Kakovost proizvodov živalskega porekla

Opis predmeta

 • Proizvodni sistemi in njihov vpliv na kakovost jajc, mesa in mleka
 • Analiza vpliva nekaterih dejavnikov (pasma-križanec, starost, prehrana, način reje, sezona, transport, postopki pri zakolu) na kakovost mleka, mesa in jajc.
 • Povezava med rastjo in kakovostjo mesa.
 • Problem spolnega vonja maščobe merjascev.
 • Senzorično zaznavanje izdelkov prašičjega mesa.
 • Svežost jajc in metode za ohranjanje njihove svežosti.
 • Vpliv okolja in novih tehnologij na kakovost mleka in mesa.
 • Kakovost ekoloških živil živalskega porekla v primerjavi s konvencionalnimi živili živalskega porekla (brez GSO in z GSO).
 • Vpliv veterinarskih medicinskih sredstev na kakovost in varnost živil.
 • Dejavniki tveganja (vezano na kakovost in varnost) pri prireji mleka in mesa.
 • Sheme kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (s poudarkom na živinorejskih proizvodih).
 • Uporaba proteomike za nadzor kakovosti surovin živalskega porekla.

Cilji in kompetence

Slušatelji spoznajo postopke in tehnologije reje, dejavnike ki vplivajo na kakovost proizvodov živalskega porekla in nadgradijo znanja o biokemijskih in mikrobioloških procesih, ki potekajo med predelavo mleka ali mesa. Spoznajo postopke pri oblikovanju proizvodov višje ali posebne kakovosti ter postopke nadzora pri zagotavljanju kakovosti in varnosti proizvodov živalskega porekla. Spoznali bodo tudi razlike med ekološkimi in konvencionalnim načinom proizvodnje ter razlike v kakovosti. Usposobijo se za samostojno vodenje in načrtovanje prireje in predelave proizvodov živalskega porekla.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje kriterijev za doseganje in ocenjevanje kakovosti proizvodov živalskega porekla od hleva do mize.

Reference nosilca

Klopčič Marija

 1. KOS-SKUBIC, Mira, KLOPČIČ, Marija, ULE, Anita, ERJAVEC, Karmen. The food quality labels : awareness and knowledge of Slovenian consumers. Agro food industry hi-tech. 2017, vol. 28, no. 6, str. 64-67. ISSN 1722-6996. [COBISS.SI-ID 4000648]
 2. KLOPČIČ, Marija, SLOKAN, Polona, ERJAVEC, Karmen. Consumer preference for nutrition and health claims : a multi-methodological approach. Food quality and preference. [Print ed.]. 2020, vol. 82, no. 103863, str. 1-10. ISSN 0950-3293. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329319306305, DOI: 10.1016/j.foodqual.2019.103863. [COBISS.SI-ID 4343176], [JCR, SNIP, WoS do 12. 1. 2022: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 20, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,67, Scopus do 11. 1. 2022: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 22, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7,33]
 3. KOS-SKUBIC, Mira, ERJAVEC, Karmen, ULE, Anita, KLOPČIČ, Marija. Consumers' hedonic liking of different labeled and conventional food products in Slovenia. Journal of sensory studies. 2018, vol. 33, no. 5, str. 1-8, ilustr. ISSN 0887-8250. https://doi.org/10.1111/joss.12444, DOI: 10.1111/joss.12444. [COBISS.SI-ID 4112264], [JCR, SNIP, WoS do 13. 1. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50, Scopus do 6. 1. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50]
 4. KOS-SKUBIC, Mira, ERJAVEC, Karmen, KLOPČIČ, Marija. Consumer awareness of PDO-labelled food in Slovenia. Italian Journal of Animal Science. 2019, vol. 18, no. 1, str. 366-371. ISSN 1594-4077. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2018.1530959, DOI: 10.1080/1828051X.2018.1530959. [COBISS.SI-ID 4176520], [JCR, SNIP, WoS do 26. 11. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 30. 6. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,67]
 5. KOS-SKUBIC, Mira, ERJAVEC, Karmen, KLOPČIČ, Marija. Consumer preferences regarding national and EU quality labels for cheese, ham and honey : the case of Slovenia. British food journal. 2018, vol. 120, no. 3, str. 650-664. ISSN 0007-070X. https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/BFJ-04-2017-0236, DOI: 10.1108/BFJ-04-2017-0236. [COBISS.SI-ID 4059016], [JCR, SNIP, WoS do 8. 1. 2022: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,67, Scopus do 23. 9. 2021: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,33]
 6. RAATS, Monique, MALCOLM, Rosalind N., LÄHTEENMÄKI, Liisa, PRAVST, Igor, GAGE, Heather, CLEARY, A., KLOPČIČ, Marija. Understanding the impact of European Regulation on the substantiation and use of claims on food and drinks : design of the REDICLAIM project and initial results. Nutrition bulletin. 2015, vol. 40, no. 4, str. 340-348. ISSN 1471-9827. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nbu.12179/epdf, DOI: 10.1111/nbu.12179. [COBISS.SI-ID 3704200], [SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,57, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,86]
 7. ULE, Anita, PREPADNIK, Helena, KLOPČIČ, Marija. The freezing point of bulk tank milk in Slovenia. V: DOVČ, Peter (ur.). Technology driven animal production. 24th International Symposium Animal Science Days, Ptuj, September 21st-23rd, 2016. Ljubljana: Biotechnical Faculty, 2016. Suppl. 5, str. 84-88. Acta agriculturae slovenica, Supplement, 2016, 5. ISBN 978-961-6379-36-6. ISSN 1854-4800. http://aas.bf.uni-lj.si/zootehnika/supl/5-2016/PDF/5-2016-84-88.pdf. [COBISS.SI-ID 3788168]
 8. KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, LÄHTEENMÄKI, Liisa, RAATS, Monique, PRAVST, Igor, ZUPANIČ, Nina (sodelavec pri raziskavi), LAVRIŠA, Živa (sodelavec pri raziskavi), MIKLAVEC, Krista (sodelavec pri raziskavi), KLOPČIČ, Marija (sodelavec pri raziskavi), et al. Comparison of requirements for using health claims on foods in the European Union, the USA, Canada, and Australia/New Zealand. Comprehensive reviews in food science and food safety. 2021, iss. 2, vol. 20, str. 1307-1332. ISSN 1541-4337. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12716, DOI: 10.1111/1541-4337.12716. [COBISS.SI-ID 51072259], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus]
 9. GALAMA, Paul, OUWELTJES, Wijbrand, ENDRES, Marcia, SPRECHER, J. R., LESO, L., KUIPERS, Abele, KLOPČIČ, Marija. Future of housing for dairy cattle : symposium review. Journal of dairy science. 2020, vol. 103, no. 6, str. 5759-5772, ilustr. ISSN 0022-0302. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030220302988?via%3Dihub, DOI: 10.3168/jds.2019-17214. [COBISS.SI-ID 16824067], [JCR, SNIP, WoS do 9. 11. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,86, Scopus do 27. 10. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,14]
 10. KOS-SKUBIC, Mira, KLOPČIČ, Marija. Sheme kakovosti upoštevajoč zakonodajo EU in poznavanje teh shem pri potrošnikih v Sloveniji = Quality schemes as a part of EU legislation and knowledge of quality schemes by consumers in Slovenia : Elektronski vir. V: MAČEK JERALA, Milena (ur.), MAČEK, Melita Ana (ur.). Znanje in izkušnje za nove podjetniške priložnosti : zbornik referatov = Knowledge and experience for new entrepreneurial opportunities : collection of papers. 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in živilstva, Strahinj, Biotehniški center Naklo, 24.-25. april 2013 = 2nd Scientific Conference with International Participation on Agriculture, Environmentalism, Horticulture, Food Production and Processing, Strahinj, Biotechnical Centre Naklo, 24th-25th April 2013. Strahinj: Biotehniški center Naklo, 2013. Str. 433-438. ISBN 978-961-93153-8-5. [COBISS.SI-ID 3228552]

Temeljni viri in literatura

Petersen B., Nüssel M., Hamer M. 2014. Quality and risk management in agri-food chains. Wageningen Academic Publisher: 320 str. ISBN: 978-90-8686-236-8

Klopčič M., Kuipers A. Hocquette J.F. 2012. Consumer attitudes to food quality products. Wageningen Academic Publisher: EAAP Scientific Series Volume 133: 304 str., ISBN: 978-90-8686-207-8

Luning A.P., Marcelis W.J. 2009. Food quality management Technological and managerial principles and practices. Wageningen Academic Publisher: 426 str., ISBN: 978-90-8686-116-3

Zollitsch W., Winkler C., Waiblinger S., Haslberger A. 2007. Sustainable food production and ethics. Wageningen Academic Publisher: 550 str., ISBN: 978-90-8686-046-3

Pieternel A. Luning and Willem J. Marcelis. 2020. Food quality management: Technological and managerial principles and practices. 474 str., ISBN: 978-90-8686-348-8; https://doi.org/10.3920/978-90-8686-899-5

Grunert Klaus G. 2017. Consumer trends and new product opportunities in the food sector. 236 str., ISBN: 978-90-8686-307-5; https://doi.org/10.3920/978-90-8686-852-0

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411