Klinična prehrana

Opis predmeta

Pojem prehranskega statusa

Proces prehranske obravnave:

– Presejalni testi za ugotavljanje prehranske ogroženosti

– Prehranski pregled

Ocena prehranskega statusa in vloga kliničnih podatkov (zdravstveno stanje)

Antropometrične meritve, indeksi in meritve telesne sestave ter uporaba normativov

Metode ugotavljanja prehranskega vnosa

– Metoda jedilnika prejšnjega dne

– Metoda ocenjene ali tehtane količine obroka

– Papirni prehranski dnevniki

– Elektronski prehranski dnevniki

– Vprašalniki pogostosti uživanja živil

Uporaba računalniških programov za izračun in ovrednotenje prehranskega vnosa (Prodi Expert plus, Nemčija; Odprta platforma za klinično prehrano, OPKP).

Primerjava vnosa energije in hranil s prehranskimi priporočili (D-A-CH Referenčne vrednosti za vnos hranil, ESPGHAN, ESPEN, WHO) in interpretacija rezultatov.

Organizacija vrtčevske/šolske prehrane in prehrane odraslih (tudi prehrane v domovih za ostarele) v relaciji z zagotavljanjem ustreznih diet

Plan prehranske obravnave

Prehranska podpora in terapija

Spremljanje učinka prehranske podpore in terapije

Dokumentacija

Klinična prehrana pri različnih bolezenskih stanjih:

 • Pediatrična klinična prehrana
 • Prehranjenost/podhranjenost
 • Metabolni sindrom
 • Motnje hranjenja
 • Alergije
 • Intolerance
 • Odpoved različnih organskih sistemov
 • Prehrana v intenzivni neki
 • Prehrana rakavega bolnika
 • Cistična fibroza
 • Prehrana pri redkih genetskih in metabolnih boleznih
 • Etika in prehrana

 • Spretnosti dobrega prehranskega svetovanja

Cilji in kompetence

Slušatelj spozna kaj je prehranski status in na podlagi katerih parametrov se ocenijo prehranske potrebe posameznika. Razume, da so prehranske potrebe posameznika odvisne od njegovega presnovnega in prehranskega stanja,  starosti (rast) in telesne aktivnosti ter samega bolezenskega stanja.

Na osnovi prehranske obravnave zna predvideti prehranske potrebe po energiji, makro- in mikrohranilih bolnika.

Razume pojem prehranske ogroženosti, predvsem hospitaliziranih bolnikov, in pozna uporabo presejalnih testov v klinični praksi.

Pozna prednosti in slabosti različnih metod za ugotavljanje prehranskega vnosa in jih zna uporabljati.

Pozna osnovne antropometričnih meritev ter metod za ugotavljanje sestave telesa.

Zna izdelati individualni plan prehranske podpore in terapije pri določenih skupinah bolnikov (alergije, intolerance, diabetes, kronična vnetna črevesna bolezen, ledvična odpoved, …).

Zna spremljati učinke prehranske obravnave in ustrezno prilagajati prehransko podporo in terapijo.

Nauči se osnovne komunikacije s pacienti in osnovnih načel etike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, projektno-seminarsko delo in diskusije.

Prisotnost pri seminarjih je obvezna.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Pridobljeno znanje bo slušatelju omogočilo, da bo znal prepoznati prehransko ogrožene posameznike in bolnike, opredeliti njihovo presnovno stanje ter pripraviti okviren plan prehranske podpore. Razumel bo posamezna bolezenska stanja, kjer ima pri zdravljenju oziroma obvladovanju bolezni prehrana pomembno vlogo (alergije, intolerance, diabetes, ipd.).

Reference nosilca

Evgen Benedik

1. OREL, Anija, HOMAN, Matjaž, BLAGUS, Rok, BENEDIK, Evgen, OREL, Rok, FIDLER MIS, Nataša. Nutrition of patients with severe neurologic impairment. Radiology and oncology, ISSN 1318-2099. [Print ed.], Dec. 2017, vol. 52, no. 1, str. 83-89, ilustr., doi: 10.1515/raon-2017-0060. [COBISS.SI-ID 33498585], [JCR, SNIP, WoS do 17. 3. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 23. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. OBERMAJER, Tanja, GRABNAR, Iztok, BENEDIK, Evgen, TUŠAR, Tina, ROBIČ PIKEL, Tatjana, FIDLER MIS, Nataša, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, ROGELJ, Irena. Microbes in infant gut development : placing abundance within environmental, clinical and growth parameters. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 11. sep. 2017, vol. 7, art. no. 11230, str. 1-14, ilustr. https://www.nature.com/articles/s41598-017-10244-x, doi: 10.1038/s41598-017-10244-x. [COBISS.SI-ID 3954568], [JCR, SNIP, WoS do 9. 12. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

3. SOLTIROVSKA ŠALAMON, Aneta, BENEDIK, Evgen, BRATANIČ, Borut, VELKAVRH, Manca, ROGELJ, Irena, FIDLER MIS, Nataša, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, PARO PANJAN, Darja. Vitamin D status and its determinants in healthy Slovenian pregnant women. Annals of nutrition & metabolism, ISSN 1421-9697, 2015, vol. 67, no. 2, str. 96-103. http://www.karger.com/Article/Abstract/439093, doi: 10.1159/000439093. [COBISS.SI-ID 3610248], [JCR, SNIP, WoS do 10. 2. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 2. 10. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

4. BENEDIK, Evgen, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, HRIBAR, Maša, ROGELJ, Irena, BRATANIČ, Borut, OREL, Rok, FIDLER MIS, Nataša. Comparison of a web-based dietary assessment tool with software for the evaluation of dietary records = Primerjava spletne aplikacije in računalniškega programa za ovrednotenje prehranskih dnevnikov. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2015, letn. 54, št. 2, str. 91-97, ilustr.http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2015.54.issue-2/sjph-2015-0014/sjph-2015-0014.xml?format=INT, doi: 10.1515/sjph-2015-0014. [COBISS.SI-ID 28464423], [JCR, SNIP, WoS do 2. 5. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 1. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

5. BENEDIK, Evgen, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, SIMČIČ, Marjan, ROGELJ, Irena, BRATANIČ, Borut, DING, Eric L., OREL, Rok, FIDLER MIS, Nataša. Comparison of paper- and web-based dietary records : a pilot study. Annals of nutrition and metabolism, ISSN 0250-6807, 2014, vol. 64, no. 2, str. 156-166, doi: 10.1159/000363336. [COBISS.SI-ID 1672876], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2018: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 27. 9. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]

6. BENEDIK, Evgen, SKRT, Mihaela, PODLIPNIK, Črtomir, POKLAR ULRIH, Nataša. Binding of flavonoids to Staphylococcal enterotoxin B. Food and chemical toxicology, ISSN 0278-6915, 2014, vol. 74, str. 1-8, doi: 10.1016/j.fct.2014.08.012. [COBISS.SI-ID4417400], [JCR, SNIP, WoS do 15. 10. 2018: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 27. 10. 2018: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4]

7. TUŠAR, Tina, ŽERDONER, Klavdija, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, PAVELJŠEK, Diana, BENEDIK, Evgen, BRATANIČ, Borut, FIDLER MIS, Nataša, ROGELJ, Irena. Cultivable bacteria from milk from Slovenian breastfeeding mothers. Food technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, ISSN 1330-9862, 2014, vol. 52, no. 2, str. 242-247. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=180893. [COBISS.SI-ID 3398024], [JCR, SNIP, WoS do 2. 7. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 27. 5. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2]

Temeljni viri in literatura

 1. Clinical nutrition; knjiga; 2nd ed. – Chichester: Wiley Blackwell, 2012, angleški, ISBN: 978-1-405-16810-6
 2. Dietetic and nutrition case studies; knjiga; Chichester: Wiley Blackwell, 2016; angleški, ISBN 978-1-118-89710-2; 1-118-89710-2
 3. Manual of dietetic practice; knjiga; 5th ed. – Chichester: John Wiley & Sons, cop. 2014; angleški, ISBN 978-0-470-65622-8

Counselling skills for dietitians; Gable, Judy; Herrmann, Tamara; priročnik; 3rd ed. – [West Sussex]: Wiley Blackwell, cop. 2016; angleški, ISBN 978-1-118-94380-9

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411