijo znanja o biokemijskih in mikrobioloških procesih, ki potekajo med predelavo mleka ali mesa. Spoznajo postopke pri oblikovanju proizvodov višje ali posebne kakovosti ter postopke nadzora pri zagotavljanju kakovosti in varnosti proizvodov živalskega porekla. Spoznali bodo tudi razlike med ekološkimi in konvencionalnim načinom proizvodnje ter razlike v kakovosti. Usposobijo se za samostojno vodenje in načrtovanje prireje in predelave proizvodov živalskega porekla.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje kriterijev za doseganje in ocenjevanje kakovosti proizvodov živalskega porekla od hleva do mize.

Temeljni viri in literatura

Petersen B., Nüssel M., Hamer M. 2014. Quality and risk management in agri-food chains. Wageningen Academic Publisher: 320 str. ISBN: 978-90-8686-236-8

Klopčič M., Kuipers A. Hocquette J.F. 2012. Consumer attitudes to food quality products. Wageningen Academic Publisher: EAAP Scientific Series Volume 133: 304 str., ISBN: 978-90-8686-207-8

Luning A.P., Marcelis W.J. 2009. Food quality management Technological and managerial principles and practices. Wageningen Academic Publisher: 426 str., ISBN: 978-90-8686-116-3

Zollitsch W., Winkler C., Waiblinger S., Haslberger A. 2007. Sustainable food production and ethics. Wageningen Academic Publisher: 550 str., ISBN: 978-90-8686-046-3

Pieternel A. Luning and Willem J. Marcelis. 2020. Food quality management: Technological and managerial principles and practices. 474 str., ISBN: 978-90-8686-348-8; https://doi.org/10.3920/978-90-8686-899-5

Grunert Klaus G. 2017. Consumer trends and new product opportunities in the food sector. 236 str., ISBN: 978-90-8686-307-5; https://doi.org/10.3920/978-90-8686-852-0

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411