Konvergenčne multimedijske storitve

Opis predmeta

 • Pregled obstoječih IKT in  multimedijskih storitev: fiksne, mobilne, internetne in radiodifuzne storitve, konvergenca in divergenca storitev in področij
 • Odprti vmesniki in splet nove generacije
 • Uporabniški terminali in naprave
 • Arhitekture, protokoli in formati vsebin v konvergenčnih multimedijskih storitvah
 • Razvoj konvergenčnih storitev s stališča uporabnika in operaterja
 • Uporabniška izkušnja in pravila snovanja uporabniških vmesnikov ter interakcije

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je naučiti študente razumeti delovanje in razvoj konvergenčnih multimedijskih storitev in vsebin, ki jih omogoča povezovanje internetnih, radiodifuznih, fiksnih in mobilnih sistemov. Študenti bodo dobili znanja o arhitekturah, odprtih vmesnikih, protokolih ter ostalih tehnoloških aspektov potrebnih za razvoj širokopasovnih storitev in vsebin. Dodatno bodo spoznali lastnosti terminalnih naprav in s tem povezanimi pravili za uporabniško izkušnjo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Pri tem predmetu študent pridobi znanja o širšem storitvenem okolju ter o arhitekturah, orodjih in principih delovanja in načrtovanja storitev v različnih komunikacijskih sistemih. Pobliže se seznani z terminali, omrežnimi gradniki, protokoli ter s sistemskim in uporabniškim vidikom načrtovanja, razvoja in ponudbe konvergenčnih storitev.

Reference nosilca

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani predava v okviru predmetov RTV sistemi ter Konvergenčne multimedijske storitve na študijskem programu MMK .  V okviru prenovljenih študijskih programov Elektrotehnika I. in III. stopnje  je nosilec predmetov Multimedijski sistemi ter  Multimedijske vsebine in interaktivne tehnologije. Je mentor pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.

Raziskovalno deluje na področju uporabniške izkušnje in uporabniškega modeliranja vsebin. Sodeloval je pri številnih evropskih projektih na področju interaktivne digitalne televizije, izobraževanja na daljavo, p2p sistemov in izvajanja konvergenčnih multimedijskih storitev na mobilnih in stacionarnih terminalih. Aktivno sodeluje na industrijskih projektih s področja naprednih interaktivnih storitev.

 1. POGAČNIK Matevž, TASIČ Jurij F., MEŽA Marko, KOŠIR Andrej. Personal content recommender based on a hierarchical user model for the selection of TV programmes. User model. user-adapt. interact., 2005, vol. 15, no. 5, str. 425-457
 2. Burnik Urban, Pogačnik Matevž. Content and presentation adaptation in hypermedia systems. V: Tasič Jurij F. (ur.), Najim Mohamed (ur.), Ansorge  Michael (ur.). Intelligent integrated media communication techniques : cost 254 & cost 276. New York: Kluwer Academic Publishers, cop. 2003, str. 3-42
 3. GUNA, Jože, KOVAČ, Rok, STOJMENOVA, Emilija, POGAČNIK, Matevž. MedReminder – an interactive multimedia medical application for the IPTV environment. Lect. notes comput. sci., str. 635-644, ilustr., doi: 10.1007/978-3-642-25364-5_45.
 4. GUNA, Jože, STOJMENOVA, Emilija, GEERTS, David, KOS, Andrej, POGAČNIK, Matevž. A study of interaction modalities for a TV based interactive multimedia system. V: ARBANOWSKI, Stefan (ur.), STEGLICH, Stephan (ur.), KNOCHE, Hendrik (ur.), HESS, Jan (ur.). 10th European Interactive TV Conference, EuroITV 2012, Berlin, July 4-6, 2012. Bridging people, places & platforms : adjunct proceedings. [Munich]: Fraunhofer Institute for Open Communication Systems: = FOKUS, 2012, str. 197-201, ilustr. http://www.euroitv2012.org/AdjProc_EuroITV2012.pdf.
 5. POŽRL, Tomaž, KUNAVER, Matevž, POGAČNIK, Matevž, KOŠIR, Andrej, TASIČ, Jurij F. Improving human-computer interaction in personalized TV recommender. Electr. comput. eng. (Shiraz), 2012, vol. 36, no. E1, str. 19-36, ilustr.

Temeljni viri in literatura

 1.  MULTIMEDIA: Algorithms, standards, and industry practices, Parag Havaldar, (2009) Print ISBN-10: 1418835943
 2. Keneth A. Adams: Convergence of Technology : Integrating Networks for Multimedia Solutions, Release 8.0, WestNet Learning, 2005
 3. Aktualni spletni viri, posredovani na predavanjih / Online sources, passed to students during lectures

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411